Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Leeftijd van de vader (op 31 december) Perioden Levend geboren kinderen Levendgeborenen totaal (aantal) Levend geboren kinderen Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder (aantal) Levend geboren kinderen, relatief Levendgeborenen totaal (per 1 000) Levend geboren kinderen, relatief Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder (per 1 000)
Totaal 2022 167.504 78.156 30,77 14,36
Jonger dan 20 jaar 2022 254 236 2,27 2,11
20 jaar 2022 273 245 2,38 2,13
21 jaar 2022 441 376 3,80 3,24
22 jaar 2022 732 598 6,16 5,03
23 jaar 2022 1.088 846 9,28 7,22
24 jaar 2022 1.684 1.238 14,41 10,60
25 jaar 2022 2.357 1.730 20,78 15,25
26 jaar 2022 3.384 2.390 29,64 20,93
27 jaar 2022 4.666 3.192 40,83 27,93
28 jaar 2022 6.480 4.274 54,81 36,15
29 jaar 2022 8.410 5.324 71,04 44,97
30 jaar 2022 10.183 6.199 85,08 51,79
31 jaar 2022 12.340 7.091 102,20 58,73
32 jaar 2022 13.490 7.034 111,17 57,97
33 jaar 2022 13.481 6.341 115,57 54,36
34 jaar 2022 13.345 5.758 115,77 49,95
35 jaar 2022 12.647 4.929 110,07 42,90
36 jaar 2022 11.368 4.138 100,19 36,47
37 jaar 2022 9.639 3.258 86,98 29,40
38 jaar 2022 8.285 2.659 75,98 24,39
39 jaar 2022 6.693 2.085 63,56 19,80
40 jaar 2022 5.505 1.676 52,14 15,87
41 jaar 2022 4.496 1.368 42,20 12,84
42 jaar 2022 3.522 1.120 32,58 10,36
43 jaar 2022 2.669 782 25,68 7,53
44 jaar 2022 2.103 662 20,30 6,39
45 jaar 2022 1.627 473 15,99 4,65
46 jaar 2022 1.293 400 12,56 3,89
47 jaar 2022 952 308 9,26 3,00
48 jaar 2022 822 276 7,68 2,58
49 jaar 2022 643 196 5,82 1,77
50 jaar 2022 541 194 4,55 1,63
51 jaar 2022 435 140 3,47 1,12
52 jaar 2022 336 124 2,58 0,95
53 jaar 2022 261 98 1,96 0,74
54 jaar 2022 238 71 1,87 0,56
55 jaar 2022 178 67 1,41 0,53
56 jaar 2022 133 46 1,05 0,36
57 jaar 2022 99 37 0,77 0,29
58 jaar 2022 108 48 0,83 0,37
59 jaar 2022 75 39 0,59 0,31
60 jaar 2022 55 18 0,45 0,15
61 jaar 2022 35 16 0,29 0,13
62 jaar 2022 36 10 0,31 0,09
63 jaar 2022 23 6 0,20 0,05
64 jaar 2022 19 7 0,17 0,06
20 tot 25 jaar 2022 4.218 3.303 7,23 5,66
25 tot 30 jaar 2022 25.297 16.910 43,73 29,23
30 tot 35 jaar 2022 62.839 32.423 105,85 54,61
35 tot 40 jaar 2022 48.632 17.069 87,86 30,84
40 tot 45 jaar 2022 18.295 5.608 34,67 10,63
45 tot 50 jaar 2022 5.337 1.653 10,16 3,15
50 tot 55 jaar 2022 1.811 627 2,85 0,99
55 tot 60 jaar 2022 593 237 0,93 0,37
60 tot 65 jaar 2022 168 57 0,28 0,10
65 jaar of ouder 2022 60 33 0,55 0,30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over levend geboren kinderen en levend geboren eerste kinderen uit de moeder naar leeftijd (op 31 december) van de vader. Daarnaast zijn relatieve cijfers per duizend van de gemiddelde mannelijke bevolking opgenomen. Het betreft levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 24 augustus 2023:
De cijfers over 2021 en 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2023 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.

Bevolking:
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levendgeborenen totaal
Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder
Levend geboren eerste kinderen uit de moeder.
Levend geboren kinderen, relatief
Levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland per duizend van de gemiddelde mannelijke bevolking met overeenkomstige leeftijd.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd vader (op 31 december):
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de vader. Te berekenen als jaar van geboorte van het kind min het geboortejaar van de vader.
Van onbekende vaders is de leeftijd geschat.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’)
juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen
die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders
de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt
willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.

Gemiddelde bevolking (naar leeftijd op 31 december):
De helft van de personen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de personen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.

Bevolking:
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levendgeborenen totaal
Levendgeborenen: 1e kind uit de moeder
Levend geboren eerste kinderen uit de moeder.