Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers


Deze tabel bevat informatie over de gemiddelde afstanden voor de inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek). Daarnaast is in de tabel ook informatie opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.

De gegevens zijn beschikbaar op verschillende regionale niveaus. Het laagste niveau is de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020

In een eerdere versie van deze tabel zijn voor verslagjaar 2017 abusievelijk de cijfers voor de vmbo-scholen verwisseld met die voor de havo/vwo-scholen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2018:
Onderwijs
- Basisscholen
- Scholen voortgezet onderwijs totaal
- Scholen voortgezet onderwijs vmbo
- Scholen voortgezet onderwijs havo/vwo

Voor de cijfers over onderwijs is met ingang van verslagjaar 2018 een nieuwe methode gebruikt: in de huidige methodiek wordt voor het basisonderwijs en voor het bepalen van het type school in het voortgezet onderwijs gebruik gemaakt van bestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierdoor kunnen de cijfers vanaf 2018 licht afwijken van de voorgaande jaren.

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2019:
Onderwijs
- Basisscholen
- Scholen voortgezet onderwijs totaal
- Scholen voortgezet onderwijs vmbo
- Scholen voortgezet onderwijs havo/vwo

Vrije tijd en cultuur
- Bibliotheken

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt in de zomer van 2020 geactualiseerd met nieuwe cijfers.

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Regio's Perioden Gezondheid en welzijnHuisartsenpraktijkAfstand tot huisartsenpraktijk (km) HuisartsenpraktijkAantal huisartsenpraktijkenBinnen 1 km (aantal) HuisartsenpraktijkAantal huisartsenpraktijkenBinnen 3 km (aantal) HuisartsenpraktijkAantal huisartsenpraktijkenBinnen 5 km (aantal) Gezondheid en welzijnHuisartsenpraktijkAfstand tot huisartsenpost (km) Gezondheid en welzijnAfstand tot apotheek (km) Gezondheid en welzijnZiekenhuis (incl. buitenpolikliniek)Afstand tot ziekenhuis (km) Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek)Aantal ziekenhuizenBinnen 5 km (aantal) Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek)Aantal ziekenhuizenBinnen 10 km (aantal) Ziekenhuis (incl. buitenpolikliniek)Aantal ziekenhuizenBinnen 20 km (aantal) Gezondheid en welzijnZiekenhuis (excl. buitenpolikliniek)Afstand tot ziekenhuis (km) Ziekenhuis (excl. buitenpolikliniek)Aantal ziekenhuizenBinnen 5 km (aantal) Ziekenhuis (excl. buitenpolikliniek)Aantal ziekenhuizenBinnen 10 km (aantal) Ziekenhuis (excl. buitenpolikliniek)Aantal ziekenhuizenBinnen 20 km (aantal) Gezondheid en welzijnAfstand tot consultatiebureau (km) Gezondheid en welzijnFysiotherapeutAfstand tot fysiotherapeut (km) FysiotherapeutAantal fysiotherapeutenBinnen 1 km (aantal) FysiotherapeutAantal fysiotherapeutenBinnen 3 km (aantal) FysiotherapeutAantal fysiotherapeutenBinnen 5 km (aantal) DetailhandelWinkels dagelijkse boodschappenAfstand tot grote supermarkt (km) Winkels dagelijkse boodschappenAantal grote supermarktenBinnen 1 km (aantal) Winkels dagelijkse boodschappenAantal grote supermarktenBinnen 3 km (aantal) Winkels dagelijkse boodschappenAantal grote supermarktenBinnen 5 km (aantal) DetailhandelWinkels dagelijkse boodschappenAfstand tot ov. dagel. levensmiddelen (km) Winkels dagelijkse boodschappenAantal overige dagelijkse levensmiddelenBinnen 1 km (aantal) Winkels