Provinciebegrotingen; heffingen

Provinciebegrotingen; heffingen

Provinciale heffingen Perioden Regio's Provinciale heffingen in mln euro (mln euro)
Totaal provinciale heffingen 2012 Nederland 1.486,4
Totaal provinciale heffingen 2013 Nederland 1.479,8
Totaal provinciale heffingen 2014 Nederland 1.550,2
Totaal provinciale heffingen 2015 Nederland 1.567,7
Totaal provinciale heffingen 2016 Nederland 1.559,8
Totaal provinciale heffingen 2017 Nederland 1.596,5
Totaal provinciale heffingen 2018 Nederland 1.632,2
Totaal provinciale heffingen 2019 Nederland 1.672,9
Totaal provinciale heffingen 2020 Nederland 1.690,5
Totaal provinciale heffingen 2021** Nederland 1.733,6
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2012 Nederland 1.456,0
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2013 Nederland 1.450,7
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2014 Nederland 1.518,8
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2015 Nederland 1.536,3
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2016 Nederland 1.532,1
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2017 Nederland 1.566,1
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2018 Nederland 1.603,7
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2019 Nederland 1.643,5
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2020 Nederland 1.659,5
Opcenten motorrijtuigenbelastingen 2021** Nederland 1.701,3
Grondwaterbelasting 2012 Nederland 15,2
Grondwaterbelasting 2013 Nederland 14,7
Grondwaterbelasting 2014 Nederland 14,6
Grondwaterbelasting 2015 Nederland 13,7
Grondwaterbelasting 2016 Nederland 13,6
Grondwaterbelasting 2017 Nederland 13,3
Grondwaterbelasting 2018 Nederland 12,4
Grondwaterbelasting 2019 Nederland 12,5
Grondwaterbelasting 2020 Nederland 12,7
Grondwaterbelasting 2021** Nederland 13,1
Heffing nazorg stortplaatsen 2012 Nederland 4,1
Heffing nazorg stortplaatsen 2013 Nederland 3,0
Heffing nazorg stortplaatsen 2014 Nederland 2,1
Heffing nazorg stortplaatsen 2015 Nederland 1,0
Heffing nazorg stortplaatsen 2016 Nederland 0,9
Heffing nazorg stortplaatsen 2017 Nederland 0,9
Heffing nazorg stortplaatsen 2018 Nederland 0,9
Heffing nazorg stortplaatsen 2019 Nederland 0,4
Heffing nazorg stortplaatsen 2020 Nederland 0,4
Heffing nazorg stortplaatsen 2021** Nederland 0,4
Leges milieubeheer 2012 Nederland 9,1
Leges milieubeheer 2013 Nederland 9,5
Leges milieubeheer 2014 Nederland 10,5
Leges milieubeheer 2015 Nederland 12,6
Leges milieubeheer 2016 Nederland 8,2
Leges milieubeheer 2017 Nederland 9,0
Leges milieubeheer 2018 Nederland 8,3
Leges milieubeheer 2019 Nederland 8,6
Leges milieubeheer 2020 Nederland 10,1
Leges milieubeheer 2021** Nederland 9,2
Overige leges 2012 Nederland 2,0
Overige leges 2013 Nederland 2,0
Overige leges 2014 Nederland 4,2
Overige leges 2015 Nederland 4,2
Overige leges 2016 Nederland 5,1
Overige leges 2017 Nederland 7,2
Overige leges 2018 Nederland 7,0
Overige leges 2019 Nederland 7,8
Overige leges 2020 Nederland 7,8
Overige leges 2021** Nederland 9,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de begrote opbrengsten van de provinciale heffingen voor Nederland als totaal, ingedeeld naar provincie en landsdelen. De cijfers zijn beschikbaar in miljoenen euro's.
De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de provincies zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste en tweede publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens. De cijfers worden definitief bij het publiceren van de volgende periode.

Wijzigingen per 31 maart 2021:
De cijfers over 2021 hebben de status nader voorlopig. De cijfers zijn niet gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand december voorafgaand aan het begrotingsjaar geplaatst, nader voorlopige cijfers worden in de maand februari van het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Provinciale heffingen in mln euro
De opbrengsten van de provinciale belastingen en retributies.