Gemeenten; inwoners en uitkeringen, 1999-2009, regio-indeling 2009

Gemeenten; inwoners en uitkeringen, 1999-2009, regio-indeling 2009

Regio's Perioden Regiocode (koppelvariabele) (code) Bevolking Totale bevolking (aantal) Bevolking Bevolking naar leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar (aantal) Bevolking Bevolking naar burgerlijke staat Gehuwd (aantal) Personen met een uitkering Bijstandsuitkering (aantal) Personen met een uitkering Arbeidsongeschiktheidsuitkering (aantal) Personen met een uitkering WW-uitkering (aantal)
Nederland 1999 NL01 15.764.760 3.794.360 7.068.350 436.120 855.020 174.610
Nederland 2002 NL01 16.108.760 4.031.490 7.070.670 375.800 911.680 150.240
Nederland 2006 NL01 16.336.530 4.333.360 6.965.710 373.830 796.270 214.590
Nederland 2009 NL01 16.488.830 4.558.850 6.885.720 . . .
Noord-Nederland (LD) 1999 LD01 1.648.620 404.160 752.800 47.290 97.560 22.550
Noord-Nederland (LD) 2002 LD01 1.685.800 430.170 752.840 38.260 101.330 19.220
Noord-Nederland (LD) 2006 LD01 1.700.950 461.020 738.110 42.000 87.560 25.690
Noord-Nederland (LD) 2009 LD01 1.709.060 481.030 727.100 . . .
Amersfoort 1999 GM0307 123.430 25.300 52.320 3.110 6.820 1.220
Amersfoort 2002 GM0307 129.720 27.950 53.630 2.890 7.670 1.140
Amersfoort 2006 GM0307 137.010 31.810 54.920 2.830 7.150 1.600
Amersfoort 2009 GM0307 143.190 35.500 56.460 . . .
Baarle-Nassau 1999 GM0744 6.090 1.650 3.050 60 380 70
Baarle-Nassau 2002 GM0744 6.490 1.930 3.270 50 400 40
Baarle-Nassau 2006 GM0744 6.650 2.110 3.280 70 340 70
Baarle-Nassau 2009 GM0744 6.680 2.170 3.190 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over inwoners en personen met uitkeringen op gemeenteniveau. Het bijzondere aan deze tabel is dat de gegevens over de jaren 1999 t/m 2009 getoond worden naar de gemeentelijke indeling van 2009. Hierdoor kunnen de cijfers door de tijd heen met elkaar vergeleken worden. Dit in tegenstelling tot de cijfers uit de StatLinetabel Kerncijfers wijken en buurten. In die tabel zijn vergelijkingen door de tijd veelal niet mogelijk door jaarlijkse wijzigingen in de gemeentelijke indeling.

De tabel bevat cijfers die kunnen afwijken van op het oog vergelijkbare cijfers in andere tabellen op StatLine. Zie voor meer informatie paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar: vanaf 1999.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 21 april 2011:

Er zijn nieuwe cijfers toegevoegd over:

- Personen met een bijstandsuitkering
- Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
- Personen met een WW-uitkering

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze publicatie is stopgezet per 21 april 2011.
Voor informatie over het (laten) samenstellen van soortgelijke uitkomsten via maatwerk, zie Onderzoek op maat en voorbeelden.

Toelichting onderwerpen

Regiocode (koppelvariabele)
Vergemakkelijkt het koppelen met andere tabellen.
Bevolking
Totale bevolking
Het aantal inwoners op 1 januari. De cijfers zijn afgerond op tientallen.
Bevolking naar leeftijdsgroep
45 tot 65 jaar
Het aantal inwoners dat op 1 januari 45 tot 65 jaar oud is. De cijfers zijn afgerond op tientallen.
Bevolking naar burgerlijke staat
Gehuwd
Het aantal inwoners dat op 1 januari gehuwd is. De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd. De cijfers zijn afgerond op tientallen.
Personen met een uitkering
Wanneer een persoon meer dan één uitkering heeft, dan wordt deze persoon bij elke soort uitkering meegeteld. Een persoon die bijvoorbeeld zowel een bijstandsuitkering als een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, wordt zowel meegeteld bij de categorie 'Personen met een bijstandsuitkering' als bij de categorie 'Personen met een AO-uitkering'.
Bijstandsuitkering
Aantal personen van 15 tot 65 jaar die op de laatste vrijdag van september een bijstandsuitkering ontvingen. De cijfers zijn afgerond op tientallen.
.
Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van de Algemene Bijstandswet (ABW) en de Wet Werk en Bijstand (WWB), die per 1 januari 2004 in de plaats is gekomen van de ABW.
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Aantal personen van 15 tot 65 jaar die op de laatste vrijdag van september een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen. De cijfers zijn afgerond op tientallen.
.
Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van de WAO, WIA, WAZ of Wajong.
WAO = Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
WAZ = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WW-uitkering
Aantal personen van 15 tot 65 jaar die op de laatste vrijdag van september een werkloosheidsuitkering ontvingen. De cijfers zijn afgerond op tientallen.