dagelijkse boodschappenAantal overige dagelijkse levensmiddelenBinnen 3 km (aantal) Winkels dagelijkse boodschappenAantal overige dagelijkse levensmiddelenBinnen 5 km (aantal) DetailhandelWarenhuisAfstand tot warenhuis (km) WarenhuisAantal warenhuizenBinnen 5 km (aantal) WarenhuisAantal warenhuizenBinnen 10 km (aantal) WarenhuisAantal warenhuizenBinnen 20 km (aantal) HorecaCafés en dergelijkeAfstand tot café e.d. (km) Cafés en dergelijkeAantal cafés e.d.Binnen 1 km (aantal) Cafés en dergelijkeAantal cafés e.d.Binnen 3 km (aantal) Cafés en dergelijkeAantal cafés e.d.Binnen 5 km (aantal) HorecaCafetaria's en dergelijkeAfstand tot cafetaria e.d. (km) Cafetaria's en dergelijkeAantal cafetaria's e.d.Binnen 1 km (aantal) Cafetaria's en dergelijkeAantal cafetaria's e.d.Binnen 3 km (aantal) Cafetaria's en dergelijkeAantal cafetaria's e.d.Binnen 5 km (aantal) HorecaRestaurantsAfstand tot restaurant (km) RestaurantsAantal restaurantsBinnen 1 km (aantal) RestaurantsAantal restaurantsBinnen 3 km (aantal) RestaurantsAantal restaurantsBinnen 5 km (aantal) HorecaHotels en dergelijkeAfstand tot hotel e.d. (km) Hotels en dergelijkeAantal hotels e.d.Binnen 5 km (aantal) Hotels en dergelijkeAantal hotels e.d.Binnen 10 km (aantal) Hotels en dergelijkeAantal hotels e.d.Binnen 20 km (aantal) KinderopvangKinderdagverblijfAfstand tot kinderdagverblijf (km) KinderdagverblijfAantal kinderdagverbijvenBinnen 1 km (aantal) KinderdagverblijfAantal kinderdagverbijvenBinnen 3 km (aantal) KinderdagverblijfAantal kinderdagverbijvenBinnen 5 km (aantal) KinderopvangBuitenschoolse opvangAfstand tot buitenschoolse opvang (km) Buitenschoolse opvangAantal buitenschoolse opvangBinnen 1 km (aantal) Buitenschoolse opvangAantal buitenschoolse opvangBinnen 3 km (aantal) Buitenschoolse opvangAantal buitenschoolse opvangBinnen 5 km (aantal) OnderwijsBasisonderwijsAfstand tot school (km) BasisonderwijsAantal scholenBinnen 1 km (aantal) BasisonderwijsAantal scholenBinnen 3 km (aantal) BasisonderwijsAantal scholenBinnen 5 km (aantal) Voortgezet onderwijsVoortgezet onderwijs totaalAfstand tot school (km) Voortgezet onderwijs totaalAantal scholenBinnen 3 km (aantal) Voortgezet onderwijs totaalAantal scholenBinnen 5 km (aantal) Voortgezet onderwijs totaalAantal scholenBinnen 10 km (aantal) Voortgezet onderwijsVmboAfstand tot school (km) VmboAantal scholenBinnen 3 km (aantal) VmboAantal scholenBinnen 5 km (aantal) VmboAantal scholenBinnen 10 km (aantal) Voortgezet onderwijsHavo/vwoAfstand tot school (km) Havo/vwoAantal scholenBinnen 3 km (aantal) Havo/vwoAantal scholenBinnen 5 km (aantal) Havo/vwoAantal scholenBinnen 10 km (aantal) Werkgelegenheid: aantal banenA-U alle economische activiteiten Binnen 10 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenA-U alle economische activiteiten Binnen 20 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenA-U alle economische activiteiten Binnen 50 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenA Landbouw, bosbouw en visserij Binnen 10 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenA Landbouw, bosbouw en visserij Binnen 20 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenA Landbouw, bosbouw en visserij Binnen 50 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenB-F Nijverheid en energieBinnen 10 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenB-F Nijverheid en energieBinnen 20 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenB-F