Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Geslacht Leeftijd Regio's Perioden Totaal personen in huishoudens (aantal) Personen in particuliere huishoudens Totaal in particuliere huishoudens (aantal) Personen in particuliere huishoudens Thuiswonend kind (aantal) Personen in particuliere huishoudens Alleenstaand (aantal) Personen in particuliere huishoudens Samenwonend Totaal samenwonende personen (aantal) Personen in particuliere huishoudens Ouder in eenouderhuishouden (aantal) Personen in particuliere huishoudens Overig lid huishouden (aantal) Personen in institutionele huishoudens (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal Venlo 2022 102.136 100.948 25.232 18.968 51.688 3.512 1.548 1.188
Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Venlo 2022 4.599 4.589 4.536 53 10
Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Venlo 2022 4.667 4.660 4.609 51 7
Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Venlo 2022 5.078 5.072 4.988 84 6
Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Venlo 2022 5.498 5.481 5.086 234 39 1 121 17
Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Venlo 2022 5.816 5.775 3.629 1.113 806 43 184 41
Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Venlo 2022 6.110 6.068 1.290 1.619 2.860 150 149 42
Mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Venlo 2022 6.332 6.288 425 1.395 4.062 301 105 44
Mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Venlo 2022 6.077 6.054 214 1.136 4.219 414 71 23
Mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Venlo 2022 5.996 5.959 151 1.001 4.231 511 65 37
Mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Venlo 2022 6.197 6.169 95 1.013 4.410 586 65 28
Mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Venlo 2022 7.447 7.406 107 1.286 5.349 576 88 41
Mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Venlo 2022 7.754 7.693 64 1.565 5.601 366 97 61
Mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Venlo 2022 7.514 7.464 28 1.584 5.570 208 74 50
Mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Venlo 2022 6.724 6.682 9 1.562 4.926 96 89 42
Mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Venlo 2022 6.149 6.081 1 1.514 4.394 70 102 68
Mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Venlo 2022 4.465 4.363 0 1.343 2.909 54 57 102
Mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Venlo 2022 3.063 2.892 0 1.208 1.571 67 46 171
Mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Venlo 2022 1.798 1.615 0 929 622 42 22 183
Mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar Venlo 2022 697 549 0 391 113 22 23 148
Mannen en vrouwen 95 jaar of ouder Venlo 2022 155 88 0 75 6 5 2 67
Mannen Totaal Venlo 2022 50.986 50.525 13.513 9.614 25.903 671 824 461
Mannen 0 tot 5 jaar Venlo 2022 2.320 2.315 2.287 28 5
Mannen 5 tot 10 jaar Venlo 2022 2.372 2.371 2.348 23 1
Mannen 10 tot 15 jaar Venlo 2022 2.584 2.583 2.540 43 1
Mannen 15 tot 20 jaar Venlo 2022 2.811 2.800 2.617 95 26 0 62 11
Mannen 20 tot 25 jaar Venlo 2022 2.990 2.965 2.039 556 275 0 95 25
Mannen 25 tot 30 jaar Venlo 2022 3.159 3.137 852 965 1.213 5 102 22
Mannen 30 tot 35 jaar Venlo 2022 3.209 3.184 303 911 1.890 13 67 25
Mannen 35 tot 40 jaar Venlo 2022 3.071 3.058 165 775 2.042 39 37 13
Mannen 40 tot 45 jaar Venlo 2022 3.065 3.039 127 745 2.069 55 43 26
Mannen 45 tot 50 jaar Venlo 2022 3.087 3.069 71 688 2.157 116 37 18
Mannen 50 tot 55 jaar Venlo 2022 3.767 3.748 87 780 2.678 158 45 19
Mannen 55 tot 60 jaar Venlo 2022 3.916 3.877 50 869 2.797 108 53 39
Mannen 60 tot 65 jaar Venlo 2022 3.787 3.768 22 826 2.802 75 43 19
Mannen 65 tot 70 jaar Venlo 2022 3.402 3.380 4 724 2.575 33 44 22
Mannen 70 tot 75 jaar Venlo 2022 3.105 3.064 1 604 2.382 26 51 41
Mannen 75 tot 80 jaar Venlo 2022 2.124 2.084 0 443 1.601 16 24 40
Mannen 80 tot 85 jaar Venlo 2022 1.323 1.267 0 320 921 12 14 56
Mannen 85 tot 90 jaar Venlo 2022 647 612 0 209 385 11 7 35
Mannen 90 tot 95 jaar Venlo 2022 215 180 0 86 85 3 6 35
Mannen 95 jaar of ouder Venlo 2022 32 24 0 18 5 1 0 8
Vrouwen Totaal Venlo 2022 51.150 50.423 11.719 9.354 25.785 2.841 724 727
Vrouwen 0 tot 5 jaar Venlo 2022 2.279 2.274 2.249 25 5
Vrouwen 5 tot 10 jaar Venlo 2022 2.295 2.289 2.261 28 6
Vrouwen 10 tot 15 jaar Venlo 2022 2.494 2.489 2.448 41 5
Vrouwen 15 tot 20 jaar Venlo 2022 2.687 2.681 2.469 139 13 1 59 6
Vrouwen 20 tot 25 jaar Venlo 2022 2.826 2.810 1.590 557 531 43 89 16
Vrouwen 25 tot 30 jaar Venlo 2022 2.951 2.931 438 654 1.647 145 47 20
Vrouwen 30 tot 35 jaar Venlo 2022 3.123 3.104 122 484 2.172 288 38 19
Vrouwen 35 tot 40 jaar Venlo 2022 3.006 2.996 49 361 2.177 375 34 10
Vrouwen 40 tot 45 jaar Venlo 2022 2.931 2.920 24 256 2.162 456 22 11
Vrouwen 45 tot 50 jaar Venlo 2022 3.110 3.100 24 325 2.253 470 28 10
Vrouwen 50 tot 55 jaar Venlo 2022 3.680 3.658 20 506 2.671 418 43 22
Vrouwen 55 tot 60 jaar Venlo 2022 3.838 3.816 14 696 2.804 258 44 22
Vrouwen 60 tot 65 jaar Venlo 2022 3.727 3.696 6 758 2.768 133 31 31
Vrouwen 65 tot 70 jaar Venlo 2022 3.322 3.302 5 838 2.351 63 45 20
Vrouwen 70 tot 75 jaar Venlo 2022 3.044 3.017 0 910 2.012 44 51 27
Vrouwen 75 tot 80 jaar Venlo 2022 2.341 2.279 0 900 1.308 38 33 62
Vrouwen 80 tot 85 jaar Venlo 2022 1.740 1.625 0 888 650 55 32 115
Vrouwen 85 tot 90 jaar Venlo 2022 1.151 1.003 0 720 237 31 15 148
Vrouwen 90 tot 95 jaar Venlo 2022 482 369 0 305 28 19 17 113
Vrouwen 95 jaar of ouder Venlo 2022 123 64 0 57 1 4 2 59
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Personen in Nederland wonend in een particulier of institutioneel huishouden naar plaats in het huishouden, geslacht, leeftijd en regio op 1 januari.
De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Personen in alle huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio;
- Personen in particuliere huishouden naar plaats in het huishouden, geslacht, leeftijd en regio;
- Personen in institutionele huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 1 januari 2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

