Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (Aantal)
A-U Alle economische activiteiten Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2024* 2.512.585
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2024* 2.507.795
A-U Alle economische activiteiten Buitenland 2024* 0
A-U Alle economische activiteiten Nederland; niet in te delen 2024* 4.790
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2024* 213.170
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2024* 490.945
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2024* 1.316.190
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2024* 487.490
A-U Alle economische activiteiten Buitenland (LD) 2024* 0
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (LD) 2024* 4.790
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2024* 69.435
A-U Alle economische activiteiten Fryslân (PV) 2024* 85.025
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2024* 58.710
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2024* 142.470
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2024* 61.290
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2024* 287.185
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2024* 214.545
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2024* 509.005
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2024* 542.960
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2024* 49.680
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2024* 359.785
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2024* 127.705
A-U Alle economische activiteiten Buitenland (PV) 2024* 0
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (PV) 2024* 4.790
A-U Alle economische activiteiten Oost-Groningen (CR) 2024* 13.800
A-U Alle economische activiteiten Delfzijl en omgeving (CR) 2024* 4.375
A-U Alle economische activiteiten Overig Groningen (CR) 2024* 51.260
A-U Alle economische activiteiten Noord-Fryslân (CR) 2024* 40.715
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Fryslân (CR) 2024* 20.435
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Fryslân (CR) 2024* 23.880
A-U Alle economische activiteiten Noord-Drenthe (CR) 2024* 22.980
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Drenthe (CR) 2024* 18.830
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Drenthe (CR) 2024* 16.900
A-U Alle economische activiteiten Noord-Overijssel (CR) 2024* 48.480
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Overijssel (CR) 2024* 19.570
A-U Alle economische activiteiten Twente (CR) 2024* 74.415
A-U Alle economische activiteiten Veluwe (CR) 2024* 96.245
A-U Alle economische activiteiten Achterhoek (CR) 2024* 52.395
A-U Alle economische activiteiten Arnhem/Nijmegen (CR) 2024* 100.800
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Gelderland (CR) 2024* 37.745
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (CR) 2024* 214.545
A-U Alle economische activiteiten Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 51.105
A-U Alle economische activiteiten Alkmaar en omgeving (CR) 2024* 35.680
A-U Alle economische activiteiten IJmond (CR) 2024* 25.880
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Haarlem (CR) 2024* 40.230
A-U Alle economische activiteiten Zaanstreek (CR) 2024* 24.555
A-U Alle economische activiteiten Groot-Amsterdam (CR) 2024* 287.570
A-U Alle economische activiteiten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2024* 43.985
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2024* 57.660
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2024* 144.260
A-U Alle economische activiteiten Delft en Westland (CR) 2024* 34.555
A-U Alle economische activiteiten Oost-Zuid-Holland (CR) 2024* 46.450
A-U Alle economische activiteiten Groot-Rijnmond (CR) 2024* 211.940
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2024* 48.095
A-U Alle economische activiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2024* 12.115
A-U Alle economische activiteiten Overig Zeeland (CR) 2024* 37.565
A-U Alle economische activiteiten West-Noord-Brabant (CR) 2024* 87.420
A-U Alle economische activiteiten Midden-Noord-Brabant (CR) 2024* 67.020
A-U Alle economische activiteiten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2024* 97.565
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2024* 107.780
A-U Alle economische activiteiten Noord-Limburg (CR) 2024* 33.705
A-U Alle economische activiteiten Midden-Limburg (CR) 2024* 30.165
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Limburg (CR) 2024* 63.835
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (CR) 2024* 61.290
A-U Alle economische activiteiten Buitenland (CR) 2024* 0
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (CR) 2024* 4.790
A-U Alle economische activiteiten Groningen (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Leeuwarden (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Zwolle (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Enschede (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Apeldoorn (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Arnhem (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Nijmegen (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Amersfoort (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Haarlem (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Leiden (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten 's-Gravenhage (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Rotterdam (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Dordrecht (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Breda (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Tilburg (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten 's-Hertogenbosch (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Eindhoven (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Geleen/Sittard (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Heerlen (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Maastricht (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (SG) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Groningen (GA) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Leeuwarden (GA) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Zwolle (GA) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Enschede (GA) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Apeldoorn (GA) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Arnhem (GA) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Nijmegen (GA) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Amersfoort (GA) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (GA) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam (GA) 2024*
A-U Alle economische activiteiten Haarlem (GA) 2024*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 29 april 2024:
De gegevens over 1 januari 2024 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2022 en 2023 is verwerkt.
Door een verbeterd gebruik van gegevens gedurende 2023 over eigenaren en eigendomsverhoudingen is voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings per 1 januari 2024 een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.