Nijverheid en energieBinnen 50 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenG-N Commerciële dienstverleningBinnen 10 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenG-N Commerciële dienstverleningBinnen 20 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenG-N Commerciële dienstverleningBinnen 50 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenO-U Niet-commerciële dienstverleningBinnen 10 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenO-U Niet-commerciële dienstverleningBinnen 20 km (x 1 000) Werkgelegenheid: aantal banenO-U Niet-commerciële dienstverleningBinnen 50 km (x 1 000) GroenvoorzieningenOpenbaar groenAfstand tot openbaar groen totaal (km) GroenvoorzieningenOpenbaar groenAfstand tot park of plantsoen (km) GroenvoorzieningenOpenbaar groenAfstand tot dagrecreatief terrein (km) GroenvoorzieningenOpenbaar groenAfstand tot bos (km) Openbaar groenAfstand tot open natuurlijk terreinAfstand tot open nat. terrein totaal (km) Openbaar groenAfstand tot open natuurlijk terreinAfstand tot open droog nat. terrein (km) Openbaar groenAfstand tot open natuurlijk terreinAfstand tot open nat natuurlijk terrein (km) GroenvoorzieningenSemi-openbaar groenAfstand tot semi-openbaar groen totaal (km) GroenvoorzieningenSemi-openbaar groenAfstand tot sportterrein (km) GroenvoorzieningenSemi-openbaar groenAfstand tot volkstuin (km) GroenvoorzieningenSemi-openbaar groenAfstand tot verblijfsrecreatief terrein (km) GroenvoorzieningenSemi-openbaar groenAfstand tot begraafplaats (km) GroenvoorzieningenAfstand tot recreatief binnenwater (km) Verkeer en vervoerAfstand tot oprit hoofdverkeersweg (km) Verkeer en vervoerTreinstationsAfstand tot treinstations totaal (km) Verkeer en vervoerTreinstationsAfstand tot belangrijk overstapstation (km) Vrije tijd en cultuurAfstand tot bibliotheek (km) Vrije tijd en cultuurSportAfstand tot zwembad (km) Vrije tijd en cultuurSportAfstand tot kunstijsbaan (km) Vrije tijd en cultuurMuseumAfstand tot museum (km) MuseumAantal museaBinnen 5 km (aantal) MuseumAantal museaBinnen 10 km (aantal) MuseumAantal museaBinnen 20 km (aantal) Vrije tijd en cultuurPodiumkunsten (excl. festivals)Afstand tot podiumkunsten totaal (km) Podiumkunsten (excl. festivals)Aantal podiumkunsten totaalBinnen 5 km (aantal) Podiumkunsten (excl. festivals)Aantal podiumkunsten totaalBinnen 10 km (aantal) Podiumkunsten (excl. festivals)Aantal podiumkunsten totaalBinnen 20 km (aantal) Vrije tijd en cultuurPodiumkunsten (excl. festivals)Afstand tot poppodium (km) Vrije tijd en cultuurBioscoopAfstand tot bioscoop (km) BioscoopAantal bioscopenBinnen 5 km (aantal) BioscoopAantal bioscopenBinnen 10 km (aantal) BioscoopAantal bioscopenBinnen 20 km (aantal) Vrije tijd en cultuurRecreatieAfstand tot sauna (km) Vrije tijd en cultuurRecreatieAfstand tot zonnebank (km) Vrije tijd en cultuurRecreatieAfstand tot attractie (km) RecreatieAantal attractiesBinnen 10 km (aantal) RecreatieAantal attractiesBinnen 20 km (aantal) RecreatieAantal attractiesBinnen 50 km (aantal) Afstand tot brandweerkazerne (km)
Nederland 2006 . . . . . . . . . . . . . . 1,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 2,3 12,1 25,6 2,4 3,1 6,4 15,9 2,5 2,4 4,9 12,4 3,2 1,7 3,4 8,3 . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 1,0 3,5 2,0 4,6 9,2 6,7 0,7 0,9 2,2 4,0 1,5 2,6 1,7 . . 1,7 . . 3,6 3,7 8,8 24,7 5,1 3,0 6,4 14,8 13,6 . . . . . . . . . . .
