Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Banen Werknemer (x 1 000) Banen Werkzame persoon (x 1 000) Arbeidsvolume Werknemer (x 1 000) Arbeidsvolume Werkzame persoon (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Beginvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkopen grond- en hulpstoffen. (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Eindvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkopen handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Kosten uitbesteed werk (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde overige goederen & diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Brutolonen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale verzekeringen en overige lasten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale verzekeringen en overige lasten Sociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige personele kosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten energieverbruik (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten apparatuur en inventaris (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten vervoermiddelen (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Communicatiekosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten van overige diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
016 Dienstverlening voor de landbouw 2021 24,8 57,1 19,7 49,2 6.780 6.643 137 5.718 2.437 1.370 . . . 605 . . . 410 52 1.334 786 137 . 329 1.506 210 154 396 199 42 18 166 322 441 1.062 -61 -1 57 1.057
B Delfstoffenwinning 2021 8,3 10,2 7,7 9,3 23.891 23.700 191 20.700 16.413 862 90 862 89 13.241 48 13.306 113 2.249 61 1.019 617 93 . 243 1.930 150 107 364 181 20 12 161 935 1.338 3.192 1.057 -1.066 -157 3.025
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 887,7 1.072,1 789,4 949,7 478.340 465.990 12.350 436.235 297.792 200.488 . . . 76.937 . . . 17.866 2.501 63.653 41.196 6.075 . 11.569 58.653 8.765 5.365 6.358 2.885 4.140 475 12.301 18.363 16.138 42.105 9.309 -3.111 162 48.465
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 2,4 3,2 2,3 3,1 20.928 20.810 118 17.905 14.948 41 16 33 8 13.051 30 13.117 96 1.804 52 483 250 30 . 168 1.351 90 67 261 45 5 8 66 810 1.123 3.023 1.013 -843 70 3.263
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2021 2,6 3,0 2,3 2,6 1.609 1.585 25 1.449 860 694 63 705 74 93 18 92 17 70 3 212 145 19 . 34 308 56 22 71 17 11 2 75 54 67 161 13 -9 3 167
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2021 3,2 3,9 3,0 3,7 1.355 1.306 49 1.346 605 127 10 124 8 97 0 97 0 376 6 323 222 44 . 41 271 4 18 32 118 5 2 21 71 147 8 31 -215 -230 -406
C Industrie 2021 817,9 978,2 724,9 865,5 401.139 390.910 10.229 366.142 246.064 188.960 . . . 42.507 . . . 12.698 1.899 57.117 37.295 5.526 . 9.994 52.205 8.364 4.774 5.361 2.307 3.926 411 11.448 15.614 10.757 34.997 5.739 -348 49 40.438
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 147,9 196,2 120,5 159,7 82.500 81.589 911 77.867 55.564 45.615 2.697 45.841 2.923 7.218 598 7.249 628 2.169 561 10.433 6.342 910 . 2.417 9.663 1.262 1.004 1.246 324 1.052 55 2.084 2.636 2.208 4.633 2.390 -92 34 6.964
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 138,3 184,1 111,4 148,8 76.614 75.788 826 72.480 53.012 43.556 2.480 43.783 2.707 6.849 564 6.884 598 2.054 552 9.578 5.778 829 . 2.295 8.025 1.183 932 1.149 302 758 50 1.931 1.720 1.866 4.134 2.399 -98 5 6.439
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2021 16,8 33,6 14,4 29,1 11.953 11.903 50 11.418 8.550 7.963 225 7.917 178 401 9 397 4 183 3 1.606 656 100 . 787 1.088 127 154 173 65 104 4 198 264 174 535 -4 1 6 537
