Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties


Deze tabel bevat informatie over sportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd (exclusief watersport- en professionele sportclubs). Van de clubs wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd in deze tabel. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende takken van sport: kracht- en vechtsport, individuele zaalsport, teamzaalsport, zwem- en duiksport, overige binnensport, atletiek, golf, hengelsport, paardensport, tennis, veldsport (exclusief voetbal), veldvoetbal, wielersport en overige buitensport.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020:
Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs Perioden Totaal aantal sportclubs (aantal) Sportclubs naar aantal ledenMinder dan 51 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden51 tot en met 100 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden101 tot en met 200 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden201 tot en met 300 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden301 tot en met 400 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden401 tot en met 500 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal ledenMeer dan 500 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal ledenGemiddeld aantal leden per sportclub (aantal) Sportclubs naar aantal ledenGemiddeld aantal leden onder 18 jaar (aantal) Sportclubs naar gebruik van accommodatieBeschikt niet over accommodatie (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatieGehuurd (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatieBeschikt over accommodatie in eigendom (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatieGymzaal, sportzaal en sporthal (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatieTennishal (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatieOverige overdekte sportruimte (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatieSportveld, tennisbaan (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatieGolfbaan (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatieOverige openluchtvelden, banen (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatieEigendom verzelfstandigd (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatieClubhuis (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatieClubhuis in eigendom (in % van het totaal aantal sportclubs) PersoneelWerkzame personenWerkzame personen in loondienst (in % van het totaal aantal sportclubs) PersoneelWerkzame personenWerkzame personen niet in loondienst (in % van het totaal aantal sportclubs) PersoneelWerkzame personen in loondienst (aantal) PersoneelArbeidsvolumeWerkzame personen in loondienst (mensjaren) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieTraining, instructie en verzorging (in % van arbeidsvolume werkzame personen in loondienst) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieBestuur, administratie (in % van arbeidsvolume werkzame personen in loondienst) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieOnderhoud, schoonmaak en kantine (in % van arbeidsvolume werkzame personen in loondienst) ArbeidsvolumeArbeidsvolume naar functieOverig personeel (in % van arbeidsvolume werkzame personen in loondienst) PersoneelSportclubs met vrijwilligers (in % van het totaal aantal sportclubs) PersoneelArbeidsuren vrijwilligers per weekTotaal arbeidsuren vrijwilligers (x 1 000) PersoneelArbeidsuren vrijwilligers per weekBegeleiding (van jeugdleden) (% van totaal arbeidsuren vrijwilligers) PersoneelArbeidsuren vrijwilligers per weekTraining, instructie en verzorging (% van totaal arbeidsuren vrijwilligers) PersoneelArbeidsuren vrijwilligers per weekBestuur, commissies en administratie (% van totaal arbeidsuren vrijwilligers) PersoneelArbeidsuren vrijwilligers per weekOnderhoud, schoonmaak en kantine (% van totaal arbeidsuren vrijwilligers) ExploitatieBatenTotaal baten (mln euro) ExploitatieBatenContributie, les- en entreegelden (in % van totaal baten) ExploitatieBatenSubsidies en bijdragen (in % van totaal baten) ExploitatieBatenSponsor- en reclamegelden (in % van totaal baten) ExploitatieBatenKantineverkopen (in % van totaal baten) ExploitatieBatenOverige baten (in % van totaal baten) ExploitatieLastenTotaal lasten (mln euro) ExploitatieLastenLonen en sociale lasten (in % van totaal lasten) ExploitatieLastenPersoneel niet in loondienst (in % van totaal lasten) ExploitatieLastenHuisvestingskosten (in % van totaal lasten) ExploitatieLastenOnderhoud en schoonmaak (in % van totaal lasten) ExploitatieLastenInkoopkosten kantine (in % van totaal lasten) ExploitatieLastenKapitaallasten (in % van totaal lasten) ExploitatieLastenBondscontributies (in % van totaal lasten) ExploitatieLastenWedstrijd- en reiskosten (in % van totaal lasten) ExploitatieLastenOverige lasten (in % van totaal lasten)
