Energiebalans; energiebedrijven en industrie, 2000 - 2003


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod, de omzetting en het verbruik van energie. Energie komt onder andere vrij bij de verbranding van bijvoorbeeld aardgas, aardolie, steenkool en biobrandstoffen. Energie kan ook worden verkregen uit elektriciteit of warmte of worden onttrokken aan de natuur, bijvoorbeeld windkracht of zonne-energie. In de energiestatistiek heten al deze bronnen waaruit energie kan worden gebruikt 'energiedragers'.

Het aanbod van energie wordt gevormd door de winning van energie, aanvoer en aflevering en de voorraadmutatie.

Van de energieomzetting geeft de tabel zowel cijfers over de inzet van energiedragers voor omzetting (de hoeveelheid energie die is gebruikt om andere energiedragers van te maken), als over de productie van energie nà de omzetting (de hoeveelheid energie die is gemaakt uit andere energiedragers), als over het saldo van inzet en productie. Dit saldo van energieomzetting is te interpreteren als het verlies van energie bij de omzetting.

Vervolgens toont de energiebalans het finaal verbruik van energie, dit is het eindverbruik van energie. Dit bestaat uit het finaal energieverbruik en het niet-energetisch gebruik. Het finaal energieverbruik is de energie die energie-afnemers benutten voor energetische doeleinden. Niet-energetisch gebruik is het gebruiken van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf: 2000 1e kwartaal

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagperiode 2003 3e kwartaal zijn definitief.

Wijziging per 6 mei 2004
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Energiebalans; energiebedrijven en industrie, 2000 - 2003

SBI'93 Perioden Energie-winning en -verbruikWinning (PJ) Energie-winning en -verbruikEnergie-aanvoer (PJ) Energie-winning en -verbruikEnergie-aflevering (-) (PJ) Energie-winning en -verbruikAanvoer minus aflevering (PJ) Energie-winning en -verbruikVoorraadmutatie (PJ) Energie-winning en -verbruikVerbruikssaldo (PJ) EnergieomzettingInzet energie voor omzettingTotaal inzet (PJ) EnergieomzettingInzet energie voor omzettingInzet elektriciteit/WKK-omzetting (PJ) EnergieomzettingInzet energie voor omzettingInzet andere omzetting (PJ) EnergieomzettingProductie energie uit omzettingTotaal productie (PJ) EnergieomzettingProductie energie uit omzettingProductie elektriciteit/WKK-omzetting (PJ) EnergieomzettingProductie energie uit omzettingProductie andere omzetting (PJ) EnergieomzettingSaldo inzet-productie energieTotaal saldo energieomzetting (PJ) EnergieomzettingSaldo inzet-productie energieSaldo elektriciteit/WKK-omzetting (PJ) EnergieomzettingSaldo inzet-productie energieSaldo andere omzetting (PJ) Finaal verbruikTotaal finaal verbruik (PJ) Finaal verbruikFinaal energieverbruik (PJ) Finaal verbruikNiet-energetisch gebruik (PJ)
Totale energiebalans 2000 2.401,0 15.133,8 14.385,7 748,0 -98,4 3.050,6 4.799,1 896,0 3.903,3 4.324,1 519,2 3.804,9 475,0 376,8 98,3 2.575,6 2.079,5 496,0
Totale energiebalans 2001 2.562,6 15.573,2 14.980,2 592,9 -11,4 3.144,2 4.910,8 940,4 3.970,3 4.396,1 532,8 3.863,4 514,5 407,6 107,0 2.629,8 2.126,0 503,6
Totale energiebalans 2002 2.518,2 15.757,5 15.194,4 563,1 62,6 3.144,1 4.907,2 952,0 3.955,4 4.388,0 539,7 3.848,5 519,1 412,4 106,8 2.625,1 2.116,7 508,3
Bron: CBS
Verklaring van tekens