Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 2.162.100 1.735.275 191.770 95.220 67.525 35.120 21.520 7.300 1.693.880 468.215
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2023 1e kwartaal* 1.403.120 1.094.515 134.800 65.765 50.965 27.855 17.575 5.955 1.101.200 301.920
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2023 1e kwartaal* 2.056.845 1.642.555 185.000 92.840 65.885 34.385 21.005 7.110 1.683.895 372.955
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 1e kwartaal* 77.935 39.465 20.725 11.845 3.685 1.365 665 120 70.195 7.740
01 Landbouw 2023 1e kwartaal* 76.345 38.310 20.495 11.725 3.635 1.340 655 115 68.995 7.355
011 Teelt van eenjarige gewassen 2023 1e kwartaal* 18.570 8.275 5.780 3.025 1.005 270 150 35 16.500 2.070
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2023 1e kwartaal* 2.305 1.325 665 265 35 5 5 0 2.050 255
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2023 1e kwartaal* 9.210 3.410 2.885 1.940 660 175 95 20 8.140 1.070
01131 Teelt van groenten in volle grond 2023 1e kwartaal* 2.440 955 765 430 185 60 35 5 2.145 295
01132 Teelt van groenten onder glas 2023 1e kwartaal* 695 195 155 105 100 70 40 15 375 320
01133 Teelt van paddenstoelen 2023 1e kwartaal* 180 65 45 15 25 10 10 0 95 85
01134 Teelt van overige knolgewassen 2023 1e kwartaal* 5.895 2.190 1.920 1.390 350 35 5 0 5.520 375
0116 Teelt van vezelgewassen 2023 1e kwartaal* 65 55 5 5 0 0 0 0 55 10
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2023 1e kwartaal* 6.985 3.485 2.220 815 305 90 55 10 6.255 730
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2023 1e kwartaal* 395 235 105 30 20 5 0 0 355 45
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2023 1e kwartaal* 1.300 455 335 210 170 70 45 10 915 390
01193 Teelt van voedergewassen 2023 1e kwartaal* 5.095 2.695 1.720 550 115 15 5 0 4.830 265
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2023 1e kwartaal* 195 100 55 30 5 0 0 0 155 40
012 Teelt van meerjarige gewassen 2023 1e kwartaal* 2.625 965 580 325 280 295 155 15 2.200 425
0121 Teelt van druiven 2023 1e kwartaal* 105 60 30 10 5 0 0 0 90 20
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2023 1e kwartaal* 1.385 430 295 165 160 225 100 10 1.275 115
01241 Teelt van appels en peren 2023 1e kwartaal* 1.145 300 225 140 150 225 95 10 1.045 100
01242 Teelt van steenvruchten 2023 1e kwartaal* 240 130 70 20 10 5 5 0 230 15
0125 Teelt van overige vruchten 2023 1e kwartaal* 635 215 155 95 70 45 40 5 490 145
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2023 1e kwartaal* 180 65 50 25 15 15 5 5 130 45
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2023 1e kwartaal* 140 20 25 30 25 15 10 0 90 50
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2023 1e kwartaal* 285 120 70 40 25 10 15 0 240 40
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2023 1e kwartaal* 35 15 10 0 5 0 5 0 25 10
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2023 1e kwartaal* 10 5 0 0 0 0 0 0 10 0
0128 Teelt van specerijen 2023 1e kwartaal* 210 60 40 35 35 25 15 0 95 115
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2023 1e kwartaal* 275 190 60 15 5 5 0 0 245 30
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2023 1e kwartaal* 5.445 2.015 1.420 815 675 325 155 30 4.100 1.345
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2023 1e kwartaal* 5.445 2.015 1.420 815 675 325 155 30 4.100 1.345
01301 Teelt van bloembollen 2023 1e kwartaal* 1.260 435 305 230 175 80 30 5 920 340
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2023 1e kwartaal* 340 140 105 50 30 15 0 0 300 40
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2023 1e kwartaal* 390 100 110 65 55 40 15 5 260 135
01304 Teelt van potplanten onder glas 2023 1e kwartaal* 650 145 120 90 125 90 60 15 315 335
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2023 1e kwartaal* 2.560 1.075 735 350 260 90 45 10 2.120 440
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2023 1e kwartaal* 245 120 50 30 30 5 5 0 185 55
014 Veeteelt en fokkerijen 2023 1e kwartaal* 27.215 9.455 10.065 6.475 1.075 115 25 5 25.475 1.745
0141 Melkveehouderij 2023 1e kwartaal* 15.540 3.705 6.320 4.810 660 40 5 0 15.230 310
01411 Houden van melkvee 2023 1e kwartaal* 14.635 3.350 5.915 4.680 650 40 5 0 14.350 290
01412 Opfokken jong melkvee 2023 1e kwartaal* 905 350 405 130 15 0 0 0 885 20
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2023 1e kwartaal* 3.225 1.590 1.195 370 60 10 0 0 3.090 140
01421 Houden van vleeskalveren 2023 1e kwartaal* 1.270 390 645 205 30 0 0 0 1.190 80
01422 Overige vleesveehouderij 2023 1e kwartaal* 1.960 1.200 555 165 30 5 0 0 1.895 60
