Internationale handel; in- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017

Internationale handel; in- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Handelsbalans (1 000 euro)
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Totaal landen(groepen) 2017 2.398.342 2.231.352 -166.989
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Totaal EU 2017 1.514.400 1.955.950 441.549
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Totaal niet-EU 2017 883.941 275.403 -608.538
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Totaal Europa 2017 1.605.426 2.027.287 421.861
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Totaal Afrika 2017 19.946 48.762 28.816
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Totaal Amerika 2017 109.534 34.712 -74.822
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Totaal Azië 2017 641.301 99.549 -541.752
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Totaal Oceanië 2017 22.135 21.042 -1.093
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Totaal overige 2017 . . .
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Algerije 2017 232 1.065 833
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Argentinië 2017 . 2.078 2.078
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Australië 2017 18.319 18.543 225
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... België en Luxemburg (t/m 1999) 2017 . . .
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... België (vanaf 2000) 2017 440.550 200.092 -240.458
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Brazilië 2017 650 6 -644
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Bulgarije 2017 413 11.440 11.027
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Canada 2017 1.239 1.794 555
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2017 1.579 15.332 13.753
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... China (Volksrepubliek) 2017 268.703 8.591 -260.112
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Cyprus 2017 217 3.672 3.455
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Denemarken 2017 5.409 18.559 13.149
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Duitsland 2017 384.003 679.730 295.726
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Estland 2017 158 2.229 2.071
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Finland 2017 8.632 23.081 14.450
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Frankrijk 2017 182.308 257.956 75.648
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Griekenland 2017 698 18.504 17.806
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Hongarije 2017 16.257 11.480 -4.776
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Hongkong 2017 3.734 24.972 21.238
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Ierland 2017 3.667 23.974 20.307
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... India 2017 55.056 2.359 -52.697
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Indonesië 2017 16.255 330 -15.925
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Iran (Islamitische Republiek) 2017 . 172 172
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Israël 2017 10.040 5.497 -4.543
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Italië 2017 106.057 144.717 38.660
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Japan 2017 12.389 7.863 -4.526
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Koeweit 2017 77 625 548
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Korea (Republiek) 2017 63.042 3.953 -59.088
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Kroatië 2017 133 3.901 3.768
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Letland 2017 2.542 1.991 -551
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Litouwen 2017 2.115 4.045 1.929
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Luxemburg (vanaf 2000) 2017 54.974 23.334 -31.640
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Maleisië 2017 3.351 1.778 -1.573
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Malta 2017 2.664 887 -1.777
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Niet nader bepaalde landen binnen EU 2017 34.022 19.262 -14.760
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Niet nader bepaalde landen buiten EU 2017 . . .
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Nigeria 2017 . 1.339 1.339
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Noorwegen 2017 220 21.201 20.980
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Oceanië en overige Australië 2017 3.816 2.499 -1.318
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Oostenrijk 2017 12.785 35.340 22.554
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Polen 2017 47.776 47.788 12
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Portugal 2017 1.425 27.980 26.555
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Roemenië 2017 7.573 22.261 14.688
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Russische Federatie 2017 1.957 1.544 -413
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Saoedi-Arabië 2017 851 2.789 1.937
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Singapore 2017 48.771 12.113 -36.658
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Slovenië 2017 5.988 16.076 10.088
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Slowakije 2017 31.213 55.316 24.103
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Spanje 2017 28.059 78.277 50.219
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Taiwan 2017 14.653 3.303 -11.350
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Thailand 2017 33.510 4.127 -29.383
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Tsjechië (Republiek) 2017 15.187 41.079 25.893
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Turkije 2017 65.618 10.430 -55.188
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Verenigde Staten 2017 48.412 14.207 -34.206
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Verenigd Koninkrijk 2017 117.436 140.631 23.195
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Zuid-Afrika 2017 16.649 2.833 -13.816
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Zweden 2017 2.142 42.349 40.207
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Zwitserland 2017 3.153 16.650 13.497
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Overig Oost-Europa 2017 . . .
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Overig West-Europa 2017 . . .
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Overig Europa 2017 20.078 21.513 1.435
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Overig Noord-Afrika 2017 1.472 13.083 11.612
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Overig West-Afrika 2017 14 15.109 15.095
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Overige Midden- en Zuid Amerika 2017 59.232 16.617 -42.615
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Overig Noord Amerika 2017 . 9 9
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Overige Arabische Golf Staten 2017 . . .
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Overig Azië 2017 18.214 2.871 -15.343
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Andere landen Nabije- en Midden Oosten 2017 . . .
625 Buitenbanden en binnenbanden van ... Overig Nabije en Midden Oosten 2017 92.656 18.207 -74.449
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt de Nederlandse invoer-, uitvoerwaarde en de handelsbalans uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden vervolgens verder ingedeeld naar landen(groepen) en continenten. Het dekkingspercentage en de procentuele mutaties van de invoer, uitvoer en handelsbalans, uitgesplitst naar landen(groepen) en continenten zijn alleen voor het totaal van de goederen beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996 tot en met december 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14 november 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 28 september 2018:
In het statistiekjaar 2016 zijn diverse correcties doorgevoerd. Hierdoor komt de totale goedereninvoer 4 miljard euro lager uit. Bij de totale goederenuitvoer is dit 2 miljard euro minder. Het gaat onder meer om:
- Aanpassingen in de bijschatmethode;
- Aanpassingen in de in- en uitvoer van vliegtuigen en schepen;
- Aanpassingen in de invoerwaarden van damesondergoed, personenauto’s, ander drukwerk en schijfgeheugens;
- Aanpassingen in de uitvoerwaarden van muziekinstrumenten, levende planten, dvd’s en cd’s;
- Verwijdering van de in- en uitvoer van Zuidelijke blauwvintonijn (03023690).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.