Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid; vo examens en doorstroom

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid; vo examens en doorstroom

Populatie Gemeenten Herkomst Perioden Voortgezet onderwijs algemeen Examenkandidaten (absoluut) Voortgezet onderwijs algemeen Examenscore (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Examenscore significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vbo/vmbo-b en -k (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vbo/vmbo-b en-k significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-basisberoeps (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-basis significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-kaderberoeps (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-kader significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname mavo/vmbo-t en -g (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname mavo/vmbo-t en -g significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-theoretisch (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-theoretisch significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-gemengd (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vmbo-gemengd significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname havo (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname havo significant? (arbitraire eenheid) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vwo (%) Voortgezet onderwijs algemeen Deelname vwo significant? (arbitraire eenheid) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Examenresultaten Slagingspercentage (%) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Geslaagden (absoluut) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Naar vbo/vmbo-k en -b (%) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Naar vbo significant? (arbitraire eenheid) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Naar bol (%) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Naar overig (%) Vbo/vmbo-kaderberoeps en -basisberoeps Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Examenresultaten Slagingspercentage (%) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Geslaagden (absoluut) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Naar havo (%) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Naar havo significant? (arbitraire eenheid) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Naar bol (%) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Naar overig (%) Mavo/vmbo-theoretisch en -gemengd Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Examenresultaten Slagingspercentage (%) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Geslaagden (absoluut) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar vmbo (%) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar vmbo significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar bol (%) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar overig (%) Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Examenresultaten Slagingspercentage (%) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Geslaagden (absoluut) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar vmbo (%) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar vmbo significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar bol (%) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar overig (%) Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-gemengde leerweg Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Vmbo-gemengde leerweg Examenresultaten Slagingspercentage (%) Vmbo-gemengde leerweg Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Geslaagden (absoluut) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Naar havo (%) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Naar havo significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Naar bol (%) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Naar overig (%) Vmbo-gemengde leerweg Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-theoretische leerweg Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Vmbo-theoretische leerweg Examenresultaten Slagingspercentage (%) Vmbo-theoretische leerweg Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Geslaagden (absoluut) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Naar havo (%) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Naar havo significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Naar bol (%) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Naar overig (%) Vmbo-theoretische leerweg Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Havo Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Havo Examenresultaten Slagingspercentage (%) Havo Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Havo Doorstroom Geslaagden (absoluut) Havo Doorstroom Naar vwo (%) Havo Doorstroom Naar vwo significant? (arbitraire eenheid) Havo Doorstroom Naar bol (%) Havo Doorstroom Naar bol significant? (arbitraire eenheid) Havo Doorstroom Naar hbo (%) Havo Doorstroom Naar hbo significant? (arbitraire eenheid) Havo Doorstroom Naar overig (%) Havo Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid) Vwo Examenresultaten Examenkandidaten (absoluut) Vwo Examenresultaten Slagingspercentage (%) Vwo Examenresultaten Slagingspercentage significant? (arbitraire eenheid) Vwo Doorstroom Geslaagden (absoluut) Vwo Doorstroom Naar hbo (%) Vwo Doorstroom Naar hbo significant? (arbitraire eenheid) Vwo Doorstroom Naar wo (%) Vwo Doorstroom Naar wo significant? (arbitraire eenheid) Vwo Doorstroom Naar overig (%) Vwo Doorstroom Naar overig significant? (arbitraire eenheid)
Woongemeente Nederland totaal Totaal herkomstgroeperingen 1998/'99 171600 60 29 28 25 18 50150 94 47050 4 51 45 47300 94 44550 9 67 23 43350 86 37250 7 10 68 15 30850 89 27400 23 61 15
Woongemeente Nederland totaal Totaal herkomstgroeperingen 1999/'00 169100 61 28 28 26 18 47800 94 44750 3 49 48 47850 94 45150 7 66 26 43550 89 38650 2 9 71 17 29900 89 26500 21 62 16
Woongemeente Nederland totaal Totaal herkomstgroeperingen 2000/'01 156750 61 30 30 21 19 46600 95 44250 2 52 46 47250 95 44650 7 72 21 33550 90 30050 3 6 75 16 29400 91 26800 19 64 17
Woongemeente Nederland totaal Totaal herkomstgroeperingen 2001/'02 159150 61 30 31 22 16 48100 95 45900 1 54 45 49450 95 47150 7 67 26 35700 90 32000 3 5 77 16 25900 93 24100 17 68 16
Woongemeente Nederland totaal Totaal herkomstgroeperingen 2002/'03 162250 61 32 18 14 28 25 3 23 17 51650 94 48600 0 53 46 44750 95 42300 10 59 31 29150 94 27350 0 47 53 22500 94 21250 0 62 38 4450 94 4200 2 64 34 40300 95 38100 10 59 31 37950 91 34550 3 4 78 15 27950 94 26100 16 67 16
Woongemeente Nederland totaal Autochtonen 1998/'99 140000 62 27 27 26 19 38500 95 36700 4 47 49 38350 96 36700 9 67 24 36850 87 32250 6 10 68 15 26350 90 23750 24 61 15
Woongemeente Nederland totaal Autochtonen 1999/'00 137250 62 27 28 27 18 36500 95 34700 3 45 52 38850 96 37300 7 66 27 36550 90 33050 3 10 71 17 25350 90 22800 22 62 16
Woongemeente Nederland totaal Autochtonen 2000/'01 126650 62 28 30 22 20 35450 96 34100 2 47 51 38100 96 36600 7 71 22 28200 91 25600 3 6 75 16 24950 92 23050 20 63 17
Woongemeente Nederland totaal Autochtonen 2001/'02 127950 62 28 31 23 17 36050 97 34800 1 49 50 39900 97 38650 7 66 27 29950 91 27200 3 5 76 16 22050 94 20700 18 67 15
Woongemeente Nederland totaal Autochtonen 2002/'03 131400 62 30 16 14 28 25 3 24 18 39200 96 37500 0 51 49 36550 96 35000 9 60 32 21200 95 20200 0 43 57 18000 96 17300 0 60 40 3900 95 3700 1 64 34 32650 96 31300 10 59 31 32050 92 29600 3 5 77 15 23600 95 22300 18 66 16
Woongemeente Nederland totaal Niet-westerse allochtonen 1998/'99 19650 48 43 29 17 10 8500 87 7450 3 72 25 5750 84 4800 11 75 15 3400 72 2450 7 6 76 11 2000 77 1550 14 74 12
Woongemeente Nederland totaal Niet-westerse allochtonen 1999/'00 20300 49 42 29 19 10 8550 88 7500 2 69 29 5900 85 5000 9 74 17 3850 76 2900 2 5 80 13 2050 75 1500 11 76 13
Woongemeente Nederland totaal Niet-westerse allochtonen 2000/'01 19800 49 43 31 15 10 8550 90 7700 2 73 25 6150 85 5250 9 80 12 3050 79 2400 3 3 81 13 2050 80 1650 11 76 13
Woongemeente Nederland totaal Niet-westerse allochtonen 2001/'02 20900 49 45 31 16 8 9400 91 8550 1 74 25 6400 86 5500 9 75 16 3350 80 2700 3 3 83 10 1750 83 1450 7 79 14
Woongemeente Nederland totaal Niet-westerse allochtonen 2002/'03 20500 49 47 31 16 27 25 2 16 10 9600 88 8500 0 64 36 5450 87 4750 13 56 30 6300 89 5650 0 62 38 3300 86 2850 0 68 32 400 83 300 5 64 32 5100 87 4400 14 56 30 3300 79 2600 2 2 84 12 2100 83 1750 6 80 14
Woongemeente Nederland totaal Westerse allochtonen 1998/'99 11950 60 26 27 26 21 3150 92 2900 4 53 43 3200 94 3000 12 66 22 3100 82 2550 7 10 65 18 2500 85 2150 18 62 20
Woongemeente Nederland totaal Westerse allochtonen 1999/'00 11550 62 24 27 27 22 2800 92 2600 3 51 46 3100 94 2900 8 66 26 3150 86 2700 3 7 68 22 2500 86 2150 16 63 22
Woongemeente Nederland totaal Westerse allochtonen 2000/'01 10250 62 25 29 23 23 2600 94 2450 2 53 44 3000 94 2800 10 70 20 2350 87 2050 3 5 73 19 2350 89 2100 12 66 22
Woongemeente Nederland totaal Westerse allochtonen 2001/'02 10250 62 26 30 23 20 2650 95 2500 1 57 42 3100 95 2950 8 68 24 2400 87 2050 2 4 74 20 2100 92 1900 11 68 21
Woongemeente Nederland totaal Westerse allochtonen 2002/'03 10350 63 27 16 11 26 25 2 25 22 2800 93 2600 0 58 41 2750 94 2550 13 58 29 1650 92 1500 0 53 47 1150 94 1100 0 66 34 200 91 150 4 67 29 2550 94 2400 13 58 29 2600 89 2300 3 3 75 19 2250 92 2050 11 68 21
Woongemeente Nederland totaal Turken 1998/'99 4450 42 48 30 16 6 2150 84 1800 2 73 25 1350 76 1000 11 76 13 700 64 450 7 2 83 8 300 73 200 10 83 7
Woongemeente Nederland totaal Turken 1999/'00 4650 42 48 30 16 6 2250 84 1850 2 68 31 1400 77 1050 9 77 14 750 68 500 2 3 86 9 300 58 150 10 85 5
Woongemeente Nederland totaal Turken 2000/'01 4400 43 50 31 12 6 2200 87 1950 1 74 24 1350 74 1000 9 81 10 550 72 400 5 2 86 7 300 73 200 4 91 5
Woongemeente Nederland totaal Turken 2001/'02 4550 44 50 33 13 4 2250 88 2000 1 76 23 1500 78 1150 9 78 12 600 75 450 4 1 90 5 200 77 150 5 87 7
Woongemeente Nederland totaal Turken 2002/'03 4250 43 53 38 16 28 26 2 13 6 2300 84 1900 0 65 34 1200 80 950 15 54 31 1600 87 1400 1 64 35 650 78 500 0 68 32 50 69 50 0 67 33 1100 80 900 16 54 31 550 73 400 2 1 88 9 250 74 200 1 91 8
Woongemeente Nederland totaal Marokkanen 1998/'99 4300 45 53 28 13 6 2300 87 2000 2 78 20 1200 84 1000 11 78 11 550 76 400 6 7 79 7 250 73 150 14 76 9
Woongemeente Nederland totaal Marokkanen 1999/'00 4450 46 50 30 15 6 2200 88 1950 1 78 21 1300 82 1100 10 78 11 650 81 500 1 3 86 9 250 80 200 9 84 7
Woongemeente Nederland totaal Marokkanen 2000/'01 4250 47 51 32 13 5 2150 90 1950 1 81 18 1350 88 1200 8 85 7 550 80 450 3 3 87 7 200 81 150 10 83 7
Woongemeente Nederland totaal Marokkanen 2001/'02 4400 47 54 29 13 5 2350 92 2150 1 82 17 1300 87 1100 9 80 11 550 85 450 4 2 89 6 200 79 150 4 88 8
Woongemeente Nederland totaal Marokkanen 2002/'03 4450 46 56 37 19 26 25 2 12 6 2500 88 2200 0 62 38 1150 88 1050 13 51 35 1650 89 1450 0 62 38 850 87 750 0 63 37 50 85 50 0 60 40 1100 89 950 14 51 35 550 82 450 1 1 92 6 250 83 200 6 80 14
Woongemeente Nederland totaal Surinamers 1998/'99 4850 48 42 31 18 10 2000 90 1800 2 71 26 1500 85 1300 7 75 17 850 71 600 6 7 74 13 450 72 350 16 73 12
Woongemeente Nederland totaal Surinamers 1999/'00 4950 49 40 30 20 10 2000 89 1800 3 65 32 1500 87 1300 6 73 21 1000 74 750 1 5 81 13 500 70 350 14 75 11
Woongemeente Nederland totaal Surinamers 2000/'01 4700 50 41 32 16 11 1950 92 1800 2 71 27 1500 88 1350 6 81 13 750 77 550 2 3 83 12 550 73 400 13 78 9
Woongemeente Nederland totaal Surinamers 2001/'02 5000 49 45 31 16 8 2250 93 2050 0 70 30 1550 88 1350 7 74 20 800 77 600 2 3 85 10 400 78 350 9 81 10
Woongemeente Nederland totaal Surinamers 2002/'03 4700 49 46 28 18 27 25 2 17 10 2150 91 1950 0 65 35 1300 87 1100 9 63 28 1300 92 1200 0 61 39 850 89 750 0 72 28 100 86 100 2 69 29 1150 88 1000 9 63 28 800 75 600 1 2 86 11 450 81 400 6 80 13
Woongemeente Nederland totaal Antillianen en Arubanen 1998/'99 1400 52 44 25 17 13 600 89 550 4 64 32 350 91 300 8 74 17 250 75 200 8 8 67 16 200 90 150 12 67 21
Woongemeente Nederland totaal Antillianen en Arubanen 1999/'00 1500 53 44 25 19 13 650 89 600 2 60 38 400 90 350 7 70 23 300 85 250 1 8 69 22 200 86 150 10 71 19
Woongemeente Nederland totaal Antillianen en Arubanen 2000/'01 1550 53 45 26 15 14 700 92 650 2 65 33 400 91 350 10 75 15 250 82 200 3 3 66 28 200 86 200 18 63 18
Woongemeente Nederland totaal Antillianen en Arubanen 2001/'02 1650 52 45 29 15 11 750 91 700 1 63 36 500 91 450 7 69 24 250 84 200 3 4 74 19 200 93 150 5 75 20
Woongemeente Nederland totaal Antillianen en Arubanen 2002/'03 1600 51 49 33 16 25 23 2 16 11 800 89 700 0 63 36 400 91 350 9 62 29 500 89 450 1 59 41 250 89 250 0 72 28 50 89 50 4 71 25 350 92 350 9 61 29 250 86 200 2 3 77 18 150 89 150 13 68 19
Woongemeente Nederland totaal Overig niet-westerse allochtonen 1998/'99 4600 54 31 29 23 17 1450 89 1300 4 69 27 1300 87 1150 13 70 16 1050 77 800 9 6 73 12 800 81 650 14 74 12
Woongemeente Nederland totaal Overig niet-westerse allochtonen 1999/'00 4750 55 30 28 25 17 1450 90 1300 2 66 32 1350 91 1200 12 69 19 1150 78 900 2 5 77 16 800 81 650 10 74 16
Woongemeente Nederland totaal Overig niet-westerse allochtonen 2000/'01 4950 56 32 31 20 17 1550 92 1450 2 68 30 1500 87 1350 11 74 14 1000 82 800 3 4 78 15 850 85 700 10 72 18
Woongemeente Nederland totaal Overig niet-westerse allochtonen 2001/'02 5350 55 33 31 22 14 1800 92 1650 1 71 27 1650 88 1450 13 71 16 1150 82 950 3 4 79 14 750 86 650 7 75 18
Woongemeente Nederland totaal Overig niet-westerse allochtonen 2002/'03 5500 55 35 22 13 27 25 2 21 17 1950 90 1750 0 64 36 1450 89 1300 16 54 29 1200 90 1100 0 62 38 700 89 650 0 68 32 100 86 100 13 57 30 1350 89 1200 17 54 29 1150 81 950 3 3 78 16 950 86 800 6 80 15
Woongemeente G4 Totaal herkomstgroeperingen 1998/'99 16450 53 -1 36 +1 27 -1 22 -1 16 -1 5950 90 -1 5350 2 -1 64 +1 35 -1 4400 85 -1 3700 8 0 70 +1 22 -1 3550 78 -1 2750 6 0 7 -1 64 -1 24 +1 2550 82 -1 2100 16 -1 57 -1 27 +1
Woongemeente G4 Totaal herkomstgroeperingen 1999/'00 15750 54 -1 34 +1 27 -1 22 -1 16 -1 5400 89 -1 4850 1 -1 61 +1 37 -1 4300 85 -1 3700 7 0 68 +1 25 0 3500 81 -1 2800 2 -1 6 -1 69 -1 24 +1 2550 82 -1 2050 12 -1 61 0 26 +1
Woongemeente G4 Totaal herkomstgroeperingen 2000/'01 14750 55 -1 35 +1 30 0 17 -1 18 -1 5150 91 -1 4700 1 -1 64 +1 35 -1 4400 87 -1 3800 7 0 74 +1 19 0 2600 83 -1 2150 3 0 3 -1 71 -1 23 +1 2600 88 -1 2300 10 -1 59 -1 31 +1
Woongemeente G4 Totaal herkomstgroeperingen 2001/'02 15500 55 -1 39 +1 29 -1 18 -1 14 -1 6050 92 -1 5550 0 -1 67 +1 32 -1 4450 89 -1 3950 7 0 71 +1 22 -1 2850 84 -1 2400 2 0 3 -1 72 -1 23 +1 2200 90 -1 2000 9 -1 65 -1 26 +1
Woongemeente G4 Totaal herkomstgroeperingen 2002/'03 15600 54 -1 40 +1 25 +1 15 +1 25 -1 24 -1 2 -1 19 -1 16 -1 6150 87 -1 5400 0 0 59 +1 41 -1 3950 88 -1 3500 10 0 56 -1 34 +1 3850 88 -1 3400 0 0 56 +1 44 -1 2300 86 -1 2000 0 0 64 +1 36 -1 250 83 -1 250 1 0 67 0 32 0 3650 89 -1 3250 11 0 56 -1 34 +1 3050 84 -1 2550 2 0 2 -1 73 -1 22 +1 2450 89 -1 2150 8 -1 65 0 27 +1
Woongemeente G4 Autochtonen 1998/'99 6750 61 0 26 -1 24 -1 27 0 22 +1 1750 93 -1 1650 2 -1 42 -1 56 +1 1650 90 -1 1500 8 0 62 -1 30 +1 1800 85 -1 1550 5 0 8 -1 58 -1 29 +1 1500 88 -1 1350 17 -1 50 -1 33 +1
Woongemeente G4 Autochtonen 1999/'00 6400 62 0 25 -1 27 -1 27 0 22 +1 1550 93 -1 1450 2 -1 43 0 55 +1 1700 93 -1 1600 7 0 61 -1 32 +1 1700 88 -1 1500 2 0 7 -1 61 -1 30 +1 1450 89 0 1250 13 -1 55 -1 31 +1
Woongemeente G4 Autochtonen 2000/'01 6000 64 0 26 -1 27 -1 21 0 26 +1 1550 94 -1 1450 2 0 43 -1 56 +1 1600 93 -1 1500 6 0 64 -1 30 +1 1300 88 -1 1150 3 0 4 -1 64 -1 29 +1 1550 93 0 1400 10 -1 53 -1 37 +1
Woongemeente G4 Autochtonen 2001/'02 6100 63 0 28 0 28 -1 23 0 22 +1 1700 94 -1 1600 0 -1 47 0 52 0 1700 95 -1 1600 7 0 63 -1 31 +1 1400 89 -1 1250 3 0 4 -1 61 -1 32 +1 1350 94 0 1250 11 -1 59 -1 29 +1
Woongemeente G4 Autochtonen 2002/'03 6150 64 0 27 -1 16 0 11 -1 26 -1 24 0 1 -1 25 0 22 +1 1650 92 -1 1550 0 0 46 -1 54 +1 1600 94 -1 1500 9 0 55 -1 36 +1 1000 92 -1 900 0 0 38 -1 62 +1 700 93 -1 650 0 0 57 0 43 0 100 93 0 50 2 0 69 0 28 0 1500 94 -1 1400 10 0 54 -1 36 +1 1550 91 -1 1400 3 0 3 -1 66 -1 28 +1 1350 94 0 1300 10 -1 60 -1 31 +1
Woongemeente G4 Niet-westerse allochtonen 1998/'99 8250 45 -1 47 +1 29 0 16 -1 8 -1 3850 88 0 3400 1 -1 75 +1 24 0 2400 80 -1 1900 8 -1 77 +1 15 0 1300 68 -1 900 6 0 4 -1 77 0 13 +1 700 71 -1 500 14 0 75 0 11 0
Woongemeente G4 Niet-westerse allochtonen 1999/'00 8050 46 -1 45 +1 29 0 17 -1 9 -1 3600 88 0 3150 1 -1 70 +1 29 0 2300 79 -1 1850 7 -1 75 0 18 0 1400 73 -1 1000 1 0 3 -1 83 +1 12 0 750 68 -1 500 11 0 79 0 10 -1
Woongemeente G4 Niet-westerse allochtonen 2000/'01 7600 48 -1 44 +1 32 +1 14 -1 10 -1 3350 90 0 3000 1 -1 75 +1 24 0 2450 82 -1 2050 7 -1 82 +1 11 0 1050 76 -1 800 2 -1 2 0 85 +1 11 0 750 75 -1 550 10 0 76 0 14 0
Woongemeente G4 Niet-westerse allochtonen 2001/'02 8300 47 -1 49 +1 30 -1 14 -1 7 -1 4100 91 0 3750 0 0 76 +1 23 -1 2450 85 -1 2050 7 -1 78 +1 14 -1 1200 78 -1 900 2 -1 2 -1 88 +1 9 0 550 81 0 450 5 0 82 0 13 0
Woongemeente G4 Niet-westerse allochtonen 2002/'03 8250 46 -1 51 +1 33 +1 18 +1 25 -1 23 -1 2 +1 15 -1 9 -1 4250 85 -1 3600 0 0 65 0 35 -1 2050 84 -1 1750 11 -1 57 0 32 0 2700 86 -1 2350 1 0 63 0 36 -1 1500 83 -1 1250 0 0 68 0 32 0 200 79 0 150 0 -1 66 0 34 0 1900 84 -1 1600 12 -1 57 0 32 0 1200 75 -1 900 1 -1 1 -1 86 +1 11 0 700 79 -1 550 4 -1 81 0 15 0
Woongemeente G4 Westerse allochtonen 1998/'99 1450 60 0 23 -1 25 0 28 0 24 +1 350 93 0 300 2 0 55 0 43 0 350 92 0 300 10 0 66 0 24 0 400 81 0 350 7 0 8 0 57 -1 28 +1 350 80 -1 250 15 0 55 -1 29 +1
Woongemeente G4 Westerse allochtonen 1999/'00 1300 60 0 20 -1 24 -1 28 0 28 +1 250 88 -1 250 1 -1 58 +1 41 0 300 89 -1 300 6 0 66 0 28 0 350 79 -1 300 2 0 5 0 61 -1 32 +1 350 80 -1 300 9 -1 59 0 33 +1
Woongemeente G4 Westerse allochtonen 2000/'01 1150 64 0 20 -1 28 0 22 0 30 +1 250 91 -1 200 2 0 58 0 41 0 300 90 -1 300 8 0 69 0 23 0 250 83 -1 200 2 0 4 0 63 -1 31 +1 350 91 0 300 10 0 58 -1 31 +1
Woongemeente G4 Westerse allochtonen 2001/'02 1150 62 0 24 0 27 -1 24 0 25 +1 250 95 0 250 0 0 60 0 40 0 300 91 -1 250 8 0 67 0 26 0 250 83 0 200 2 0 1 -1 64 -1 33 +1 300 90 0 250 6 -1 61 -1 32 +1
Woongemeente G4 Westerse allochtonen 2002/'03 1200 64 0 24 -1 14 0 10 0 23 -1 22 -1 2 0 24 0 28 +1 300 90 -1 250 0 0 55 0 45 0 300 90 -1 250 12 0 56 0 32 0 150 89 0 150 0 0 50 0 50 0 100 91 0 100 0 0 62 0 38 0 0 81 0 0 8 0 62 0 31 0 250 91 -1 250 12 0 56 0 32 0 300 84 -1 250 2 0 2 0 69 0 27 +1 350 93 0 300 7 -1 60 -1 33 +1
Woongemeente G4 Turken 1998/'99 1600 39 -1 48 0 29 0 15 0 7 0 800 82 0 650 1 -1 77 +1 22 0 500 68 -1 300 9 0 78 0 13 0 250 57 -1 150 4 0 2 0 84 0 10 0 100 66 -1 100 10 0 81 0 9 0
Woongemeente G4