Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

Minerale brandstoffen en chemie Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Invoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Eenheid van goederensoort
2804700000 Fosfor Totaal landen 2022 januari-augustus* . . . .
2804700000 Fosfor EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* . . . .
2804700000 Fosfor Niet-EU 2022 januari-augustus* . . . .
2804701000 Rode fosfor Totaal landen 2022 januari-augustus* 1 43 . . kg
2804701000 Rode fosfor EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 0 42 . . kg
2804701000 Rode fosfor Niet-EU 2022 januari-augustus* 1 1 . . kg
2804709000 Fosfor (excl. rode fosfor) Totaal landen 2022 januari-augustus* 9.947 1.536.816 31 3.883 kg
2804709000 Fosfor (excl. rode fosfor) EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 2 118 23 1.434 kg
2804709000 Fosfor (excl. rode fosfor) Niet-EU 2022 januari-augustus* 9.945 1.536.698 7 2.449 kg
2809100000 Difosforpentaoxide "fosfor... Totaal landen 2022 januari-augustus* 7.348 1.523.800 2.642 517.898 kg P2O5
2809100000 Difosforpentaoxide "fosfor... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 195 85.391 2.357 463.608 kg P2O5
2809100000 Difosforpentaoxide "fosfor... Niet-EU 2022 januari-augustus* 7.153 1.438.409 285 54.290 kg P2O5
2809200000 Fosforzuur en polyfosforzu... Totaal landen 2022 januari-augustus* 203.630 143.354.040 165.930 105.556.736 kg P2O5
2809200000 Fosforzuur en polyfosforzu... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 57.266 37.749.114 114.611 75.967.390 kg P2O5
2809200000 Fosforzuur en polyfosforzu... Niet-EU 2022 januari-augustus* 146.363 105.604.926 51.319 29.589.346 kg P2O5
2812101100 Fosfortrichlorideoxide "fo... Totaal landen 2022 januari-augustus* . . . .
2812101100 Fosfortrichlorideoxide "fo... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* . . . .
2812101100 Fosfortrichlorideoxide "fo... Niet-EU 2022 januari-augustus* . . . .
2812101500 Fosfortrichloride Totaal landen 2022 januari-augustus* . . . .
2812101500 Fosfortrichloride EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* . . . .
2812101500 Fosfortrichloride Niet-EU 2022 januari-augustus* . . . .
2812101600 Fosforpentachloride Totaal landen 2022 januari-augustus* . . . .
2812101600 Fosforpentachloride EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* . . . .
2812101600 Fosforpentachloride Niet-EU 2022 januari-augustus* . . . .
2812101800 Fosforchloriden en fosforc... Totaal landen 2022 januari-augustus* . . . .
2812101800 Fosforchloriden en fosforc... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* . . . .
2812101800 Fosforchloriden en fosforc... Niet-EU 2022 januari-augustus* . . . .
2812120000 Fosforoxychloride Totaal landen 2022 januari-augustus* 95 22.094 4 10 kg
2812120000 Fosforoxychloride EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 95 10.707 . . kg
2812120000 Fosforoxychloride Niet-EU 2022 januari-augustus* 0 11.387 4 10 kg
2812130000 Fosfortrichloride Totaal landen 2022 januari-augustus* 36 8.941 . . kg
2812130000 Fosfortrichloride EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 36 8.941 . . kg
2812130000 Fosfortrichloride Niet-EU 2022 januari-augustus* . . . .
2812140000 Fosforpentachloride Totaal landen 2022 januari-augustus* 0 4 . . kg
2812140000 Fosforpentachloride EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 0 4 . . kg
2812140000 Fosforpentachloride Niet-EU 2022 januari-augustus* . . . .
2812191000 Fosforchloriden en fosforc... Totaal landen 2022 januari-augustus* 5 600 0 281 kg
2812191000 Fosforchloriden en fosforc... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 5 600 0 281 kg
2812191000 Fosforchloriden en fosforc... Niet-EU 2022 januari-augustus* . . 0 0 kg
2813901000 Fosforsulfiden, incl. fosf... Totaal landen 2022 januari-augustus* 75 4.102 20 1.758 kg
2813901000 Fosforsulfiden, incl. fosf... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 56 4.000 20 1.758 kg
2813901000 Fosforsulfiden, incl. fosf... Niet-EU 2022 januari-augustus* 19 102 . . kg
2919900000 Fosforzure esters en zoute... Totaal landen 2022 januari-augustus* 73.750 27.040.112 41.432 12.195.956 kg
2919900000 Fosforzure esters en zoute... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 21.273 6.787.843 37.307 11.209.345 kg
2919900000 Fosforzure esters en zoute... Niet-EU 2022 januari-augustus* 52.476 20.252.269 4.124 986.611 kg
2919909000 Fosforzure esters en zoute... Totaal landen 2022 januari-augustus* . . . .
2919909000 Fosforzure esters en zoute... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* . . . .
2919909000 Fosforzure esters en zoute... Niet-EU 2022 januari-augustus* . . . .
2920190000 Thiofosforzure esters "fos... Totaal landen 2022 januari-augustus* 3.744 215.846 3.580 942.187 kg
2920190000 Thiofosforzure esters "fos... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 80 7.377 3.580 942.145 kg
2920190000 Thiofosforzure esters "fos... Niet-EU 2022 januari-augustus* 3.664 208.469 0 42 kg
2931399000 Andere organofosforderivat... Totaal landen 2022 januari-augustus* . . . .
2931399000 Andere organofosforderivat... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* . . . .
2931399000 Andere organofosforderivat... Niet-EU 2022 januari-augustus* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van minerale randstoffen en chemie" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 05 tot en met 07, onderverdeeld in de hoofdstukken 25 tot en met 40 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 4 januari 2023:
De voorlopige cijfers van de maand augustus 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
Uitvoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Eenheid van goederensoort
De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de eenheid die bij de specifieke goederensoort hoort. Meestal worden de hoeveelheden van de goederensoorten uitgedrukt in termen van 'kilogram', maar er zijn nog 33 andere eenheden die gebruikt worden. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters en kWh.