Nederland 2007 0,9 1,9 10,3 21,4 6,0 . 5,3 1,0 2,5 7,0 6,4 0,9 2,1 5,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1,5 9,5 20,6 1,3 1,2 7,4 16,3 0,6 2,3 12,0 25,4 2,4 3,1 6,5 16,0 2,6 2,4 4,9 12,2 3,2 1,7 3,4 8,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 5,1 10,5 1,7 . . 3,5 3,7 8,9 24,4 5,1 3,1 6,4 14,9 13,4 . . . . . . . . . . .
Nederland 2008 0,9 1,8 10,1 21,0 6,0 1,2 5,2 1,1 2,6 7,4 6,4 0,9 2,2 5,6 . 0,8 2,2 12,8 27,2 0,9 1,7 9,0 18,3 0,8 10,2 58,0 119,1 3,1 2,4 6,1 17,2 1,0 6,0 38,6 77,4 0,8 5,5 34,4 69,2 0,8 7,7 51,4 104,4 2,4 14,8 33,7 82,7 . . . . . . . . 0,6 2,3 11,9 25,3 2,4 3,1 6,4 15,8 2,6 2,3 4,9 12,2 3,2 1,7 3,4 8,4 . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 1,0 3,6 2,1 4,6 10,0 7,5 0,7 1,0 2,2 4,0 1,5 2,6 1,7 5,1 10,5 1,7 3,9 18,5 . . . . 5,2 3,0 6,4 14,8 13,4 6,9 1,1 2,4 6,0 8,9 4,6 9,5 1,5 4,0 17,3 2,0
Nederland 2009 0,9 1,8 9,9 20,6 . 1,2 5,1 1,1 2,7 7,6 6,4 0,9 2,1 5,5 . . . . . 0,9 1,7 9,0 18,4 0,8 10,0 56,9 116,9 2,9 2,5 6,4 18,3 1,0 5,9 38,2 76,6 0,8 5,6 34,6 69,8 0,8 7,7 51,3 104,4 2,4 14,7 33,4 82,1 1,2 1,6 10,6 22,8 1,0 1,8 10,8 23,7 0,6 2,3 11,9 25,2 2,4 3,1 6,3 15,8 2,6 2,3 4,8 12,2 3,2 1,7 3,5 8,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 5,1 10,5 1,7 3,9 18,5 3,5 3,8 9,2 25,6 5,1 2,9 6,2 14,6 12,8 6,9 1,1 2,4 5,9 8,7 4,5 9,2 1,5 4,1 18,0 .
Nederland 2010 0,9 1,8 9,9 20,5 . 1,2 4,8 1,1 2,8 7,9 6,4 0,9 2,1 5,5 . 0,8 2,2 13,1 27,8 0,9 1,8 9,1 18,7 0,8 9,7 55,2 113,5 2,8 2,6 6,7 19,3 1,1 5,7 36,5 73,1 0,8 5,7 35,2 71,2 0,8 7,9 53,0 108,3 2,4 14,8 33,7 82,8 1,1 1,9 11,9 25,8 0,9 2,0 12,2 26,7 0,6 2,3 11,9 25,3 2,4 3,1 6,4 16,0 2,6 2,3 4,8 12,2 3,2 1,7 3,5 8,5 . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 1,0 3,5 1,7 3,5 7,7 4,7 0,8 0,9 2,2 4,0 1,6 2,6 1,7 5,1 10,5 . 3,6 18,3 . . . . 5,1 3,0 6,4 14,8 12,4 6,8 1,2 2,4 6,1 8,6 4,8 8,6 1,6 4,5 19,7 .
Nederland 2011 0,9 1,8 9,9 20,7 6,0 1,2 4,8 1,1 2,8 8,0 6,5 0,9 2,1 5,3 . . . . . 0,9 1,8 9,6 19,6 0,8 9,6 54,4 112,1 2,7 2,8 7,2 20,6 1,1 5,6 36,3 73,0 0,8 5,7 35,6 72,0 0,8 8,2 54,8 112,1 2,4 15,1 34,4 83,9 1,0 2,2 14,2 30,8 0,8 2,3 14,0 30,5 0,6 2,3 11,9 25,4 2,4 3,2 6,6 16,6 2,6 2,3 4,8 12,1 3,2 1,7 3,6 8,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 5,1 10,5 . 3,6 18,0 3,5 3,7 8,8 24,4 5,2 3,1 6,6 15,3 12,1 6,7 1,2 2,5 6,1 8,3 4,8 8,2 1,7 4,9 22,4 .
