Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Regio's Perioden Totaal bedrijven/organisaties (aantal) Theaterzalen (aantal) Stadions en evenementenhallen (aantal) Publiekscapaciteit Theaterzalen (aantal) Publiekscapaciteit Stadions en evenementenhallen (aantal) Voorstellingen Totaal voorstellingen (aantal) Voorstellingen Theatervoorstellingen (aantal) Voorstellingen Muziekvoorstellingen (aantal) Voorstellingen Dans- en bewegingsvoorstellingen (aantal) Voorstellingen Muziektheatervoorstellingen (aantal) Voorstellingen Cabaret- en kleinkunstvoorstellingen (aantal) Voorstellingen Overige voorstellingen (aantal) Bezoeken aan voorstellingen Totaal bezoeken aan voorstellingen (x 1 000) Bezoeken aan voorstellingen Theatervoorstellingen (x 1 000) Bezoeken aan voorstellingen Muziekvoorstellingen (x 1 000) Bezoeken aan voorstellingen Dans- en bewegingsvoorstellingen (x 1 000) Bezoeken aan voorstellingen Muziektheatervoorstellingen (x 1 000) Bezoeken aan voorstellingen Cabaret- en kleinkunstvoorstellingen (x 1 000) Bezoeken aan voorstellingen Bezoeken aan overige voorstellingen (x 1 000)
Nederland 2020* 327 554 93 265.138 232.238 25.571 6.027 8.104 1.391 3.143 4.536 2.370 5.350 717 2.381 257 731 968 296
Noord-Nederland (LD) 2020* 29 47 11 20.940 . 2.180 470 731 105 315 323 236 462 78 177 19 66 80 42
Oost-Nederland (LD) 2020* 68 118 21 49.573 58.213 3.834 653 1.373 137 558 899 214 834 89 355 34 119 194 44
West-Nederland (LD) 2020* 170 285 49 147.564 118.360 15.156 3.939 4.483 894 1.752 2.485 1.603 3.232 439 1.539 161 404 515 174
Zuid-Nederland (LD) 2020* 60 104 12 47.061 . 4.400 965 1.517 254 518 830 316 822 111 309 43 142 179 37
Groningen (PV) 2020* 11 17 5 8.243 . 960 263 331 46 100 121 99 211 42 97 8 28 27 9
Fryslân (PV) 2020* 11 19 4 8.192 2.800 761 134 291 45 109 115 65 155 25 61 8 23 30 8
Drenthe (PV) 2020* 7 11 2 4.505 0 460 73 108 14 106 86 72 96 11 19 3 15 23 25
Overijssel (PV) 2020* 23 43 12 18.942 24.450 1.627 295 568 53 281 345 85 334 35 126 13 60 79 21
Flevoland (PV) 2020* 6 13 5 4.752 3.363 295 41 125 5 35 84 4 56 8 22 0 8 17 .
Gelderland (PV) 2020* 39 62 4 25.879 . 1.912 316 680 79 242 469 125 444 47 207 20 50 98 22
Utrecht (PV) 2020* 24 37 8 18.125 2.930 2.077 526 681 140 251 354 124 435 63 205 17 52 78 19
Noord-Holland (PV) 2020* 73 128 26 66.031 87.350 7.811 2.310 2.224 434 883 1.053 907 1.669 258 827 79 154 239 111
Zuid-Holland (PV) 2020* 64 110 13 58.630 27.400 5.126 1.089 1.484 316 615 1.052 571 1.102 116 495 63 196 191 41
Zeeland (PV) 2020* 10 11 2 4.878 680 199 23 109 6 12 35 14 28 3 13 1 3 6 3
Noord-Brabant (PV) 2020* 43 72 9 33.742 . 3.262 711 1.127 188 368 651 217 590 74 225 31 98 140 22
Limburg (PV) 2020* 16 31 3 13.219 1.185 1.082 246 375 64 141 169 87 231 37 84 12 44 39 15
Totaal 4 grote steden 2020* 74 142 28 86.991 108.300 8.897 2.838 2.314 667 875 1.199 1.005 2.070 276 1.121 122 182 258 111
Utrecht (gemeente) 2020* 8 15 0 9.686 . 1.190 350 379 98 120 164 79 239 34 . 9 19 27 10
Amsterdam 2020* 38 70 19 39.773 85.000 4.822 1.726 1.192 325 495 536 546 1.183 182 643 63 81 137 76
's-Gravenhage (gemeente) 2020* 13 25 0 9.890 . 1.451 470 356 121 109 198 197 204 33 71 27 30 32 11
Rotterdam 2020* 15 32 9 27.642 23.300 1.435 292 386 122 150 302 183 444 28 266 22 53 62 13
Overige grote gemeenten >= 100 000 inw. 2020* 82 159 26 75.805 98.788 7.468 1.672 2.786 393 841 1.216 560 1.504 201 689 75 189 286 64
Kleine gemeenten <100 000 inwoners 2020* 169 251 39 102.092 25.150 9.137 1.507 2.979 329 1.417 2.112 793 1.774 240 570 60 359 423 121
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over publiekscapaciteit, voorstellingen en bezoekers van organisaties waar professionele podiumkunsten worden vertoond. De uitkomsten worden uitgesplitst naar regio en discipline.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2016 t/m 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per december 2021:
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd. De cijfers van 2019 zijn herzien.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Regio’s zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2022 verschijnen de voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven/organisaties
De bedrijven/organisaties die het podium of de podia beheren.
Theaterzalen
Stadions en evenementenhallen
Zalen die geschikt zijn voor de vertoning van professionele podiumkunsten en die daarvoor in het betreffende jaar ook zijn gebruikt.
Publiekscapaciteit
Aantal zitplaatsen; indien er geen zitplaatsen zijn de maximaal
toegestane publiekscapaciteit.
Theaterzalen
Stadions en evenementenhallen
Zalen die geschikt zijn voor de vertoning van professionele podiumkunsten en die daarvoor in het betreffende jaar ook zijn gebruikt.
Voorstellingen
De artistieke producties die voor een algemeen publiek worden opgevoerd door professionele podiumkunstbeoefenaars.
Totaal voorstellingen
Theatervoorstellingen
Toneel, komedie, drama, poppen-/figuren- /jeugdtheater.
Muziekvoorstellingen
Pop, jazz, blues, klassieke muziek, optredens van DJ's.
Dans- en bewegingsvoorstellingen
Dans, folklore, klassiek ballet, moderne dans, mime, beweging.
Muziektheatervoorstellingen
Musical, revue, operette, opera, modern muziektheater.
Cabaret- en kleinkunstvoorstellingen
Cabaret, show.
Overige voorstellingen
Literair, voordrachtskunst, performance en niet elders onder te brengen
vormen van podiumkunsten (geen film).
Bezoeken aan voorstellingen
Aantal bezoekers bij voorstellingen (inclusief abonnementen).
Totaal bezoeken aan voorstellingen
Theatervoorstellingen
Toneel, komedie, drama, poppen-/figuren-/jeugdtheater.
Muziekvoorstellingen
Pop, jazz, blues, klassieke muziek, optredens van DJ's.
Dans- en bewegingsvoorstellingen
Dans, folklore, klassiek ballet, moderne dans, mime, beweging.
Muziektheatervoorstellingen
Musical, revue, operette, opera, modern muziektheater.
Cabaret- en kleinkunstvoorstellingen
Cabaret, show.
Bezoeken aan overige voorstellingen
Literair, voordrachtskunst, performance en niet elders onder te brengen
vormen van podiumkunsten (geen film).