1011 Slachterijen (geen pluimvee) 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1012 Pluimveeslachterijen 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1013 Vleesverwerkende industrie 2021 8,2 12,7 7,0 10,9 4.142 4.120 21 3.822 2.646 2.435 113 2.441 119 198 6 193 2 13 1 660 326 51 . 253 439 54 74 82 32 37 2 59 99 77 319 -5 1 4 319
102 Visverwerkende industrie 2021 3,8 4,5 2,6 3,1 1.049 1.047 2 1.011 729 627 55 626 54 79 9 79 10 20 4 160 107 17 . 31 103 13 19 12 9 16 1 15 19 19 38 -2 0 3 39
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2021 11,7 16,4 10,4 13,6 6.069 6.019 50 5.797 3.783 2.811 154 2.874 218 517 133 531 147 428 27 940 541 81 . 246 882 150 96 109 15 82 4 292 135 193 272 -6 -1 -24 240
1031 Aardappelproductenindustrie 2021 4,7 5,5 4,3 4,9 2.998 2.963 35 2.924 1.920 1.122 28 1.158 64 429 10 429 10 361 8 382 245 36 . 66 515 98 33 50 8 46 2 195 84 107 75 2 -2 -37 38
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2021 2,8 3,2 2,6 3,0 4.906 4.841 65 4.612 4.013 3.502 293 3.467 258 456 9 450 2 15 39 290 181 26 . 50 256 95 41 37 2 3 1 41 37 53 295 3 0 1 299
105 Zuivelindustrie 2021 18,7 24,9 16,7 20,8 15.972 15.732 240 15.590 11.959 10.445 503 10.495 552 1.118 58 1.129 69 385 10 1.593 1.035 111 . 320 1.582 238 121 252 15 160 8 491 297 457 382 176 -96 8 470
106 Meelindustrie 2021 4,0 4,3 3,6 4,0 2.843 2.828 16 2.826 1.945 1.499 67 1.529 97 405 104 320 19 39 1 337 227 34 . 36 445 72 40 94 6 44 2 115 74 100 17 0 0 -7 10
1061 Meelindustrie (geen zetmeel) 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1062 Zetmeelindustrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107 Brood- en deegwarenindustrie 2021 42,0 50,3 27,7 34,6 5.628 5.574 54 5.229 2.451 2.146 123 2.164 141 287 10 290 12 18 1 1.587 1.034 170 . 289 952 140 198 129 100 82 9 142 153 239 399 -19 -1 19 397
1071 Brood- en banketbakkerijen 2021 36,1 42,2 22,5 27,8 3.833 3.796 36 3.552 1.531 1.382 66 1.391 74 139 3 143 6 10 0 1.178 795 131 . 183 669 110 162 79 81 45 7 88 98 173 281 -15 -1 20 284
1072 Banket- en koekindustrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2021 29,5 36,6 25,1 31,1 17.178 16.965 213 15.628 10.930 7.841 685 7.948 793 2.174 148 2.271 245 911 4 2.352 1.507 221 . 435 1.909 210 205 254 49 216 16 382 577 438 1.550 2.306 2 -4 3.854
1082 Cacao- en chocoladewerkindustrie 2021 7,5 9,4 6,6 8,1 5.023 4.938 85 4.721 3.521 2.371 86 2.386 102 1.089 33 1.132 76 60 1 628 389 52 . 126 483 41 69 67 7 88 4 99 108 89 302 1.960 0 -2 2.260
109 Diervoederindustrie 2021 9,1 10,3 8,3 9,4 11.015 10.879 136 10.369 8.653 6.722 375 6.765 417 1.411 85 1.417 90 56 464 713 490 69 . 102 809 139 59 91 42 52 6 255 165 194 646 -55 -2 4 593
11 Drankenindustrie 2021 8,7 11,0 8,2 10,0 4.983 4.885 99 4.601 2.266 1.885 110 1.896 121 359 33 356 29 13 9 768 503 73 . 114 1.264 70 66 89 22 236 5 147 630 303 382 -8 5 -2 377
1105 Bierbrouwerijen 2021 5,7 6,9 5,3 6,2 3.047 2.971 76 2.839 1.288 1.042 43 1.043 44 226 11 226 11 12 8 499 336 49 . 57 835 37 47 35 8 155 3 107 443 217 208 -13 2 1 198
1107 Frisdrankindustrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Tabaksindustrie 2021 0,9 1,0 0,9 1,0 903 917 -14 786 286 174 108 161 94 9 1 9 1 102 0 87 61 7 . 9 374 10 6 8 1 58 0 6 286 40 117 -1 1 31 148
13 Textielindustrie 2021 12,5 15,2 11,1 13,3 3.587 3.508 80 3.213 1.903 1.572 222 1.607 258 264 48 279 63 58 10 717 504 76 . 88 493 53 88 63 15 75 6 80 112 100 374 -29 -5 -5 336
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 16,6 20,3 14,7 17,7 4.600 4.501 99 4.114 2.433 1.988 281 2.025 317 328 79 348 99 108 10 906 634 99 . 114 654 61 110 67 22 105 11 114 165 121 486 -32 -5 0 449
139 Overige textielproductenindustrie 2021 10,3 12,5 9,1 10,8 3.060 2.988 71 2.724 1.640 1.353 186 1.387 220 231 48 246 63 48 9 600 421 62 . 77 407 37 73 53 13 64 5 65 97 78 336 -22 -2 -5 307
14 Kledingindustrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Leer- en schoenenindustrie 2021 2,2 2,6 1,8 2,1 516 508 8 465 274 217 32 217 32 54 28 55 29 4 0 106 71 13 . 17 69 5 10 3 3 19 2 12 15 16 51 -2 0 1 50
