Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari


Personen in Nederland wonend in een particulier of institutioneel huishouden naar plaats in het huishouden, geslacht, leeftijd en regio op 1 januari.
De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Personen in alle huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio;
- Personen in particuliere huishouden naar plaats in het huishouden, geslacht, leeftijd en regio;
- Personen in institutionele huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 1 januari 2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

De regionale cijfers over de institutionele bevolking vertonen van jaar op jaar soms moeilijk te verklaren schommelingen. De gehanteerde methodiek is gebaseerd op typering van adresbewoning op basis van secundaire bronnen. Niet in alle gevallen valt de typering perfect uit. Dat kan komen doordat een adres van functie is veranderd, bij voorbeeld van zorginstelling naar huisvesting van (voormalige) asielzoekers, zonder dat het CBS daar kennis van heeft genomen. In andere situaties kan het voorkomen dat een adres het ene jaar wel en het andere jaar niet boven de gehanteerde drempelwaarden blijft qua aantal institutionele bewoners die gelden voor het afbakenen van institutionele adressen. Indirect hebben dergelijke schommelingen ook effect op het aantal eenpersoonshuishoudens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzingen per 27 augustus 2019:
De cijfers per 1 januari 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 21 september 2018:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit?
In het 4e kwartaal van 2020 worden cijfers per 1 januari 2020 toegevoegd.

Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Geslacht Leeftijd Perioden Regio's Totaal personen in huishoudens (aantal) Personen in particuliere huishoudensTotaal in particuliere huishoudens (aantal) Personen in particuliere huishoudensThuiswonend kind (aantal) Personen in particuliere huishoudensAlleenstaand (aantal) Personen in particuliere huishoudensSamenwonendTotaal samenwonende personen (aantal) Personen in particuliere huishoudensOuder in eenouderhuishouden (aantal) Personen in particuliere huishoudensOverig lid huishouden (aantal) Personen in institutionele huishoudens (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal 2000 Nederland 15.863.943 15.639.815 4.541.102 2.272.219 8.196.032 384.318 246.144 224.128
Mannen en vrouwen Totaal 2019 Nederland 17.282.163 17.035.502 4.626.741 3.037.622 8.528.704 582.106 260.329 246.661
Mannen en vrouwen Totaal 2000 Groningen (PV) 562.646 554.467 144.731 100.762 287.367 13.355 8.252 8.179
Mannen en vrouwen Totaal 2019 Groningen (PV) 583.990 574.996 134.995 133.537 278.499 19.128 8.837 8.994
Mannen en vrouwen Totaal 2000 Friesland (PV) 624.500 615.452 184.188 80.655 331.529 12.735 6.345 9.048
Mannen en vrouwen Totaal 2019 Friesland (PV) 647.672 636.679 173.119 106.154 330.474 19.694 7.238 10.993
Mannen en vrouwen Totaal 2000 Drenthe (PV) 469.806 461.944 134.772 50.450 262.143 8.811 5.768 7.862
Mannen en vrouwen Totaal 2019 Drenthe (PV) 492.167 482.320 128.561 71.611 261.274 14.895 5.979 9.847
Mannen en vrouwen Totaal 2000 Overijssel (PV) 1.077.625 1.063.816 329.186 128.854 566.513 20.506 18.757 13.809
Mannen en vrouwen Totaal 2019 Overijssel (PV) 1.156.431 1.139.770 328.653 175.440 586.954 32.671 16.052 16.661
Mannen en vrouwen Totaal 2000 Flevoland (PV) 317.206 315.602 106.772 31.419 165.139 8.344 3.928 1.604
Mannen en vrouwen Totaal 2019 Flevoland (PV) 416.546 411.497 130.655 54.608 201.085 17.531 7.618 5.049
Mannen en vrouwen Totaal 2000 Gelderland (PV) 1.919.158 1.887.934 569.559 235.498 1.012.643 38.525 31.709 31.224
Mannen en vrouwen Totaal 2019 Gelderland (PV) 2.071.972 2.038.243 561.182 332.015 1.055.021 59.780 30.245 33.729
Mannen en vrouwen Totaal 2000 Utrecht (PV) 1.107.849 1.091.422 318.583 170.084 560.749 24.639 17.367 16.427
Mannen en vrouwen Totaal 2019 Utrecht (PV) 1.342.158 1.323.956 376.138 233.728 655.495 39.876 18.719 18.202
Mannen en vrouwen Totaal 2000 Noord-Holland (PV) 2.518.347 2.485.838 677.995 465.946 1.221.544 78.716 41.637 32.509
Mannen en vrouwen Totaal 2019 Noord-Holland (PV) 2.853.359 2.818.014 750.856 578.977 1.329.334 110.715 48.132 35.345
Mannen en vrouwen Totaal 2000 Zuid-Holland (PV) 3.397.744 3.354.349 963.371 548.232 1.691.001 96.871 54.874 43.395
Mannen en vrouwen Totaal 2019 Zuid-Holland (PV) 3.673.893 3.625.993 1.005.360 680.142 1.736.411 142.968 61.112 47.900
Mannen en vrouwen Totaal 2000 Zeeland (PV) 371.866 365.922 106.171 45.790 202.590 7.383 3.988 5.944
Mannen en vrouwen Totaal 2019 Zeeland (PV) 383.032 377.712 98.626 62.984 200.678 11.228 4.196 5.320
Mannen en vrouwen Totaal 2000 Noord-Brabant (PV) 2.356.004 2.321.973 690.904 272.614 1.273.925 48.206 36.324 34.031
Mannen en vrouwen Totaal 2019 Noord-Brabant (PV) 2.544.806 2.509.617 675.057 407.466 1.312.569 77.503 37.022 35.189
Mannen en vrouwen Totaal 2000 Limburg (PV) 1.141.192 1.121.096 314.870 141.915 620.889 26.227 17.195 20.096
Mannen en vrouwen Totaal 2019 Limburg (PV) 1.116.137 1.096.705 263.539 200.960 580.910 36.117 15.179 19.432
Bron: CBS.
Verklaring van tekens