Motorbrandstoffen; adviesprijzen

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de prijzenstatistieken, gegevens
over de prijzen van motorbrandstoffen.
Deze tabel bevat adviesprijzen van motorbrandstoffen die afkomstig zijn
van de grote oliemaatschappijen, c.q. van de Nederlandse
Organisatie voor de Energiebranche (NOVE).
Er zijn jaargegevens beschikbaar vanaf 1913. Sinds 1997 is de frequentie
verhoogd en worden er kwartaalgegevens gepubliceerd.
Tot en met 1995 hebben de prijzen betrekking op een bediende pomp, daarna
op een pomp met zelfbediening.
Vanaf 1 maart 2001 is de autodieselolie laagzwavelig.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1913
Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers:
De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief.

Wijzigingen per mei 2010
Geconstateerd is dat enkele cijfers in het bronbestand onjuist waren.
Op basis van het herziene bestand zijn de prijzen opnieuw berekend. Als
gevolg hiervan zijn de volgende prijzen gecorrigeerd:
Prijzen van het 3e kwartaal 2008 voor ongelode benzine 95 en 98.
Prijzen van het 2e en 3e kwartaal 2008 voor LPG.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.
Waarneming wordt voortgezet op basis van pompprijzen. Deze gegevens zijn te
vinden in de tabel:
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80416NED&
LA=NL">Consumentenprijzen; pompprijzen motorbrandstoffen, per dag

Toelichting onderwerpen

Benzine ongelood
Euro95
In de verkoop vanaf 1-4-1988.
Euro98
Euro98+loodvervanger
In de verkoop vanaf 2-9-1996
Euro98 met loodvervanger is in de plaats
gekomen van super gelood (1-9-1996).
Dieselolie
Dieselolie, in bulk
Levering meer dan 4000 liter per keer, exclusief btw.
LPG
LPG = Autogas (Liquefied Petroleum Gas)
Tweetakt
Mengsmering.