Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs Perioden Totaal aantal sportclubs (aantal) Sportclubs naar aantal leden Minder dan 51 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 51 tot en met 100 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 101 tot en met 200 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 201 tot en met 300 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 301 tot en met 400 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 401 tot en met 500 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden Meer dan 500 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden Gemiddeld aantal leden per sportclub (aantal) Sportclubs naar aantal leden Gemiddeld aantal leden onder 18 jaar (aantal)
Totaal sportclubs 2020* 26.130 38 19 17 8 5 4 9 197 61
Kracht- en vechtsportclubs 2020* 1.325 58 24 10 4 2 1 1 77 41
Individuele zaalsportclubs 2020* 2.620 46 24 17 5 3 2 2 105 56
Team zaalsportclubs 2020* 2.390 41 22 22 10 3 2 1 105 37
Zwem- en duiksportclubs 2020* 1.075 34 24 21 9 4 2 6 149 61
Overige binnensportclubs 2020* 4.825 63 23 10 2 1 0 1 64 6
Atletiekclubs 2020* 315 7 13 18 11 16 15 21 369 110
Golfclubs 2020* 295 14 8 5 7 8 9 49 636 29
Hengelsportclubs 2020* 945 19 8 12 12 6 8 35 730 73
Paardensportclubs 2020* 1.435 50 30 13 3 2 1 0 76 20
Tennisclubs 2020* 1.700 7 16 23 16 11 9 17 309 53
Veldsportclubs (excl. voetbal) 2020* 1.380 10 18 28 14 9 5 16 314 175
Veldvoetbalclubs 2020* 2.485 3 4 16 19 15 11 32 448 216
Wielersportclubs 2020* 880 37 26 23 9 2 1 2 111 15
Overige buitensportclubs 2020* 4.460 46 17 17 6 3 3 8 177 41
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over sportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd (exclusief watersport- en professionele sportclubs). Van de clubs wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd in deze tabel. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende takken van sport: kracht- en vechtsport, individuele zaalsport, teamzaalsport, zwem- en duiksport, overige binnensport, atletiek, golf, hengelsport, paardensport, tennis, veldsport (exclusief voetbal), veldvoetbal, wielersport en overige buitensport.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2022:
Gegevens over 2020 zijn toegevoegd.
De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal sportclubs
Exclusief watersport- en uitsluitend professionele sportclubs.
Sportclubs naar aantal leden
Exclusief donateurs.
Minder dan 51 leden
51 tot en met 100 leden
101 tot en met 200 leden
201 tot en met 300 leden
301 tot en met 400 leden
401 tot en met 500 leden
Meer dan 500 leden
Gemiddeld aantal leden per sportclub
Gemiddeld aantal leden onder 18 jaar
Leden jonger dan 18 jaar.