Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Tabeltoelichting


Echtscheidingen en van echt scheidende personen onder de bevolking van Nederland.

Deze tabel geeft informatie over het aantal echtscheidingen en van echt gescheiden personen.
De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters en zijn exclusief de ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
- De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
- Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2021 toegevoegd.
- Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.
De nieuwe indeling kan ook gevolgen hebben voor tabellen met kenmerken als geboorteland, nationaliteit en land vanwaar gekomen / land van bestemming.
Om aan te sluiten op deze nieuwe indeling zijn in deze tabel alle onderwerpen over echtscheidingen naar wederzijds geboorteland die verwijzen naar de groepen 'westers' en 'niet-westers' verwijderd uit de tabel. De verwijderde informatie is blijvend beschikbaar in tabel 'Echtscheidingen; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, 1996 - 2020' (zie link onder 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 worden de cijfers over 2022 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Echtscheidingen
Exclusief ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.
Het gaat om de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken. Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar wederzijds geboorteland
Echtscheidingen naar geboorteland van de partners.
In geval van echtscheiding van paren van gelijk geslacht is één partner als man geteld en de andere als vrouw.

Geboorteland:
Het land waar een persoon geboren is.
Man Nederland, vrouw buitenland
Echtscheidingen waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in het buitenland.
Man Nederland, vrouw Suriname
Echtscheidingen waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in Suriname.
Vrouw Nederland, man buitenland
Echtscheidingen waarbij de vrouw in Nederland is geboren en de man in het buitenland.
Vrouw Nederland, man Suriname
Echtscheidingen waarbij de vrouw in Nederland is geboren en de man in Suriname.
Beiden hetzelfde buitenland
Echtscheidingen waarbij beide partners in hetzelfde buitenland zijn geboren.
Suriname
Echtscheidingen waarbij beide partners in Suriname zijn geboren.