Nederland 2012 0,9 1,8 9,7 20,2 6,2 1,2 4,8 1,1 2,8 8,1 6,5 0,9 2,0 5,2 . 0,8 2,4 14,1 30,0 0,9 1,8 9,8 20,1 0,8 9,5 54,4 112,0 2,7 2,9 7,6 21,7 1,1 5,6 36,0 72,4 0,8 5,9 36,9 74,7 0,8 8,4 56,4 115,3 2,4 15,5 35,2 85,2 0,9 2,5 15,7 34,2 0,8 2,5 15,0 32,9 0,6 2,2 11,9 25,3 2,4 3,2 6,7 16,8 2,6 2,3 4,8 12,4 3,2 1,8 3,6 9,0 . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 1,0 3,4 1,7 . . . 0,9 1,0 2,2 4,0 1,7 . 1,7 5,0 10,5 1,7 3,4 18,2 . . . . 5,1 3,0 6,5 15,2 11,9 7,0 1,2 2,5 6,2 8,2 4,7 7,3 1,9 5,3 24,6 2,0
Nederland 2013 0,9 1,7 9,7 20,1 6,2 1,2 4,7 1,1 2,9 8,5 6,5 0,9 2,0 5,2 . . . . . 0,9 1,9 10,0 20,6 0,8 9,5 54,3 111,6 2,6 3,1 8,0 22,9 1,1 5,5 35,8 71,7 0,8 6,1 38,8 78,6 0,8 8,6 57,8 117,9 2,4 16,1 36,4 88,0 0,9 2,4 15,4 33,4 0,8 2,4 14,2 31,0 0,7 2,2 11,9 25,3 2,4 3,3 6,8 17,0 2,6 2,3 4,8 12,4 3,2 1,8 3,7 9,0 117,4 311,6 1.293,7 0,7 2,9 14,3 11,9 36,4 165,3 63,1 165,6 682,1 41,6 106,7 432,1 . . . . . . . . . . . . . 1,7 5,0 10,5 1,8 3,4 18,2 3,4 4,1 9,8 26,8 5,1 2,8 6,2 14,6 11,6 6,7 1,2 2,5 6,4 8,0 4,6 6,9 2,0 5,7 26,6 2,0
Nederland 2014 1,0 1,7 9,5 19,7 6,2 1,2 4,7 1,2 3,0 8,6 6,6 0,8 2,0 5,2 . . . . . 0,9 1,9 10,2 21,0 0,8 9,4 54,4 111,7 2,6 3,1 8,0 22,8 1,1 5,4 35,2 70,5 0,8 6,4 40,7 82,7 0,8 8,8 59,3 121,1 2,5 16,2 36,7 88,1 0,9 2,4 15,0 32,5 0,8 2,2 13,3 29,1 0,7 2,2 11,6 24,9 2,4 3,4 6,9 17,3 2,6 2,3 4,7 12,1 3,2 1,8 3,8 9,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 5,0 10,5 1,8 3,2 18,1 . . . . 4,9 3,0 6,5 15,5 11,0 6,6 1,2 2,7 6,6 8,1 4,4 6,6 2,0 6,0 27,6 2,1
Nederland 2015 1,0 1,7 9,3 19,4 6,2 1,2 4,6 1,2 3,1 9,1 6,8 0,8 1,9 5,0 . . . . . 0,9 1,9 10,4 21,6 0,8 9,3 54,4 112,0 2,6 3,1 8,0 22,8 1,1 5,2 34,3 68,8 0,8 6,5 42,1 86,1 0,8 9,0 61,9 127,1 2,5 16,6 37,7 89,6 0,9 2,4 15,3 33,2 0,8 2,2 13,0 28,7 0,7 2,1 11,4 24,5 2,4 3,4 7,0 17,4 2,6 2,3 4,8 12,2 3,2 1,8 3,8 9,2 . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,9 3,3 1,7 3,1 6,1 3,8 0,8 1,0 2,2 3,9 1,7 2,7 1,8 5,0 10,5 1,9 3,2 18,1 3,8 3,7 8,7 23,3 5,0 2,9 6,5 15,4 10,8 6,4 1,3 2,8 6,9 8,0 4,3 6,2 2,3 6,7 31,1 2,1
