Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid; vo examens en doorstroom

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid; vo examens en doorstroom

Populatie Gemeenten Herkomst Perioden Voortgezet onderwijs algemeen Examenkandidaten (absoluut) Voortgezet onderwijs algemeen Examenscore (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Examenscore significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vbo/vmbo-b en -k (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vbo/vmbo-b en-k significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-basisberoeps (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-basis significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-kaderberoeps (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-kader significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname mavo/vmbo-t en -g (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname mavo/vmbo-t en -g significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-theoretisch (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-theoretisch significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-gemengd (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-gemengd significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname havo (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname havo significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vwo (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vwo significant? (arbitraire eenheid) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Examenresultaten Slagingspercentage (%) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Geslaagden (absoluut) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Naar vbo/vmbo-k en -b (%) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Naar vbo significant? (arbitraire eenheid) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Naar bol (%) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Naar overig (%) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Examenresultaten Slagingspercentage (%) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Geslaagden (absoluut) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Naar havo (%) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Naar havo significant? (arbitraire eenheid) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Naar bol (%) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Naar overig (%) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Examenresultaten Slagingspercentage (%) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Geslaagden (absoluut) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar vmbo (%) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar vmbo significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar bol (%) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar overig (%) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Examenresultaten Slagingspercentage (%) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Geslaagden (absoluut) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar vmbo (%) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar vmbo significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar bol (%) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar overig (%) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-gemengde leerweg Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Vmbo-gemengde leerweg Examenresultaten Slagingspercentage (%) Vmbo-gemengde leerweg Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Geslaagden (absoluut) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Naar havo (%) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Naar havo significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Naar bol (%) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Naar overig (%) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-theoretische leerweg Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Vmbo-theoretische leerweg Examenresultaten Slagingspercentage (%) Vmbo-theoretische leerweg Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Geslaagden (absoluut) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Naar havo (%) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Naar havo significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Naar bol (%) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Naar overig (%) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Havo Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Havo Examenresultaten Slagingspercentage (%) Havo Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Havo Doorstroom Geslaagden (absoluut) Havo Doorstroom Naar vwo (%) Havo Doorstroom Naar vwo significant? (arbitraire eenheid) Havo Doorstroom Naar bol (%) Havo Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Havo Doorstroom Naar hbo (%) Havo Doorstroom Naar hbo significant? (arbitraire eenheid) Havo Doorstroom Naar overig (%) Havo Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Vwo Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Vwo Examenresultaten Slagingspercentage (%) Vwo Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Vwo Doorstroom Geslaagden (absoluut) Vwo Doorstroom Naar hbo (%) Vwo Doorstroom Naar hbo significant? (arbitraire eenheid) Vwo Doorstroom Naar wo (%) Vwo Doorstroom Naar wo significant? (arbitraire eenheid) Vwo Doorstroom Naar overig (%) Vwo Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid)
Woongemeente Nederland totaal Totaal herkomstgroeperingen 1998/'99 171.600 60 29 28 25 18 50.150 94 47.050 4 51 45 47.300 94 44.550 9 67 23 43.350 86 37.250 7 10 68 15 30.850 89 27.400 23 61 15
Woongemeente Nederland totaal Totaal herkomstgroeperingen 1999/'00 169.100 61 28 28 26 18 47.800 94 44.750 3 49 48 47.850 94 45.150 7 66 26 43.550 89 38.650 2 9 71 17 29.900 89 26.500 21 62 16
Woongemeente Nederland totaal Totaal herkomstgroeperingen 2000/'01 156.750 61 30 30 21 19 46.600 95 44.250 2 52 46 47.250 95 44.650 7 72 21 33.550 90 30.050 3 6 75 16 29.400 91 26.800 19 64 17
Woongemeente Nederland totaal Totaal herkomstgroeperingen 2001/'02 159.150 61 30 31 22 16 48.100 95 45.900 1 54 45 49.450 95 47.150 7 67 26 35.700 90 32.000 3 5 77 16 25.900 93 24.100 17 68 16
Woongemeente Nederland totaal Totaal herkomstgroeperingen 2002/'03 162.250 61 32 18 14 28 25 3 23 17 51.650 94 48.600 0 53 46 44.750 95 42.300 10 59 31 29.150 94 27.350 0 47 53 22.500 94 21.250 0 62 38 4.450 94 4.200 2 64 34 40.300 95 38.100 10 59 31 37.950 91 34.550 3 4 78 15 27.950 94 26.100 16 67 16