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 40,1 51,2 36,0 46,3 12.525 12.342 184 11.291 6.285 4.976 484 5.053 562 834 188 865 219 372 104 2.607 1.665 270 . 497 2.014 336 270 319 154 86 20 334 495 385 1.235 43 -3 12 1.287
16 Houtindustrie 2021 16,4 22,2 14,7 20,0 4.683 4.614 70 4.130 2.581 2.165 221 2.192 248 249 40 268 59 142 25 898 582 94 . 175 546 51 118 85 50 31 8 87 118 105 553 51 -2 4 607
161 Primaire houtbewerking e.d. 2021 1,7 2,0 1,4 1,7 635 621 14 535 355 315 37 321 44 20 10 20 10 19 1 89 61 11 . 12 75 11 16 13 6 4 1 11 14 16 100 -1 0 0 99
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2021 14,8 20,2 13,3 18,3 4.048 3.992 56 3.594 2.226 1.851 184 1.871 204 229 31 248 50 123 23 809 521 83 . 163 471 41 102 72 44 27 7 76 104 89 454 52 -2 3 508
1623 Timmerindustrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Papierindustrie 2021 19,6 22,6 18,3 20,8 8.920 8.829 91 8.466 5.355 4.205 277 4.270 342 750 30 753 33 348 52 1.424 953 149 . 217 1.342 315 131 176 43 35 14 286 343 346 453 12 -2 3 466
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 35,7 41,9 31,8 37,1 11.782 11.659 123 11.026 6.511 5.104 357 5.184 437 839 33 845 38 512 56 2.192 1.504 245 . 299 1.871 359 217 277 68 83 25 376 467 451 756 -5 -3 11 759
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2021 3,9 4,5 3,7 4,2 2.083 2.055 29 2.040 1.057 1.006 66 1.014 75 3 1 2 1 8 41 331 213 33 . 56 520 219 32 83 20 9 2 52 104 133 43 7 1 9 60
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2021 15,7 18,1 14,6 16,6 6.836 6.775 62 6.426 4.298 3.199 211 3.256 268 747 28 751 32 340 11 1.093 740 116 . 161 822 95 99 92 23 26 13 234 239 213 410 5 -3 -6 406
1721 Karton- e.d. verpakkingenindustrie 2021 8,9 11,0 8,3 9,9 2.793 2.750 43 2.653 1.567 1.295 82 1.320 107 227 9 229 11 35 11 622 405 65 . 115 374 46 65 60 15 14 3 73 98 90 139 10 -2 -2 144
18 Grafische industrie 2021 16,1 19,3 13,5 16,3 2.863 2.830 32 2.559 1.157 900 80 914 94 90 3 91 5 164 3 768 551 95 . 81 530 45 86 101 25 48 11 90 124 105 303 -17 -1 8 293
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2021 15,6 18,4 13,2 15,5 2.785 2.757 28 2.500 1.134 879 79 893 93 89 3 91 5 163 3 750 537 93 . 80 513 43 84 99 24 46 11 86 120 103 285 -16 -1 8 274
1812 Overige drukkerijen 2021 13,2 15,5 11,2 13,1 2.441 2.416 25 2.184 1.005 780 74 794 88 75 3 77 4 146 3 652 466 81 . 71 439 38 71 87 18 43 9 75 98 89 256 -15 -1 9 248
182 Repro van geluid, beeld en software 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 102,6 119,4 95,3 109,5 131.009 128.144 2.865 123.421 92.854 67.846 3.451 68.633 4.238 20.206 1.018 20.309 1.122 4.218 584 9.356 6.242 884 . 1.369 17.822 5.184 942 1.514 356 845 59 3.442 5.480 3.389 7.588 3.922 252 -186 11.576
19 Aardolie-industrie 2021 5,3 6,3 5,2 6,1 39.165 38.765 400 38.997 35.390 24.508 747 24.583 822 10.860 225 10.906 271 22 0 714 428 66 . 121 2.445 1.519 94 249 17 10 5 116 435 447 168 174 277 33 652
19201 Raffinaderijen 2021 4,6 5,5 4,5 5,4 38.639 38.246 393 38.502 34.975 24.101 712 24.163 774 10.851 224 10.897 270 22 0 669 398 61 . 114 2.417 1.517 90 245 12 7 4 109 432 442 137 175 277 33 621
20 Chemische industrie 2021 46,5 53,2 43,7 49,2 71.471 69.292 2.179 65.809 46.720 34.689 1.710 35.272 2.293 7.656 549 7.674 567 3.945 430 4.818 3.282 452 . 585 12.120 3.340 479 957 252 645 22 2.488 3.937 2.150 5.662 3.578 -12 -171 9.058
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021 62,0 71,1 57,9 65,6 79.836 77.587 2.248 73.401 50.982 38.151 2.150 38.739 2.738 8.246 668 8.252 673 4.036 549 6.305 4.253 574 . 861 13.622 3.406 634 1.046 278 714 37 2.953 4.555 2.491 6.435 3.695 -20 -235 9.876
201 Basischemie 2021 26,3 29,6 25,0 27,9 48.699 47.076 1.624 44.231 31.481 24.232 820 24.602 1.189 5.875 214 5.859 198 1.098 276 3.012 2.044 282 . 341 8.078 3.041 356 774 181 490 13 1.510 1.712 1.662 4.468 2.367 11 -146 6.700
2013 Overige anorganische basischemie 2021 2,0 2,3 1,9 2,2 2.231 2.239 -7 1.851 921 637 49 651 62 65 0 65 0 218 0 231 160 21 . 26 501 223 36 50 1 7 1 84 99 198 380 -19 -69 0 292
2014 Organische basischemie 2021 8,3 9,1 8,0 8,7 21.908 21.398 510 20.171 15.035 11.391 191 11.458 257 3.456 80 3.432 55 188 0 1.039 692 97 . 132 3.576 1.379 117 377 53 73 3 789 785 521 1.737 -45 100 -13 1.780
20141 Petrochemische industrie 2021 5,1 5,5 4,9 5,4 18.564 18.149 416 17.251 13.215 9.819 99 9.854 135 3.337 42 3.314 19 60 0 682 448 64 . 91 2.970 1.295 69 279 50 37 0 688 551 384 1.313 -108 100 -5 1.299
20149 Overige organische basischemie 2021 3,2 3,6 3,1 3,3 3.344 3.249 94 2.920 1.820 1.573 92 1.604 123 119 38 118 36 128 0 357 244 33 . 41 606 83 48 98 3 36 3 101 235 137 424 64 0 -7 480
2015 Kunstmestindustrie 2021 2,2 2,5 2,2 2,4 3.781 3.627 154 3.492 2.242 1.549 90 1.693 233 552 53 559 60 123 18 239 169 24 . 20 821 429 72 14 82 38 2 120 65 190 289 -4 -15 -3 267
2016 Kunststofindustrie 2021 11,1 12,7 10,4 11,9 17.398 16.487 911 15.649 11.517 9.212 360 9.338 486 1.488 41 1.502 55 561 256 1.230 836 113 . 132 2.312 824 100 128 16 316 4 366 558 590 1.750 2.382 -5 -167 3.960
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2021 6,0 6,8 5,6 6,3 3.559 3.378 181 3.172 2.158 1.741 126 1.798 183 260 64 262 66 152 5 493 340 48 . 62 441 18 33 26 9 49 3 96 208 79 388 34 -18 0 403
205 Overige chemische productenindustrie 2021 7,6 8,6 7,0 7,9 6.146 5.981 165 5.657 3.782 3.330 356 3.370 397 153 40 148 34 162 137 739 487 68 . 103 888 182 55 109 53 48 4 122 315 249 490 -44 -4 3 445
206 Synthetische vezelindustrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 Farmaceutische industrie 2021 15,4 17,9 14,3 16,3 8.365 8.296 69 7.592 4.262 3.462 440 3.467 445 590 119 577 106 92 119 1.487 971 122 . 276 1.502 66 154 89 26 69 15 464 619 341 773 117 -8 -64 818
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2021 1,0 1,2 1,0 1,2 498 478 20 419 234 214 11 209 6 19 1 28 9 0 0 96 62 8 . 15 72 5 5 3 6 2 0 7 44 17 80 10 0 -1 89
212 Farmaceutische productenindustrie 2021 14,4 16,7 13,3 15,2 7.867 7.818 49 7.173 4.029 3.248 429 3.258 440 571 118 550 98 92 119 1.391 909 114 . 261 1.430 61 149 86 20 66 15 458 575 324 693 107 -8 -63 730
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 35,3 42,0 32,2 37,8 12.009 11.792 216 11.024 6.482 5.187 554 5.311 678 1.099 125 1.151 177 160 35 2.337 1.562 245 . 386 1.755 258 215 218 62 122 17 374 490 450 985 52 -5 16 1.048
221 Rubberproductenindustrie 2021 2,8 3,3 2,7 3,1 1.225 1.208 17 1.175 715 286 37 296 47 425 40 450 65 3 1 230 157 26 . 34 178 17 16 14 3 24 1 59 45 52 50 6 0 1 58
222 Kunststofproductenindustrie 2021 32,5 38,8 29,5 34,7 10.784 10.584 199 9.849 5.767 4.901 518 5.015 631 674 86 701 113 157 35 2.107 1.405 219 . 353 1.577 242 199 205 58 98 15 315 445 398 935 46 -5 15 990
2221 Kunststofplaat-, -profielindustrie 2021 8,5 9,9 7,9 9,1 3.337 3.279 58 3.134 1.886 1.556 140 1.586 170 282 40 275 34 18 30 633 428 63 . 96 500 86 51 62 13 28 4 123 133 115 203 -7 -4 2 194
2229 Overige kunststofproductenindustrie 2021 9,7 11,9 8,6 10,3 2.443 2.408 35 2.186 1.183 1.050 162 1.084 195 80 17 93 30 53 1 535 362 57 . 90 385 44 63 53 14 26 4 65 116 84 257 -1 0 -2 254
23 Bouwmaterialenindustrie 2021 23,6 29,0 21,3 26,3 7.842 7.728 114 7.161 3.704 2.811 263 2.861 314 585 148 597 159 230 79 1.710 1.083 177 . 322 1.467 285 152 234 104 55 12 247 378 280 682 -8 -1 8 681
231 Glas- en glaswerkindustrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2021 10,7 13,6 9,9 12,5 3.886 3.834 52 3.586 2.074 1.697 124 1.721 148 159 73 154 68 146 72 798 487 79 . 178 580 47 70 112 72 19 6 115 139 133 300 -5 0 2 297
