Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers


Deze tabel bevat informatie over de gemiddelde afstanden voor de inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek). Daarnaast is in de tabel ook informatie opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.

De gegevens zijn beschikbaar op verschillende regionale niveaus. Het laagste niveau is de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020

In een eerdere versie van deze tabel zijn voor verslagjaar 2017 abusievelijk de cijfers voor de vmbo-scholen verwisseld met die voor de havo/vwo-scholen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2018:
Onderwijs
- Basisscholen
- Scholen voortgezet onderwijs totaal
- Scholen voortgezet onderwijs vmbo
- Scholen voortgezet onderwijs havo/vwo

Voor de cijfers over onderwijs is met ingang van verslagjaar 2018 een nieuwe methode gebruikt: in de huidige methodiek wordt voor het basisonderwijs en voor het bepalen van het type school in het voortgezet onderwijs gebruik gemaakt van bestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierdoor kunnen de cijfers vanaf 2018 licht afwijken van de voorgaande jaren.

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2019:
Onderwijs
- Basisscholen
- Scholen voortgezet onderwijs totaal
- Scholen voortgezet onderwijs vmbo
- Scholen voortgezet onderwijs havo/vwo

Vrije tijd en cultuur
- Bibliotheken

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt in de zomer van 2020 geactualiseerd met nieuwe cijfers.

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Regio's Perioden Gezondheid en welzijnHuisartsenpraktijkAfstand tot huisartsenpraktijk (km) HuisartsenpraktijkAantal huisartsenpraktijkenBinnen 1 km (aantal) HuisartsenpraktijkAantal huisartsenpraktijkenBinnen 3 km (aantal) HuisartsenpraktijkAantal huisartsenpraktijkenBinnen 5 km (aantal) Gezondheid en welzijnHuisartsenpraktijkAfstand tot huisartsenpost (km) Gezondheid en welzijnAfstand tot apotheek (km) Gezondheid en welzijnZiekenhuis (incl. buitenpolikliniek)Afstand tot ziekenhuis (km) Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek)Aantal ziekenhuizenBinnen 5 km (aantal) Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek)Aantal ziekenhuizenBinnen 10 km (aantal) Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek)Aantal ziekenhuizenBinnen 20 km (aantal)
Nederland 2019 1,0 1,7 9,6 20,2 6,3 1,2 4,8 1,2 3,0 8,8
Noord-Nederland (LD) 2019 1,4 1,1 5,2 9,0 9,2 1,7 9,0 0,5 0,9 2,0
Oost-Nederland (LD) 2019 1,2 1,1 5,5 10,1 7,1 1,4 5,2 0,7 1,6 4,8
West-Nederland (LD) 2019 0,8 2,3 13,9 30,8 5,3 1,0 3,6 1,7 4,6 13,5
Zuid-Nederland (LD) 2019 1,0 1,2 5,9 12,0 6,3 1,4 5,0 0,8 2,0 5,4
Groningen (PV) 2019 1,2 1,5 8,2 14,8 9,0 1,5 7,9 0,8 1,4 2,6
Friesland (PV) 2019 1,5 1,0 4,3 6,9 10,6 1,8 10,5 0,4 0,6 1,4
Drenthe (PV) 2019 1,6 0,7 2,7 4,9 7,7 1,7 8,3 0,4 0,8 2,1
Overijssel (PV) 2019 1,2 1,2 6,2 10,8 7,1 1,3 5,1 0,7 1,3 4,3
Flevoland (PV) 2019 1,2 1,0 5,6 10,5 5,2 1,4 4,9 0,7 1,3 2,9
Gelderland (PV) 2019 1,1 1,1 5,0 9,5 7,6 1,4 5,4 0,7 1,8 5,4
Utrecht (PV) 2019 0,9 1,4 7,7 15,8 6,7 1,1 3,7 1,2 3,8 11,4
Noord-Holland (PV) 2019 0,8 2,5 16,9 36,6 4,9 1,0 3,6 1,3 3,7 10,6
Zuid-Holland (PV) 2019 0,8 2,5 15,0 34,4 4,8 0,9 3,2 2,2 6,0 17,8
Zeeland (PV) 2019 1,1 0,9 3,1 5,1 8,9 1,7 6,8 0,7 1,2 2,0
Noord-Brabant (PV) 2019 1,0 1,2 6,1 12,3 6,1 1,3 5,1 0,8 2,1 5,9
Limburg (PV) 2019 1,0 1,2 5,5 11,3 6,6 1,4 4,6 0,9 1,8 4,5
Oost-Groningen (CR) 2019 1,7 0,7 2,4 3,6 10,2 1,7 7,8 0,4 0,7 2,2
Delfzijl en omgeving (CR) 2019 1,5 0,4 1,3 2,3 6,4 1,5 7,0 0,4 0,7 1,3
Overig Groningen (CR) 2019 1,0 1,9 11,0 19,9 8,9 1,4 8,1 0,9 1,7 2,8
Noord-Friesland (CR) 2019 1,4 1,1 5,5 9,0 11,5 1,5 12,6 0,3 0,4 1,0
Zuidwest-Friesland (CR) 2019 1,7 0,7 2,2 3,1 11,7 2,7 8,5 0,4 0,7 1,9
Zuidoost-Friesland (CR) 2019 1,4 1,0 3,9 5,9 8,3 1,8 8,5 0,6 0,8 1,9
Noord-Drenthe (CR) 2019 1,7 0,9 3,2 5,7 8,2 1,8 8,6 0,5 1,1 2,8
Zuidoost-Drenthe (CR) 2019 1,5 0,6 2,0 4,2 9,6 1,7 9,6 0,3 0,5 1,2
Zuidwest-Drenthe (CR) 2019 1,5 0,7 2,9 4,7 4,5 1,5 6,3 0,5 0,9 2,2
Noord-Overijssel (CR) 2019 1,4 0,9 4,3 7,7 8,9 1,6 6,0 0,6 0,9 3,1
Zuidwest-Overijssel (CR) 2019 1,1 1,1 5,6 9,2 4,7 1,2 4,8 0,7 0,9 3,2
Twente (CR) 2019 1,1 1,4 7,4 13,1 6,6 1,2 4,6 0,8 1,6 5,3
Veluwe (CR) 2019 1,1 1,1 5,6 10,6 8,0 1,3 5,3 0,7 1,5 4,7
Achterhoek (CR) 2019 1,3 1,0 3,4 5,3 7,8 1,7 6,6 0,5 1,1 3,7
Arnhem/Nijmegen (CR) 2019 1,0 1,3 6,2 12,6 6,4 1,3 4,5 1,0 2,7 6,9
Zuidwest-Gelderland (CR) 2019 1,3 0,8 2,7 4,3 9,6 1,7 6,1 0,5 1,1 5,4
Utrecht (CR) 2019 0,9 1,4 7,7 15,8 6,7 1,1 3,7 1,2 3,8 11,4
Kop van Noord-Holland (CR) 2019 1,2 0,9 3,5 6,5 8,6 1,7 6,8 0,5 0,8 2,3
Alkmaar en omgeving (CR) 2019 1,0 1,4 7,3 14,1 5,8 1,3 4,1 0,8 1,9 4,7
IJmond (CR) 2019 0,7 1,8 8,6 15,6 5,0 0,8 3,5 1,2 3,3 8,9
Agglomeratie Haarlem (CR) 2019 0,6 2,5 15,3 31,7 3,4 0,7 2,9 1,7 4,2 12,5
Zaanstreek (CR) 2019 0,8 1,4 8,3 17,1 5,1 1,0 3,1 0,8 2,3 12,8