Woongemeente Nederland totaal Autochtonen 1998/'99 140.000 62 27 27 26 19 38.500 95 36.700 4 47 49 38.350 96 36.700 9 67 24 36.850 87 32.250 6 10 68 15 26.350 90 23.750 24 61 15
Woongemeente Nederland totaal Autochtonen 1999/'00 137.250 62 27 28 27 18 36.500 95 34.700 3 45 52 38.850 96 37.300 7 66 27 36.550 90 33.050 3 10 71 17 25.350 90 22.800 22 62 16
Woongemeente Nederland totaal Autochtonen 2000/'01 126.650 62 28 30 22 20 35.450 96 34.100 2 47 51 38.100 96 36.600 7 71 22 28.200 91 25.600 3 6 75 16 24.950 92 23.050 20 63 17
Woongemeente Nederland totaal Autochtonen 2001/'02 127.950 62 28 31 23 17 36.050 97 34.800 1 49 50 39.900 97 38.650 7 66 27 29.950 91 27.200 3 5 76 16 22.050 94 20.700 18 67 15
Woongemeente Nederland totaal Autochtonen 2002/'03 131.400 62 30 16 14 28 25 3 24 18 39.200 96 37.500 0 51 49 36.550 96 35.000 9 60 32 21.200 95 20.200 0 43 57 18.000 96 17.300 0 60 40 3.900 95 3.700 1 64 34 32.650 96 31.300 10 59 31 32.050 92 29.600 3 5 77 15 23.600 95 22.300 18 66 16
Woongemeente Nederland totaal Niet-westerse allochtonen 1998/'99 19.650 48 43 29 17 10 8.500 87 7.450 3 72 25 5.750 84 4.800 11 75 15 3.400 72 2.450 7 6 76 11 2.000 77 1.550 14 74 12
Woongemeente Nederland totaal Niet-westerse allochtonen 1999/'00 20.300 49 42 29 19 10 8.550 88 7.500 2 69 29 5.900 85 5.000 9 74 17 3.850 76 2.900 2 5 80 13 2.050 75 1.500 11 76 13
Woongemeente Nederland totaal Niet-westerse allochtonen 2000/'01 19.800 49 43 31 15 10 8.550 90 7.700 2 73 25 6.150 85 5.250 9 80 12 3.050 79 2.400 3 3 81 13 2.050 80 1.650 11 76 13
Woongemeente Nederland totaal Niet-westerse allochtonen 2001/'02 20.900 49 45 31 16 8 9.400 91 8.550 1 74 25 6.400 86 5.500 9 75 16 3.350 80 2.700 3 3 83 10 1.750 83 1.450 7 79 14
Woongemeente Nederland totaal Niet-westerse allochtonen 2002/'03 20.500 49 47 31 16 27 25 2 16 10 9.600 88 8.500 0 64 36 5.450 87 4.750 13 56 30 6.300 89 5.650 0 62 38 3.300 86 2.850 0 68 32 400 83 300 5 64 32 5.100 87 4.400 14 56 30 3.300 79 2.600 2 2 84 12 2.100 83 1.750 6 80 14
Woongemeente Nederland totaal Westerse allochtonen 1998/'99 11.950 60 26 27 26 21 3.150 92 2.900 4 53 43 3.200 94 3.000 12 66 22 3.100 82 2.550 7 10 65 18 2.500 85 2.150 18 62 20
Woongemeente Nederland totaal Westerse allochtonen 1999/'00 11.550 62 24 27 27 22 2.800 92 2.600 3 51 46 3.100 94 2.900 8 66 26 3.150 86 2.700 3 7 68 22 2.500 86 2.150 16 63 22
Woongemeente Nederland totaal Westerse allochtonen 2000/'01 10.250 62 25 29 23 23 2.600 94 2.450 2 53 44 3.000 94 2.800 10 70 20 2.350 87 2.050 3 5 73 19 2.350 89 2.100 12 66 22
Woongemeente Nederland totaal Westerse allochtonen 2001/'02 10.250 62 26 30 23 20 2.650 95 2.500 1 57 42 3.100 95 2.950 8 68 24 2.400 87 2.050 2 4 74 20 2.100 92 1.900 11 68 21
Woongemeente Nederland totaal Westerse allochtonen 2002/'03 10.350 63 27 16 11 26 25 2 25 22 2.800 93 2.600 0 58 41 2.750 94 2.550 13 58 29 1.650 92 1.500 0 53 47 1.150 94 1.100 0 66 34 200 91 150 4 67 29 2.550 94 2.400 13 58 29 2.600 89 2.300 3 3 75 19 2.250 92 2.050 11 68 21
Woongemeente Nederland totaal Turken 1998/'99 4.450 42 48 30 16 6 2.150 84 1.800 2 73 25 1.350 76 1.000 11 76 13 700 64 450 7 2 83 8 300 73 200 10 83 7
Woongemeente Nederland totaal Turken 1999/'00 4.650 42 48 30 16 6 2.250 84 1.850 2 68 31 1.400 77 1.050 9 77 14 750 68 500 2 3 86 9 300 58 150 10 85 5
Woongemeente Nederland totaal Turken 2000/'01 4.400 43 50 31 12 6 2.200 87 1.950 1 74 24 1.350 74 1.000 9 81 10 550 72 400 5 2 86 7 300 73 200 4 91 5
Woongemeente Nederland totaal Turken 2001/'02 4.550 44 50 33 13 4 2.250 88 2.000 1 76 23 1.500 78 1.150 9 78 12 600 75 450 4 1 90 5 200 77 150 5 87 7
Woongemeente Nederland totaal Turken 2002/'03 4.250 43 53 38 16 28 26 2 13 6 2.300 84 1.900 0 65 34 1.200 80 950 15 54 31 1.600 87 1.400 1 64 35 650 78 500 0 68 32 50 69 50 0 67 33 1.100 80 900 16 54 31 550 73 400 2 1 88 9 250 74 200 1 91 8
Woongemeente Nederland totaal Marokkanen 1998/'99 4.300 45 53 28 13 6 2.300 87 2.000 2 78 20 1.200 84 1.000 11 78 11 550 76 400 6 7 79 7 250 73 150 14 76 9
Woongemeente Nederland totaal Marokkanen 1999/'00 4.450 46 50 30 15 6 2.200 88 1.950 1 78 21 1.300 82 1.100 10 78 11 650 81 500 1 3 86 9 250 80 200 9 84 7
Woongemeente Nederland totaal Marokkanen 2000/'01 4.250 47 51 32 13 5 2.150 90 1.950 1 81 18 1.350 88 1.200 8 85 7 550 80 450 3 3 87 7 200 81 150 10 83 7
Woongemeente Nederland totaal Marokkanen 2001/'02 4.400 47 54 29 13 5 2.350 92 2.150 1 82 17 1.300 87 1.100 9 80 11 550 85 450 4 2 89 6 200 79 150 4 88 8
Woongemeente Nederland totaal Marokkanen 2002/'03 4.450 46 56 37 19 26 25 2 12 6 2.500 88 2.200 0 62 38 1.150 88 1.050 13 51 35 1.650 89 1.450 0 62 38 850 87 750 0 63 37 50 85 50 0 60 40 1.100 89 950 14 51 35 550 82 450 1 1 92 6 250 83 200 6 80 14
Woongemeente Nederland totaal Surinamers 1998/'99 4.850 48 42 31 18 10 2.000 90 1.800 2 71 26 1.500 85 1.300 7 75 17 850 71 600 6 7 74 13 450 72 350 16 73 12
Woongemeente Nederland totaal Surinamers 1999/'00 4.950 49 40 30 20 10 2.000 89 1.800 3 65 32 1.500 87 1.300 6 73 21 1.000 74 750 1 5 81 13 500 70 350 14 75 11
Woongemeente Nederland totaal Surinamers 2000/'01 4.700 50 41 32 16 11 1.950 92 1.800 2 71 27 1.500 88 1.350 6 81 13 750 77 550 2 3 83 12 550 73 400 13 78 9
Woongemeente Nederland totaal Surinamers 2001/'02 5.000 49 45 31 16 8 2.250 93 2.050 0 70 30 1.550 88 1.350 7 74 20 800 77 600 2 3 85 10 400 78 350 9 81 10
Woongemeente Nederland totaal Surinamers 2002/'03 4.700 49 46 28 18 27 25 2 17 10 2.150 91 1.950 0 65 35 1.300 87 1.100 9 63 28 1.300 92 1.200 0 61 39 850 89 750 0 72 28 100 86 100 2 69 29 1.150 88 1.000 9 63 28 800 75 600 1 2 86 11 450 81 400 6 80 13
Woongemeente Nederland totaal Antillianen en Arubanen 1998/'99 1.400 52 44 25 17 13 600 89 550 4 64 32 350 91 300 8 74 17 250 75 200 8 8 67 16 200 90 150 12 67 21
Woongemeente Nederland totaal Antillianen en Arubanen 1999/'00 1.500 53 44 25 19 13 650 89 600 2 60 38 400 90 350 7 70 23 300 85 250 1 8 69 22 200 86 150 10 71 19
Woongemeente Nederland totaal Antillianen en Arubanen 2000/'01 1.550 53 45 26 15 14 700 92 650 2 65 33 400 91 350 10 75 15 250 82 200 3 3 66 28 200 86 200 18 63 18
Woongemeente Nederland totaal Antillianen en Arubanen 2001/'02 1.650 52 45 29 15 11 750 91 700 1 63 36 500 91 450 7 69 24 250 84 200 3 4 74 19 200 93 150 5 75 20
Woongemeente Nederland totaal Antillianen en Arubanen 2002/'03 1.600 51 49 33 16 25 23 2 16 11 800 89 700 0 63 36 400 91 350 9 62 29 500 89 450 1 59 41 250 89 250 0 72 28 50 89 50 4 71 25 350 92 350 9 61 29 250 86 200 2 3 77 18 150 89 150 13 68 19
Woongemeente Nederland totaal Overig niet-westerse allochtonen 1998/'99 4.600 54 31 29 23 17 1.450 89 1.300 4 69 27 1.300 87 1.150 13 70 16 1.050 77 800 9 6 73 12 800 81 650 14 74 12
Woongemeente Nederland totaal Overig niet-westerse allochtonen 1999/'00 4.750 55 30 28 25 17 1.450 90 1.300 2 66 32 1.350 91 1.200 12 69 19 1.150 78 900 2 5 77 16 800 81 650 10 74 16
Woongemeente Nederland totaal Overig niet-westerse allochtonen 2000/'01 4.950 56 32 31 20 17 1.550 92 1.450 2 68 30 1.500 87 1.350 11 74 14 1.000 82 800 3 4 78 15 850 85 700 10 72 18
Woongemeente Nederland totaal Overig niet-westerse allochtonen 2001/'02 5.350 55 33 31 22 14 1.800 92 1.650 1 71 27 1.650 88 1.450 13 71 16 1.150 82 950 3 4 79 14 750 86 650 7 75 18
Woongemeente Nederland totaal Overig niet-westerse allochtonen 2002/'03 5.500 55 35 22 13 27 25 2 21 17 1.950 90 1.750 0 64 36 1.450 89 1.300 16 54 29 1.200 90 1.100 0 62 38 700 89 650 0 68 32 100 86 100 13 57 30 1.350 89 1.200 17 54 29 1.150 81 950 3 3 78 16 950 86 800 6 80 15
Woongemeente G4 Totaal herkomstgroeperingen 1998/'99 16.450 53 -1 36 1 27 -1 22 -1 16 -1 5.950 90 -1 5.350 2 -1 64 1 35 -1 4.400 85 -1 3.700 8 0 70 1 22 -1 3.550 78 -1 2.750 6 0 7 -1 64 -1 24 1 2.550 82 -1 2.100 16 -1 57 -1 27 1
Woongemeente G4 Totaal herkomstgroeperingen 1999/'00 15.750 54 -1 34 1 27 -1 22 -1 16 -1 5.400 89 -1 4.850 1 -1 61 1 37 -1 4.300 85 -1 3.700 7 0 68 1 25 0 3.500 81 -1 2.800 2 -1 6 -1 69 -1 24 1 2.550 82 -1 2.050 12 -1 61 0 26 1
Woongemeente G4 Totaal herkomstgroeperingen 2000/'01 14.750 55 -1 35 1 30 0 17 -1 18 -1 5.150 91 -1 4.700 1 -1 64 1 35 -1 4.400 87 -1 3.800 7 0 74 1 19 0 2.600 83 -1 2.150 3 0 3 -1 71 -1 23 1 2.600 88 -1 2.300 10 -1 59 -1 31 1
Woongemeente G4 Totaal herkomstgroeperingen 2001/'02 15.500 55 -1 39 1 29 -1 18 -1 14 -1 6.050 92 -1 5.550 0 -1 67 1 32 -1 4.450 89 -1 3.950 7 0 71 1 22 -1 2.850 84 -1 2.400 2 0 3 -1 72 -1 23 1 2.200 90 -1 2.000 9 -1 65 -1 26 1
Woongemeente G4 Totaal herkomstgroeperingen 2002/'03 15.600 54 -1 40 1 25 1 15 1 25 -1 24 -1 2 -1 19 -1 16 -1 6.150 87 -1 5.400 0 0 59 1 41 -1 3.950 88 -1 3.500 10 0 56 -1 34 1 3.850 88 -1 3.400 0 0 56 1 44 -1 2.300 86 -1 2.000 0 0 64 1 36 -1 250 83 -1 250 1 0 67 0 32 0 3.650 89 -1 3.250 11 0 56 -1 34 1 3.050 84 -1 2.550 2 0 2 -1 73 -1 22 1 2.450 89 -1 2.150 8 -1 65 0 27 1
Woongemeente G4 Autochtonen 1998/'99 6.750 61 0 26 -1 24 -1 27 0 22 1 1.750 93 -1 1.650 2 -1 42 -1 56 1 1.650 90 -1 1.500 8 0 62 -1 30 1 1.800 85 -1 1.550 5 0 8 -1 58 -1 29 1 1.500 88 -1 1.350 17 -1 50 -1 33 1
Woongemeente G4 Autochtonen 1999/'00 6.400 62 0 25 -1 27 -1 27 0 22 1 1.550 93 -1 1.450 2 -1 43 0 55 1 1.700 93 -1 1.600 7 0 61 -1 32 1 1.700 88 -1 1.500 2 0 7 -1 61 -1 30 1 1.450 89 0 1.250 13 -1 55 -1 31 1
Woongemeente G4 Autochtonen 2000/'01 6.000 64 0 26 -1 27 -1 21 0 26 1 1.550 94 -1 1.450 2 0 43 -1 56 1 1.600 93 -1 1.500 6 0 64 -1 30 1 1.300 88 -1 1.150 3 0 4 -1 64 -1 29 1 1.550 93 0 1.400 10 -1 53 -1 37 1
Woongemeente G4 Autochtonen 2001/'02 6.100 63 0 28 0 28 -1 23 0 22 1 1.700 94 -1 1.600 0 -1 47 0 52 0 1.700 95 -1 1.600 7 0 63 -1 31 1 1.400 89 -1 1.250 3 0 4 -1 61 -1 32 1 1.350 94 0 1.250 11 -1 59 -1 29 1