Nederland 2016 1,0 1,7 9,6 20,1 6,2 1,2 4,7 1,3 3,3 9,6 6,9 0,8 2,0 5,0 . . . . . 0,9 1,9 10,6 22,1 0,8 9,2 54,2 112,0 2,6 2,5 6,7 19,6 1,2 5,0 33,4 67,4 0,8 6,7 43,9 90,3 0,8 9,2 63,6 131,1 2,5 16,9 38,4 90,5 0,8 2,5 15,4 33,3 0,8 2,2 13,3 29,2 0,7 2,1 11,3 24,3 2,5 3,4 7,2 17,8 2,6 2,3 4,9 12,5 3,2 1,8 3,9 9,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 5,0 10,6 1,9 3,2 18,2 3,7 3,8 8,9 23,7 4,9 3,0 6,7 15,8 . 6,4 1,3 2,9 7,3 8,0 4,2 6,2 2,3 6,8 31,1 2,1
Nederland 2017 1,0 1,7 9,6 20,2 . 1,2 4,7 1,2 3,1 9,2 6,9 0,8 1,9 4,9 . . . . . 0,9 1,9 10,7 22,2 0,8 9,1 53,3 110,8 2,6 2,5 6,8 19,7 1,2 4,7 31,0 63,4 0,8 6,7 43,8 90,9 0,8 9,2 63,2 131,6 2,5 16,9 38,8 91,5 0,8 2,7 16,8 36,5 0,8 2,2 13,7 30,1 0,7 2,0 11,2 24,1 2,4 3,5 7,3 18,1 2,6 2,3 4,8 12,4 3,1 1,9 3,9 9,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 5,0 10,5 1,9 3,3 18,7 3,7 3,8 9,0 23,8 4,9 2,9 6,6 15,7 10,3 6,3 1,3 2,9 7,3 8,1 4,2 6,1 2,4 7,0 32,0 2,1
Nederland 2018 1,0 1,7 9,5 20,2 6,3 1,2 4,7 1,2 3,2 9,2 7,0 0,8 1,9 4,9 . . . . . 0,9 1,9 10,9 22,8 0,8 9,0 52,8 110,1 2,7 2,7 7,1 20,3 1,2 4,6 30,6 62,8 0,8 6,8 45,0 93,7 0,8 9,2 64,1 133,9 2,5 17,2 39,7 93,1 0,6 3,6 22,0 48,3 0,8 2,5 15,1 33,4 0,7 2,0 10,9 23,4 2,4 3,9 8,2 20,6 2,5 3,0 6,3 15,8 3,4 1,9 4,1 10,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 5,2 10,7 1,9 3,3 18,6 3,9 3,4 7,9 21,1 4,9 3,1 7,0 16,3 11,0 6,3 1,3 3,0 7,4 8,1 4,1 6,1 2,4 7,1 32,9 2,1
Nederland 2019 1,0 1,7 9,6 20,2 6,3 1,2 4,8 1,2 3,0 8,8 7,1 0,7 1,8 4,6 . . . . . 0,9 2,0 11,1 23,3 0,8 9,1 53,7 111,7 2,6 2,8 7,3 21,2 1,2 4,6 30,5 62,0 0,8 7,1 47,1 97,6 0,8 9,5 66,1 137,2 2,4 17,8 41,0 95,8 0,6 3,6 22,5 49,4 0,7 2,6 15,6 34,6 0,7 2,0 10,9 23,6 2,4 3,9 8,2 20,4 2,5 3,0 6,3 15,8 3,3 2,0 4,1 10,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 5,1 10,6 1,9 3,2 18,5 . . . . . . . . . 6,3 1,3 2,9 7,4 8,1 4,1 5,8 2,7 7,9 35,9 2,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens