Provinciebegrotingen; heffingen

Provinciebegrotingen; heffingen

Provinciale heffingen Perioden Regio's Provinciale heffingen in mln euro (mln euro)
Totaal provinciale heffingen 2015 Nederland 1.567,7
Totaal provinciale heffingen 2016 Nederland 1.559,8
Totaal provinciale heffingen 2017 Nederland 1.596,5
Totaal provinciale heffingen 2018 Nederland 1.632,2
Totaal provinciale heffingen 2019 Nederland 1.672,9
Totaal provinciale heffingen 2020 Nederland 1.690,5
Totaal provinciale heffingen 2021 Nederland 1.733,6
Totaal provinciale heffingen 2022 Nederland 1.768,2
Totaal provinciale heffingen 2023 Nederland 1.837,9
Totaal provinciale heffingen 2024* Nederland 1.923,9
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2015 Nederland 1.536,3
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2016 Nederland 1.532,1
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2017 Nederland 1.566,1
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2018 Nederland 1.603,7
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2019 Nederland 1.643,5
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2020 Nederland 1.659,5
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2021 Nederland 1.701,3
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2022 Nederland 1.735,4
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2023 Nederland 1.802,5
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2024* Nederland 1.877,5
Grondwaterbelasting 2015 Nederland 13,7
Grondwaterbelasting 2016 Nederland 13,6
Grondwaterbelasting 2017 Nederland 13,3
Grondwaterbelasting 2018 Nederland 12,4
Grondwaterbelasting 2019 Nederland 12,5
Grondwaterbelasting 2020 Nederland 12,7
Grondwaterbelasting 2021 Nederland 13,1
Grondwaterbelasting 2022 Nederland 13,1
Grondwaterbelasting 2023 Nederland 13,1
Grondwaterbelasting 2024* Nederland 17,7
Heffing nazorg stortplaatsen 2015 Nederland 1,0
Heffing nazorg stortplaatsen 2016 Nederland 0,9
Heffing nazorg stortplaatsen 2017 Nederland 0,9
Heffing nazorg stortplaatsen 2018 Nederland 0,9
Heffing nazorg stortplaatsen 2019 Nederland 0,4
Heffing nazorg stortplaatsen 2020 Nederland 0,4
Heffing nazorg stortplaatsen 2021 Nederland 0,4
Heffing nazorg stortplaatsen 2022 Nederland 0,4
Heffing nazorg stortplaatsen 2023 Nederland 0,4
Heffing nazorg stortplaatsen 2024* Nederland 0,4
Leges milieubeheer 2015 Nederland 12,6
Leges milieubeheer 2016 Nederland 8,2
Leges milieubeheer 2017 Nederland 9,0
Leges milieubeheer 2018 Nederland 8,3
Leges milieubeheer 2019 Nederland 8,6
Leges milieubeheer 2020 Nederland 10,1
Leges milieubeheer 2021 Nederland 9,2
Leges milieubeheer 2022 Nederland 8,7
Leges milieubeheer 2023 Nederland 13,7
Leges milieubeheer 2024* Nederland 17,7
Overige leges 2015 Nederland 4,2
Overige leges 2016 Nederland 5,1
Overige leges 2017 Nederland 7,2
Overige leges 2018 Nederland 7,0
Overige leges 2019 Nederland 7,8
Overige leges 2020 Nederland 7,8
Overige leges 2021 Nederland 9,7
Overige leges 2022 Nederland 10,5
Overige leges 2023 Nederland 8,1
Overige leges 2024* Nederland 10,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de begrote opbrengsten van de provinciale heffingen voor Nederland als totaal, ingedeeld naar provincie en landsdelen. De cijfers zijn beschikbaar in miljoenen euro's.
De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de provincies zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 13 december 2023:
Voorlopige cijfers over het jaar 2024 zijn toegevoegd.
De cijfers over het jaar 2023 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari in het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Provinciale heffingen in mln euro
De opbrengsten van de provinciale belastingen en retributies.