Woongemeente G4 Autochtonen 2002/'03 6.150 64 0 27 -1 16 0 11 -1 26 -1 24 0 1 -1 25 0 22 1 1.650 92 -1 1.550 0 0 46 -1 54 1 1.600 94 -1 1.500 9 0 55 -1 36 1 1.000 92 -1 900 0 0 38 -1 62 1 700 93 -1 650 0 0 57 0 43 0 100 93 0 50 2 0 69 0 28 0 1.500 94 -1 1.400 10 0 54 -1 36 1 1.550 91 -1 1.400 3 0 3 -1 66 -1 28 1 1.350 94 0 1.300 10 -1 60 -1 31 1
Woongemeente G4 Niet-westerse allochtonen 1998/'99 8.250 45 -1 47 1 29 0 16 -1 8 -1 3.850 88 0 3.400 1 -1 75 1 24 0 2.400 80 -1 1.900 8 -1 77 1 15 0 1.300 68 -1 900 6 0 4 -1 77 0 13 1 700 71 -1 500 14 0 75 0 11 0
Woongemeente G4 Niet-westerse allochtonen 1999/'00 8.050 46 -1 45 1 29 0 17 -1 9 -1 3.600 88 0 3.150 1 -1 70 1 29 0 2.300 79 -1 1.850 7 -1 75 0 18 0 1.400 73 -1 1.000 1 0 3 -1 83 1 12 0 750 68 -1 500 11 0 79 0 10 -1
Woongemeente G4 Niet-westerse allochtonen 2000/'01 7.600 48 -1 44 1 32 1 14 -1 10 -1 3.350 90 0 3.000 1 -1 75 1 24 0 2.450 82 -1 2.050 7 -1 82 1 11 0 1.050 76 -1 800 2 -1 2 0 85 1 11 0 750 75 -1 550 10 0 76 0 14 0
Woongemeente G4 Niet-westerse allochtonen 2001/'02 8.300 47 -1 49 1 30 -1 14 -1 7 -1 4.100 91 0 3.750 0 0 76 1 23 -1 2.450 85 -1 2.050 7 -1 78 1 14 -1 1.200 78 -1 900 2 -1 2 -1 88 1 9 0 550 81 0 450 5 0 82 0 13 0
Woongemeente G4 Niet-westerse allochtonen 2002/'03 8.250 46 -1 51 1 33 1 18 1 25 -1 23 -1 2 1 15 -1 9 -1 4.250 85 -1 3.600 0 0 65 0 35 -1 2.050 84 -1 1.750 11 -1 57 0 32 0 2.700 86 -1 2.350 1 0 63 0 36 -1 1.500 83 -1 1.250 0 0 68 0 32 0 200 79 0 150 0 -1 66 0 34 0 1.900 84 -1 1.600 12 -1 57 0 32 0 1.200 75 -1 900 1 -1 1 -1 86 1 11 0 700 79 -1 550 4 -1 81 0 15 0
Woongemeente G4 Westerse allochtonen 1998/'99 1.450 60 0 23 -1 25 0 28 0 24 1 350 93 0 300 2 0 55 0 43 0 350 92 0 300 10 0 66 0 24 0 400 81 0 350 7 0 8 0 57 -1 28 1 350 80 -1 250 15 0 55 -1 29 1
Woongemeente G4 Westerse allochtonen 1999/'00 1.300 60 0 20 -1 24 -1 28 0 28 1 250 88 -1 250 1 -1 58 1 41 0 300 89 -1 300 6 0 66 0 28 0 350 79 -1 300 2 0 5 0 61 -1 32 1 350 80 -1 300 9 -1 59 0 33 1
Woongemeente G4 Westerse allochtonen 2000/'01 1.150 64 0 20 -1 28 0 22 0 30 1 250 91 -1 200 2 0 58 0 41 0 300 90 -1 300 8 0 69 0 23 0 250 83 -1 200 2 0 4 0 63 -1 31 1 350 91 0 300 10 0 58 -1 31 1
Woongemeente G4 Westerse allochtonen 2001/'02 1.150 62 0 24 0 27 -1 24 0 25 1 250 95 0 250 0 0 60 0 40 0 300 91 -1 250 8 0 67 0 26 0 250 83 0 200 2 0 1 -1 64 -1 33 1 300 90 0 250 6 -1 61 -1 32 1
Woongemeente G4 Westerse allochtonen 2002/'03 1.200 64 0 24 -1 14 0 10 0 23 -1 22 -1 2 0 24 0 28 1 300 90 -1 250 0 0 55 0 45 0 300 90 -1 250 12 0 56 0 32 0 150 89 0 150 0 0 50 0 50 0 100 91 0 100 0 0 62 0 38 0 0 81 0 0 8 0 62 0 31 0 250 91 -1 250 12 0 56 0 32 0 300 84 -1 250 2 0 2 0 69 0 27 1 350 93 0 300 7 -1 60 -1 33 1
Woongemeente G4 Turken 1998/'99 1.600 39 -1 48 0 29 0 15 0 7 0 800 82 0 650 1 -1 77 1 22 0 500 68 -1 300 9 0 78 0 13 0 250 57 -1 150 4 0 2 0 84 0 10 0 100 66 -1 100 10 0 81 0 9 0
Woongemeente G4 Turken 1999/'00 1.600 39 -1 47 0 29 0 17 0 8 1 750 82 0 600 0 -1 70 0 30 0 450 67 -1 300 8 0 75 0 17 1 250 67 0 200 1 0 4 0 86 0 10 0 150 47 -1 50 13 0 83 0 4 0
Woongemeente G4 Turken 2000/'01 1.500 42 0 46 -1 35 1 12 0 6 0 700 87 0 600 0 -1 75 0 25 0 550 70 -1 350 5 -1 82 0 13 0 200 68 0 100 3 0 1 0 87 0 10 0 100 74 0 50 3 0 88 0 9 0
Woongemeente G4 Turken 2001/'02 1.600 43 0 52 0 31 0 13 0 4 0 850 88 0 750 1 0 78 0 21 0 500 76 0 400 5 -1 83 1 11 0