2361 Betonwaren-, kalkzandsteenindustrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237 Natuursteenbewerkende industrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 Basismetaalindustrie 2021 20,0 22,8 18,9 21,5 11.145 10.677 468 10.164 5.993 5.313 517 5.847 1.051 128 29 139 40 462 90 1.884 1.179 167 . 393 1.903 426 112 522 60 271 10 271 230 385 981 -19 -142 7 826
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 116,6 148,5 105,6 134,6 36.777 35.665 1.112 33.394 19.211 16.230 2.630 16.915 3.315 1.090 167 1.182 259 1.735 157 7.986 5.066 773 . 1.594 4.986 687 686 996 267 455 54 711 1.131 1.212 3.383 -70 -162 18 3.169
24-30, 33 Metalektro 2021 357,6 432,4 327,1 394,9 147.477 143.605 3.872 128.355 78.533 60.383 8.060 62.095 9.772 12.556 1.384 12.699 1.526 5.073 521 27.167 17.715 2.592 . 4.854 18.727 1.084 1.929 1.821 1.251 1.576 210 4.848 6.008 3.929 19.122 -569 -485 151 18.219
241 IJzer- en staalindustrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245 Metaalgieterijen 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 Metaalproductenindustrie 2021 96,7 125,6 86,7 113,0 25.632 24.988 644 23.230 13.218 10.918 2.113 11.068 2.263 962 138 1.043 219 1.273 66 6.102 3.887 606 . 1.201 3.083 261 574 474 207 184 44 440 901 826 2.402 -52 -20 12 2.342
251 Metalen bouwproductenindustrie 2021 34,2 43,1 31,3 39,5 9.393 9.088 305 8.899 5.373 4.455 596 4.260 401 273 46 302 75 620 26 2.291 1.440 227 . 472 966 55 204 117 90 62 14 143 281 268 495 -38 -2 17 472
255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2021 29,8 44,2 26,1 39,0 6.769 6.646 124 5.700 2.749 2.266 991 2.336 1.062 135 15 136 16 322 26 1.700 1.061 167 . 358 1.004 111 192 200 71 46 17 98 270 248 1.069 -24 0 -5 1.041
2561 Oppervlaktebehandelingsindustrie 2021 9,7 13,0 8,9 11,9 2.102 2.071 31 1.892 884 766 780 796 809 14 0 14 0 94 9 568 352 55 . 123 368 63 64 54 14 20 4 37 113 72 211 -4 -1 -1 204
2562 Algemene metaalbewerkingsindustrie 2021 20,1 31,2 17,3 27,1 4.667 4.575 93 3.809 1.865 1.500 212 1.541 253 121 15 122 16 228 17 1.132 710 112 . 235 636 48 128 146 57 26 13 61 158 176 859 -19 1 -4 837
257 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259 Overige metaalproductenindustrie 2021 13,0 15,4 11,7 13,9 4.368 4.266 102 3.919 2.405 1.950 270 2.101 422 316 53 327 64 139 0 861 561 86 . 158 532 46 77 65 18 28 6 96 195 121 449 23 -16 -4 451
26 Elektrotechnische industrie 2021 . . . . 20.317 19.669 649 18.320 12.069 8.521 810 8.677 966 3.239 305 3.283 350 135 174 2.661 1.815 234 . 387 3.068 44 133 86 35 227 32 1.134 1.377 522 1.997 323 -3 32 2.350
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 153,4 175,5 141,6 162,0 77.340 75.301 2.039 63.870 39.085 29.137 4.209 30.128 5.199 8.377 835 8.368 826 1.299 272 12.845 8.666 1.182 . 1.998 9.887 246 752 582 225 761 90 3.520 3.711 2.053 13.470 691 -47 125 14.238
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2021 54,1 61,8 49,8 56,9 33.642 32.295 1.348 30.538 19.371 11.981 1.289 12.266 1.575 6.898 664 6.859 625 295 197 4.642 3.107 412 . 734 5.630 118 244 172 76 478 42 1.809 2.693 895 3.104 441 -10 91 3.626
261 Elektrocomponentenindustrie e.d. 2021 6,2 7,3 5,9 6,8 7.217 7.201 16 5.763 3.703 1.836 114 1.873 151 1.862 11 1.871 20 4 2 631 443 52 . 86 1.227 17 30 54 4 80 2 655 384 201 1.454 -291 0 -3 1.160
262 Computerindustrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263 Communicatieapparatenindustrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264 Consumentenelektronicaindustrie 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265 Meetapparaten- en uurwerkindustrie 2021 12,1 13,3 11,0 12,1 3.479 3.243 236 3.056 1.668 1.386 363 1.443 420 216 22 231 37 61 4 991 661 96 . 160 325 15 50 18 15 24 7 108 89 72 423 13 -1 14 449
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 mei 2023:

Cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
De onderwerpen ‘Sociale verzekeringspremies werkgevers’ en ‘Overige sociale lasten’ worden vanaf verslagjaar 2021 niet meer afzonderlijk gepubliceerd. Deze onderwerpen zijn samengevoegd tot ‘Sociale verzekeringen en overige lasten’ en als onderwerp toegevoegd aan de tabel.
Het samengestelde onderwerp ‘sociale premies ten laste van werkgevers’ kan om dezelfde reden niet meer weergegeven worden vanaf verslagjaar 2021 en staat niet meer in de tabel.
De cijfers van de branche 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling en bijbehorende deelbranches zijn vanaf verslagjaar 2021 niet goed vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Vanaf verslagjaar 2021 worden uitzendkrachten meegeteld bij de werknemers in dienst van een uitzendbureau. Dit leidt er ook toe dat de kosten die uitzendbureaus hebben aan het uitbetalen van uitzendkrachten voortaan opgenomen zijn onder de personele kosten in plaats van onder de inkoopwaarde van de omzet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2024 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2022.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

---
Banen kunnen worden onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Het aantal banen betreft het in het verslagjaar gemiddelde aantal bij de bedrijven.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.


Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto-omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.


Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post
begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Totaal
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopwaarde van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De inkoopwaarde omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen.