Totaal sportclubs 2000 26.620 33 19 20 10 6 4 8 191 . 22 69 12 1 0 3 6 0 2 3 . . 17 . 13.780 3.500 64 5 26 4 86 2.099 26 21 37 16 824 48 11 9 26 6 796 12 7 22 7 14 6 8 7 17
Totaal sportclubs 2009 28.700 35 20 18 10 5 3 9 196 . 25 70 7 0 0 1 5 0 1 3 . . 14 . 12.870 3.920 60 7 23 9 81 2.180 27 24 33 15 1.233 50 10 12 24 5 1.194 12 9 21 8 13 6 8 10 13
Totaal sportclubs 2015 28.210 38 21 17 7 5 3 9 184 62 24 67 13 1 0 3 7 0 3 4 41 26 13 7 12.020 3.660 62 8 20 10 84 2.142 25 26 32 16 1.233 51 10 11 24 4 1.194 12 8 22 7 13 7 8 9 15
Totaal sportclubs 2018 26.510 37 20 17 8 5 3 9 192 62 25 66 12 1 0 3 7 0 2 3 41 26 13 9 10.680 3.410 72 6 15 7 83 2.106 23 29 34 15 1.210 53 8 11 23 5 1.173 11 10 22 7 13 6 8 7 17
Kracht- en vechtsportclubs 2000 1.090 45 28 17 6 2 0 1 92 . 4 91 6 1 0 5 0 0 0 2 . . 16 . 420 70 72 23 4 1 90 31 22 35 35 8 17 70 11 2 6 11 16 15 10 30 5 4 4 2 7 24
Kracht- en vechtsportclubs 2009 1.260 47 29 16 4 1 1 2 85 . 7 92 2 1 0 1 0 0 0 0 . . 16 . 470 80 85 7 8 0 83 32 23 40 33 4 20 80 12 1 3 3 19 19 17 33 2 2 3 3 8 12
Kracht- en vechtsportclubs 2015 1.320 47 36 12 4 0 0 1 71 42 4 95 5 3 0 2 0 0 0 1 14 8 14 6 280 50 96 1 2 0 82 42 25 35 34 6 18 79 11 2 4 3 16 10 18 36 4 2 4 3 7 15
Kracht- en vechtsportclubs 2018 1.290 52 29 12 4 1 0 1 85 44 5 92 3 1 0 2 0 0 0 1 13 5 11 11 280 60 86 10 4 0 80 29 15 46 33 6 20 81 10 3 2 4 19 15 17 36 3 1 2 2 6 16
Individuele zaalsportclubs 2000 3.170 30 22 27 9 4 2 5 156 . 1 95 6 6 0 0 0 0 0 1 . . 24 . 2.850 350 98 1 2 0 92 126 21 31 41 7 57 70 14 3 9 4 56 18 15 34 2 5 2 7 4 12
Individuele zaalsportclubs 2009 2.910 40 25 18 10 3 2 3 121 . 2 97 2 2 0 0 0 0 0 1 . . 17 . 1.680 240 97 1 2 0 88 98 20 31 45 5 58 76 12 3 5 3 56 15 19 36 2 3 1 10 5 10
Individuele zaalsportclubs 2015 2.810 38 26 20 8 4 2 3 120 65 2 95 5 3 0 2 0 0 0 2 21 9 17 16 1.690 280 93 4 2 0 92 90 18 32 43 7 57 77 11 3 7 2 55 19 19 34 1 3 2 8 4 9
Individuele zaalsportclubs 2018 2.660 40 26 18 8 3 2 3 118 65 2 92 7 2 0 4 0 0 0 1 18 7 16 19 1.450 260 97 2 0 0 90 83 18 34 44 4 63 79 8 3 6 3 62 14 20 33 1 3 3 10 4 11
Hengelsportclubs 2000 1.050 18 16 22 13 11 5 16 443 . 100 . . 1 . 10 10 0 69 31 0 76 27 14 5 67 13 9 80 8 1 3 7 8 3 1 6 6 2 2 35 9 36
Hengelsportclubs 2009 1.120 23 17 19 11 5 4 21 402 . 100 . . 0 . 10 10 0 73 27 0 69 23 16 4 63 18 13 85 7 1 2 5 12 1 2 7 3 1 2 50 15 19
Hengelsportclubs 2015 1.050 21 10 17 11 12 5 23 443 50 100 25 10 0 0 10 0 75 25 18 7 60 15 13 85 5 2 7 2 12 2 3 4 3 6 2 54 6 21
Hengelsportclubs 2018 1.000 18 10 20 12 6 5 29 563 46 100 22 10 0 0 10 0 76 20 21 4 55 20 14 93 3 1 1 2 13 1 2 3 3 1 2 58 5 25
Tennisclubs 2000 1.800 2 7 21 19 8 12 30 404 . 0 57 50 0 2 1 49 0 0 12 . . 30 . 1.080 490 56 1 42 1 97 157 11 7 55 27 122 60 5 5 23 7 117 14 6 21 10 13 11 6 4 15
Tennisclubs 2009 1.840 2 7 21 17 17 8 30 404 . 1 68 34 0 1 1 34 0 0 9 . . 19 . 750 360 51 4 45 0 95 150 18 6 49 27 164 57 6 5 27 5 155 9 7 21 11 16 11 7 5 12
Tennisclubs 2015 1.745 8 17 23 16 10 6 20 305 61 1 55 54 0 4 0 54 0 1 15 88 73 16 21 650 270 50 4 43 3 98 146 15 5 50 31 141 56 7 6 26 5 134 9 6 22 10 14 14 7 5 15
Tennisclubs 2018 1.745 7 17 22 14 11 10 20 310 55 2 51 57 0 4 1 56 0 3 14 93 80 15 23 520 210 39 7 53 2 98 126 10 4 51 35 138 54 6 7 29 5 132 6 6 20 12 17 13 7 3 16
Veldvoetbalclubs 2000 2.880 3 6 22 20 15 12 22 365 . 1 91 14 2 0 2 12 0 0 2 . . 73 . 6.360 1.590 74 2 23 0 98 938 35 18 28 20 275 25 10 13 48 4 269 14 5 14 7 26 5 7 7 16
Veldvoetbalclubs 2009 2.880 3 6 17 22 13 11 28 409 . 1 94 16 1 0 0 16 0 0 8 . . 67 . 5.780 1.570 76 1 14 8 99 923 34 23 23 19 389 29 10 16 42 3 384 13 8 15 7 23 5 7 10 13
Veldvoetbalclubs 2015 2.635 4 3 16 16 13 10 38 468 246 0 90 20 2 0 0 19 0 0 6 94 80 74 9 5.940 1.650 77 2 10 11 98 928 33 26 22 19 417 34 9 14 41 3 409 13 8 17 6 22 5 7 7 14
Veldvoetbalclubs 2018 2.515 2 5 15 17 16 12 33 463 234 2 89 20 1 0 1 17 0 0 7 94 78 73 11 5.220 1.490 79 2 12 7 97 980 30 30 23 18 428 35 8 15 38 4 415 12 10 17 6 21 6 7 7 16
Bron: CBS.
Verklaring van tekens