Groot-Amsterdam (CR) 2019 0,7 3,6 26,0 58,9 3,8 0,8 2,7 1,8 5,3 13,7
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2019 0,8 2,0 10,4 16,3 6,3 0,9 4,0 0,7 2,1 10,2
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2019 0,7 2,1 11,6 24,8 4,7 0,9 3,4 1,6 4,2 14,3
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2019 0,7 3,9 28,1 65,3 3,3 0,7 2,2 3,6 8,6 21,3
Delft en Westland (CR) 2019 0,7 1,8 9,7 20,9 3,3 0,9 2,8 1,2 5,4 22,1
Oost-Zuid-Holland (CR) 2019 0,9 1,3 5,5 9,6 6,2 1,2 4,4 0,6 1,5 9,6
Groot-Rijnmond (CR) 2019 0,8 2,4 13,2 31,6 5,1 0,9 3,4 2,5 7,0 20,0
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2019 0,8 1,6 6,7 14,0 6,3 1,0 3,9 0,8 2,4 10,2
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2019 1,4 0,6 1,7 2,3 9,4 2,3 6,1 0,5 0,8 1,7
Overig Zeeland (CR) 2019 1,0 1,0 3,6 6,2 8,8 1,5 7,1 0,7 1,4 2,1
West-Noord-Brabant (CR) 2019 1,0 1,2 5,7 11,3 5,9 1,2 4,7 0,8 2,0 5,1
Midden-Noord-Brabant (CR) 2019 0,9 1,5 7,7 14,8 6,4 1,4 5,4 0,7 1,8 5,7
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2019 1,1 1,0 4,4 8,3 7,4 1,4 5,5 0,6 1,6 6,2
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2019 1,0 1,3 7,0 14,9 5,1 1,4 5,0 1,0 2,7 6,3
Noord-Limburg (CR) 2019 1,3 0,7 2,7 5,4 7,2 2,0 4,7 0,6 1,2 4,0
Midden-Limburg (CR) 2019 1,0 1,3 4,5 7,5 6,8 1,5 5,0 0,6 1,2 3,9
Zuid-Limburg (CR) 2019 0,8 1,4 7,1 15,5 6,3 1,1 4,4 1,1 2,2 4,9
Flevoland (CR) 2019 1,2 1,0 5,6 10,5 5,2 1,4 4,9 0,7 1,3 2,9
Aa en Hunze 2019 2,4 0,6 1,3 2,3 11,1 2,5 10,4 0,0 0,7 3,2
Aalburg 2019
Aalsmeer 2019 0,9 1,1 3,7 10,1 9,6 1,0 5,2 0,4 1,8 13,9
Aalten 2019 1,3 1,2 2,7 3,8 14,4 1,5 13,6 0,0 0,1 1,2
Ter Aar 2019
Abcoude 2019
Achtkarspelen 2019 1,6 0,6 1,8 3,4 14,0 1,8 15,7 0,0 0,0 0,7
Alblasserdam 2019 0,8 0,9 2,4 7,4 11,2 1,0 7,8 0,0 3,5 18,6
Albrandswaard 2019 0,9 0,8 5,6 16,7 7,3 1,0 4,3 1,0 7,4 20,6
Alkemade 2019
Alkmaar 2019 1,0 1,9 10,0 18,3 3,9 1,1 3,9 0,7 2,3 4,7
Almelo 2019 1,0 1,3 8,9 16,3 3,7 1,2 3,7 0,7 1,4 5,7
Almere 2019 0,9 1,0 6,1 12,2 4,5 1,1 4,1 0,8 1,7 3,5
Alphen aan den Rijn 2019 0,8 1,1 5,1 9,5 4,4 1,1 4,3 0,7 1,5 9,8
Alphen-Chaam 2019 1,7 0,9 1,2 1,5 12,2 4,4 12,0 0,0 0,3 4,5
Altena 2019 1,0 0,8 1,5 2,6 11,7 1,8 11,1 0,0 0,3 3,5
Ambt Montfort 2019
Ameland 2019 1,0 0,7 1,0 1,5 28,9 1,0 46,2 0,0 0,0 0,0
Amersfoort 2019 0,8 1,3 7,4 15,6 3,8 0,9 3,5 1,1 3,5 12,9
Amstelveen 2019 0,8 1,4 10,8 23,2 2,8 0,8 2,8 1,4 5,3 14,4
Amsterdam 2019 0,5 4,9 37,1 84,0 2,8 0,6 2,2 2,3 6,5 14,9
Andijk 2019
Anna Paulowna 2019
Apeldoorn 2019 0,9 1,1 8,3 18,8 5,7 1,1 5,6 0,4 1,0 2,9
Appingedam 2019 1,4 0,2 1,0 2,4 4,1 1,3 5,6 0,2 1,0 1,0
Arcen en Velden 2019
Arnhem 2019 0,9 1,5 8,6 19,3 2,9 1,0 2,6 1,3 2,9 8,2
Assen 2019 1,2 0,9 4,5 9,5 3,9 1,0 2,8 1,4 2,0 2,0
Asten 2019 1,3 1,1 2,5 4,4 9,5 1,6 1,6 1,0 1,7 5,2
Baarle-Nassau 2019 2,3 0,4 0,7 1,0 19,4 2,3 18,6 0,0 0,0 1,6
Baarn 2019 0,9 1,6 5,2 10,2 9,6 0,9 1,7 1,0 3,5 13,4
Barendrecht 2019 1,2 1,5 8,2 22,2 4,9 1,4 2,9 1,9 8,5 21,0
Barneveld 2019 1,2 0,7 3,1 4,0 5,1 1,5 4,0 1,2 2,2 8,3
Bedum 2019
Beek (L.) 2019 0,8 1,1 4,6 13,8 6,8 1,3 6,1 0,1 1,0 7,1
Beekdaelen 2019 0,8 0,9 3,5 10,6 9,4 1,7 6,8 0,3 1,5 6,1
Beemster 2019 1,4 0,9 3,3 6,9 6,7 4,0 6,6 0,3 0,9 7,2
Beesel 2019 1,0 0,5 1,5 3,7 10,6 3,7 1,5 1,0 1,4 4,0
Bellingwedde 2019
Bennebroek 2019
Berg en Dal 2019 0,9 0,9 2,8 5,5 12,2 2,4 10,2 0,1 1,4 4,5
Bergambacht 2019
Bergeijk 2019 1,2 0,8 1,8 4,2 6,0 2,2 13,0 0,0 0,2 2,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens