Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Leeftijd van de vader (op 31 december) Perioden Levend geboren kinderen Levendgeborenen totaal (aantal) Levend geboren kinderen Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder (aantal) Levend geboren kinderen, relatief Levendgeborenen totaal (per 1 000) Levend geboren kinderen, relatief Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder (per 1 000)
Totaal 2020 168.681 76.723 31,39 14,28
Jonger dan 20 jaar 2020 269 245 2,43 2,21
20 jaar 2020 283 252 2,47 2,20
21 jaar 2020 465 384 4,10 3,39
22 jaar 2020 694 562 6,15 4,98
23 jaar 2020 1.041 804 9,49 7,33
24 jaar 2020 1.609 1.177 14,55 10,64
25 jaar 2020 2.383 1.672 21,54 15,12
26 jaar 2020 3.479 2.397 30,40 20,95
27 jaar 2020 4.946 3.332 43,13 29,06
28 jaar 2020 6.776 4.354 58,27 37,44
29 jaar 2020 8.567 5.232 72,99 44,58
30 jaar 2020 10.822 6.367 91,50 53,83
31 jaar 2020 11.997 6.589 105,62 58,01
32 jaar 2020 12.960 6.577 115,12 58,42
33 jaar 2020 13.719 6.256 121,93 55,60
34 jaar 2020 13.333 5.568 119,87 50,06
35 jaar 2020 12.321 4.714 113,22 43,32
36 jaar 2020 11.127 4.009 103,83 37,41
37 jaar 2020 9.499 3.057 91,60 29,48
38 jaar 2020 8.226 2.646 79,13 25,45
39 jaar 2020 6.826 2.108 64,93 20,05
40 jaar 2020 5.845 1.691 54,78 15,85
41 jaar 2020 4.500 1.361 43,76 13,24
42 jaar 2020 3.555 1.075 34,67 10,48
43 jaar 2020 2.668 821 26,47 8,14
44 jaar 2020 2.201 643 21,56 6,30
45 jaar 2020 1.662 505 16,28 4,95
46 jaar 2020 1.366 441 12,82 4,14
47 jaar 2020 1.082 361 9,84 3,28
48 jaar 2020 871 275 7,34 2,32
49 jaar 2020 775 254 6,19 2,03
50 jaar 2020 606 195 4,65 1,49
51 jaar 2020 496 175 3,71 1,31
52 jaar 2020 390 145 3,05 1,14
53 jaar 2020 287 97 2,27 0,77
54 jaar 2020 209 82 1,65 0,65
55 jaar 2020 171 64 1,33 0,50
56 jaar 2020 157 45 1,20 0,34
57 jaar 2020 128 33 1,00 0,26
58 jaar 2020 78 34 0,63 0,27
59 jaar 2020 71 25 0,58 0,20
60 jaar 2020 46 19 0,39 0,16
61 jaar 2020 39 15 0,33 0,13
62 jaar 2020 34 10 0,30 0,09
63 jaar 2020 16 7 0,14 0,06
64 jaar 2020 18 11 0,17 0,10
20 tot 25 jaar 2020 4.092 3.179 7,29 5,66
25 tot 30 jaar 2020 26.151 16.987 45,61 29,63
30 tot 35 jaar 2020 62.831 31.357 110,58 55,19
35 tot 40 jaar 2020 47.999 16.534 90,77 31,27
40 tot 45 jaar 2020 18.769 5.591 36,45 10,86
45 tot 50 jaar 2020 5.756 1.836 10,23 3,26
50 tot 55 jaar 2020 1.988 694 3,08 1,08
55 tot 60 jaar 2020 605 201 0,95 0,32
60 tot 65 jaar 2020 153 62 0,27 0,11
65 jaar of ouder 2020 68 37 0,65 0,36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over levend geboren kinderen en levend geboren eerste kinderen uit de moeder naar leeftijd (op 31 december) van de vader. Daarnaast zijn relatieve cijfers per duizend van de gemiddelde mannelijke bevolking opgenomen. Het betreft levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 16 juni 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2023 worden de cijfers over 2021 en 2022 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.

Bevolking:
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levendgeborenen totaal
Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder
Levend geboren eerste kinderen uit de moeder.
Levend geboren kinderen, relatief
Levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland per duizend van de gemiddelde mannelijke bevolking met overeenkomstige leeftijd.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd vader (op 31 december):
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de vader. Te berekenen als jaar van geboorte van het kind min het geboortejaar van de vader.
Van onbekende vaders is de leeftijd geschat.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’)
juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen
die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders
de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt
willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.

Gemiddelde bevolking (naar leeftijd op 31 december):
De helft van de personen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de personen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.

Bevolking:
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levendgeborenen totaal
Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder
Levend geboren eerste kinderen uit de moeder.