De regionale cijfers over de institutionele bevolking vertonen van jaar op jaar soms moeilijk te verklaren schommelingen. De gehanteerde methodiek is gebaseerd op typering van adresbewoning op basis van secundaire bronnen. Niet in alle gevallen valt de typering perfect uit. Dat kan komen doordat een adres van functie is veranderd, bij voorbeeld van zorginstelling naar huisvesting van (voormalige) asielzoekers, zonder dat het CBS daar kennis van heeft genomen. In andere situaties kan het voorkomen dat een adres het ene jaar wel en het andere jaar niet boven de gehanteerde drempelwaarden blijft qua aantal institutionele bewoners die gelden voor het afbakenen van institutionele adressen. Indirect hebben dergelijke schommelingen ook effect op het aantal eenpersoonshuishoudens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzingen per 1 september 2022:
De cijfers per 1 januari 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit?
In het 4e kwartaal van 2023 worden cijfers per 1 januari 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Totaal personen in huishoudens
Totaal aantal personen in zowel particuliere als institutionele huishoudens.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Institutioneel huishouden:
Eén of meer personen die een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra, instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten, instellingen voor verslavingszorg en daklozenopvang, internaten, kloosters, gevangenissen, kazernes, en asielzoekerscentra, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.
Personen in particuliere huishoudens
Totaal aantal personen in particuliere huishoudens.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal in particuliere huishoudens
Totaal aantal personen in particuliere huishoudens.
Thuiswonend kind
Thuiswonende kinderen in particuliere huishoudens.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Alleenstaand
Alleenstaande personen in particuliere huishoudens.

Alleenstaand:
Persoon die alleen in een woonruimte woont en een eenpersoonshuishouden vormt.
Tot alleenstaanden worden ook personen gerekend die met anderen op eenzelfde adres wonen maar een eigen huishouding voeren.
Alleenstaanden kunnen een relatie hebben en zelfs gehuwd zijn met een persoon met wie ze niet samenwonen.
Samenwonend
Samenwonende personen in particuliere huishoudens.

Samenwonende persoon:
Persoon die samen met iemand anders als paar, al dan niet met elkaar gehuwd, al dan niet als geregistreerd partners en al dan niet met kinderen, een particulier huishouden vormt.
Totaal samenwonende personen
Ouder in eenouderhuishouden
Persoon in een particulier huishouden die een ouder-kindrelatie heeft met één of meer thuiswonende kinderen en die geen partner heeft in hetzelfde huishouden.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Overig lid huishouden
Overige leden in particuliere huishoudens.

Overig lid huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, een persoon die samen met een broer of zus één huishouden vormt, of een pleegkind.
Personen in institutionele huishoudens
Institutioneel huishouden:
Eén of meer personen die een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra, instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten, instellingen voor verslavingszorg en daklozenopvang, internaten, kloosters, gevangenissen, kazernes, en asielzoekerscentra, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.