De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad
Totaal
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de periode.
Inkopen grond- en hulpstoffen.
De kosten van de in de verslagperiode ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces.

Deze kosten zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen en retouremballage, btw, terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopwaarde van de in de verslagperiode verkochte handelsgoederen.
Handelsgoederen zijn goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere bewerking door te verkopen.

Deze post omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen. De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad.
Totaal
Beginvoorraad handelsgoederen
De waarde op de balans van de handelsgoederen aan het begin van de periode
.
Inkopen handelsgoederen
De kosten van de handelsgoederen die in de verslagperiode zijn ingekocht.
Inclusief: kosten van eenmalige verpakking, invoerrechten op de inkoop en kosten van tijdelijke opslag (en bpm). Exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen, retouremballage en terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Kosten uitbesteed werk
De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden, exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere diensten van derden, die direct met de omzet te maken hebben, zoals werkzaamheden door onderaannemers
Inkoopwaarde overige goederen & diensten
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele kosten.
Totaal
Brutolonen
Het loon voor aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.
Sociale verzekeringen en overige lasten
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA (inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen risicodrager").Overige sociale lasten: Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting, kinderopvang en dergelijke.
Totaal
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA (inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen risicodrager").

Vanaf verslagjaar 2021 is dit onderwerp alleen nog beschikbaar als onderdeel van de 'Sociale verzekeringen en overige lasten
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.

Vanaf 2006 zijn bij de Productiestatistieken de overige personeelskosten ondergebracht in de rubriek 'Personele kosten'.
Als overige bedrijfskosten worden beschouwd: kosten van energieverbruik, vervoermiddelen, huisvesting, machines/inventaris/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening aan derden,
overige personeelskosten en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.

Overige personeelskosten betreffen betalingen i.v.m. itzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d.

Niet apart gespecificeerde bedrijfskosten kunnen betrekking hebben op kosten voor:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software
(echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen);
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
- kostprijsverhogende heffingen die niet zijn gespecificeerd;
- overige algemene kosten die evenmin zijn gespecificeerd.
Totaal
Kosten energieverbruik
De kosten van energiedragers verbruikt voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten de kosten van energiedragers die door transportmiddelen worden benut, of die als grondstof worden benut, alsook de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van het verbruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties, computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, alsmede agentenprovisie en kosten van speur- en
ontwikkelingswerk door derden.

Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot de rubriek 'Kosten van overige diensten.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van overige diensten
De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.

Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden,
inclusief de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot deze rubriek.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
De 'overige bedrijfskosten' niet behorend tot de eerder genoemde
rubrieken.

Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-, dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.

Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen. Het betreft de toevoegingen en onttrekkingen aan interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie, boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
.