0143 Paardenfokkerij 2023 1e kwartaal* 910 570 240 75 20 5 0 0 740 170
0145 Schapen- en geitenhouderij 2023 1e kwartaal* 2.040 1.185 520 265 60 10 5 0 1.940 105
01451 Fokken en houden van schapen 2023 1e kwartaal* 1.610 1.080 385 120 20 5 0 0 1.560 45
01452 Fokken en houden van geiten 2023 1e kwartaal* 435 105 135 145 40 5 5 0 375 60
0146 Varkenshouderij 2023 1e kwartaal* 2.690 1.005 940 535 175 30 5 0 2.180 515
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2023 1e kwartaal* 590 160 215 140 60 15 5 0 450 140
01462 Vleesvarkensbedrijven 2023 1e kwartaal* 1.530 710 545 230 40 5 0 0 1.280 250
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2023 1e kwartaal* 570 135 180 165 75 10 5 0 445 125
0147 Pluimveehouderij 2023 1e kwartaal* 1.685 530 665 375 85 20 5 5 1.305 380
01471 Opfokken/houden van leghennen 2023 1e kwartaal* 830 255 310 195 45 15 0 0 615 215
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2023 1e kwartaal* 520 170 200 115 30 5 5 0 430 90
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2023 1e kwartaal* 260 80 125 45 10 0 0 0 200 60
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2023 1e kwartaal* 75 30 30 15 0 0 0 0 60 15
0149 Overige fokkerij en houderij 2023 1e kwartaal* 1.120 870 185 45 15 0 0 0 995 125
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2023 1e kwartaal* 70 40 25 5 0 0 0 0 25 45
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2023 1e kwartaal* 1.050 830 160 45 15 0 0 0 970 80
015 Gemengd bedrijf 2023 1e kwartaal* 3.035 1.585 920 415 100 15 0 0 2.790 245
0150 Gemengd bedrijf 2023 1e kwartaal* 3.035 1.585 920 415 100 15 0 0 2.790 245
016 Dienstverlening voor de landbouw 2023 1e kwartaal* 19.420 15.980 1.730 675 505 320 170 25 17.895 1.520
0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2023 1e kwartaal* 15.105 12.250 1.360 570 450 300 155 20 13.825 1.280
0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2023 1e kwartaal* 4.165 3.640 355 100 45 10 10 0 3.980 185
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2023 1e kwartaal* 100 65 10 5 5 10 5 5 60 40
0164 Zaadveredelingsbedrijven 2023 1e kwartaal* 50 25 10 5 0 0 0 0 35 15
017 Jacht 2023 1e kwartaal* 40 35 0 0 0 0 0 0 35 0
0170 Jacht 2023 1e kwartaal* 40 35 0 0 0 0 0 0 35 0
02 Bosbouw 2023 1e kwartaal* 660 520 70 30 25 15 5 0 560 100
021 Bosbouw 2023 1e kwartaal* 390 310 40 20 10 10 0 0 335 55
0210 Bosbouw 2023 1e kwartaal* 390 310 40 20 10 10 0 0 335 55
022 Exploitatie van bossen 2023 1e kwartaal* 95 65 15 5 5 0 5 0 75 20
0220 Exploitatie van bossen 2023 1e kwartaal* 95 65 15 5 5 0 5 0 75 20
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2023 1e kwartaal* 175 145 15 5 5 5 0 0 150 25
0240 Dienstverlening voor de bosbouw 2023 1e kwartaal* 175 145 15 5 5 5 0 0 150 25
03 Visserij 2023 1e kwartaal* 930 635 165 90 20 5 5 5 640 290
031 Visserij 2023 1e kwartaal* 775 555 130 65 15 0 5 0 565 210
0311 Zee- en kustvisserij 2023 1e kwartaal* 615 445 95 50 10 0 5 0 415 200
0312 Binnenvisserij 2023 1e kwartaal* 165 110 35 15 5 0 0 0 150 10
032 Viskwekerij 2023 1e kwartaal* 150 80 35 25 5 5 0 0 75 80
0321 Zeeviskwekerij 2023 1e kwartaal* 95 40 25 20 5 5 0 0 35 60
0322 Zoetwaterviskwekerij 2023 1e kwartaal* 55 40 10 5 0 0 0 0 40 20
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 1e kwartaal* 83.875 57.520 7.925 4.775 4.670 3.505 2.805 1.230 58.525 25.350
B Delfstoffenwinning 2023 1e kwartaal* 595 450 30 15 15 20 20 15 350 245
06 Winning van aardolie en aardgas 2023 1e kwartaal* 30 10 0 0 0 5 5 0 5 30
061 Winning van aardolie 2023 1e kwartaal* 20 10 0 0 0 0 0 0 5 15
0610 Winning van aardolie 2023 1e kwartaal* 20 10 0 0 0 0 0 0 5 15
062 Winning van aardgas 2023 1e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0620 Winning van aardgas 2023 1e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2023 1e kwartaal* 115 55 10 10 5 10 10 5 30 85
081 Winning van zand, grind en klei 2023 1e kwartaal* 90 45 10 5 5 10 10 5 25 60
0812 Winning van zand, grind en klei 2023 1e kwartaal* 90 45 10 5 5 10 10 5 25 60
089 Winning van overige delfstoffen 2023 1e kwartaal* 25 10 5 5 0 0 0 0 5 20
0892 Winning van turf 2023 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0893 Winning van zout 2023 1e kwartaal* 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0899 Overige delfstoffenwinning (rest) 2023 1e kwartaal* 20 10 5 0 0 0 0 0 0 20
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2023 1e kwartaal* 450 380 20 10 10 10 10 10 315 135
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 januari 2023:
De gegevens voor het 1e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen