Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio


Deze tabel bevat gegevens over verhuisde personen binnen gemeenten en tussen gemeenten in Nederland.

De gegevens zijn uit te splitsen naar:
Kerncijfers, aantallen en verhoudingscijfers per regio;
Binnen gemeenten verhuisde personen naar:
- gezinssituatie en regio (tot 2010);
- geslacht, leeftijd en regio;
- geslacht, burgerlijke staat en regio;
- geslacht, Nederlanderschap en regio.
Gevestigde personen naar:
- gezinssituatie en regio (tot 2010);
- geslacht, leeftijd en regio;
- geslacht, burgerlijke staat en regio;
- geslacht, Nederlanderschap en regio.
Vertrokken personen naar:
- gezinssituatie en regio (tot 2010);
- geslacht, leeftijd en regio;
- geslacht, burgerlijke staat en regio;
- geslacht, Nederlanderschap en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 01-01-2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 6 juli 2020:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2021 worden de definitieve cijfers over 2020 in deze tabel gepubliceerd.

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Regio's Perioden Kerncijfers verhuisde personenAantallenBinnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Kerncijfers verhuisde personenAantallenTussen gemeenten: gevestigde personen (aantal) Kerncijfers verhuisde personenAantallenTussen gemeenten: vertrokken personen (aantal) Kerncijfers verhuisde personenAantallenBinnenlands migratiesaldo (aantal) Kerncijfers verhuisde personenAantallenVerhuismobiliteit (aantal) Naar gezinssituatie (tot 2010)In gezinsverbandPersonen in echtpaar plus eventuele k... (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personenNaar gezinssituatie (tot 2010)Alleengaanden (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personenGevestigd in de gemeenteTotaal gevestigde personen (aantal) Naar gezinssituatie (tot 2010)In gezinsverbandPersonen in echtpaar plus eventuele k... (aantal) 10 Gevestigd in de gemeenteNaar gezinssituatie (tot 2010)Alleengaanden (aantal) Naar gezinssituatie (tot 2010)In gezinsverbandPersonen in echtpaar plus eventuele k... (aantal) 12 Vertrokken uit de gemeenteNaar gezinssituatie (tot 2010)Alleengaanden (aantal)
Nederland 2019 1.023.747 757.522 757.522 1.781.269 . . 757.522 . . . .
Noord-Nederland (LD) 2019 113.129 78.167 83.952 -5.785 194.189 . . 78.167 . . . .
Oost-Nederland (LD) 2019 222.313 155.570 146.881 8.689 373.539 . . 155.570 . . . .
West-Nederland (LD) 2019 477.986 374.488 379.488 -5.000 854.974 . . 374.488 . . . .
Zuid-Nederland (LD) 2019 210.319 149.297 147.201 2.096 358.568 . . 149.297 . . . .
Groningen (PV) 2019 44.116 28.999 37.111 -8.112 77.171 . . 28.999 . . . .
Friesland (PV) 2019 40.342 26.905 26.140 765 66.865 . . 26.905 . . . .
Drenthe (PV) 2019 28.671 22.263 20.701 1.562 50.153 . . 22.263 . . . .
Overijssel (PV) 2019 75.749 41.641 39.660 1.981 116.400 . . 41.641 . . . .
Flevoland (PV) 2019 27.946 18.273 16.923 1.350 45.544 . . 18.273 . . . .
Gelderland (PV) 2019 118.618 95.656 90.298 5.358 211.595 . . 95.656 . . . .
Utrecht (PV) 2019 73.174 67.831 65.012 2.819 139.596 . . 67.831 . . . .
Noord-Holland (PV) 2019 179.549 132.580 141.868 -9.288 316.773 . . 132.580 . . . .
Zuid-Holland (PV) 2019 203.940 160.205 158.392 1.813 363.239 . . 160.205 . . . .
Zeeland (PV) 2019 21.323 13.872 14.216 -344 35.367 . . 13.872 . . . .
Noord-Brabant (PV) 2019 149.535 104.682 102.187 2.495 252.970 . . 104.682 . . . .
Limburg (PV) 2019 60.784 44.615 45.014 -399 105.599 . . 44.615 . . . .
Oost-Groningen (CR) 2019 7.527 6.695 13.578 -6.883 17.664 . . 6.695 . . . .
Delfzijl en omgeving (CR) 2019 2.342 2.226 2.467 -241 4.689 . . 2.226 . . . .
Overig Groningen (CR) 2019 34.247 20.078 21.066 -988 54.819 . . 20.078 . . . .
Noord-Friesland (CR) 2019 21.597 14.206 13.982 224 35.691 . . 14.206 . . . .
Zuidwest-Friesland (CR) 2019 8.184 4.751 4.510 241 12.815 . . 4.751 . . . .
Zuidoost-Friesland (CR) 2019 10.561 7.948 7.648 300 18.359 . . 7.948 . . . .
Noord-Drenthe (CR) 2019 9.901 9.762 9.150 612 19.357 . . 9.762 . . . .
Zuidoost-Drenthe (CR) 2019 10.676 6.531 6.185 346 17.034 . . 6.531 . . . .
Zuidwest-Drenthe (CR) 2019 8.094 5.970 5.366 604 13.762 . . 5.970 . . . .
Noord-Overijssel (CR) 2019 24.146 14.396 13.310 1.086 37.999 . . 14.396 . . . .
Zuidwest-Overijssel (CR) 2019 10.222 6.198 5.540 658 16.091 . . 6.198 . . . .
Twente (CR) 2019 41.381 21.047 20.810 237 62.310 . . 21.047 . . . .
Veluwe (CR) 2019 43.368 30.630 26.688 3.942 72.027 . . 30.630 . . . .
Achterhoek (CR) 2019 20.529 16.238 15.267 971 36.282 . . 16.238 . . . .
Arnhem/Nijmegen (CR) 2019 42.498 38.364 38.813 -449 81.087 . . 38.364 . . . .
Zuidwest-Gelderland (CR) 2019 12.223 10.424 9.530 894 22.200 . . 10.424 . . . .
Utrecht (CR) 2019 73.174 67.831 65.012 2.819 139.596 . . 67.831 . . . .
Kop van Noord-Holland (CR) 2019 19.552 14.335 14.048 287 33.744 . . 14.335 . . . .
Alkmaar en omgeving (CR) 2019 12.110 12.734 11.231 1.503 24.093 . . 12.734 . . . .
IJmond (CR) 2019 8.640 8.849 7.826 1.023 16.978 . . 8.849 . . . .
Agglomeratie Haarlem (CR) 2019 10.406 12.843 12.421 422 23.038 . . 12.843 . . . .
Zaanstreek (CR) 2019 8.635 6.501 6.692 -191 15.232 . . 6.501 . . . .
Groot-Amsterdam (CR) 2019 109.091 62.353 75.646 -13.293 178.091 . . 62.353 . . . .
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2019 11.115 14.965 14.004 961 25.600 . . 14.965 . . . .
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2019 20.702 20.847 20.286 561 41.269 . . 20.847 . . . .
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2019 55.257 38.636 40.225 -1.589 94.688 . . 38.636 . . . .
Delft en Westland (CR) 2019 12.758 11.018 11.139 -121 23.837 . . 11.018 . . . .
Oost-Zuid-Holland (CR) 2019 16.117 13.374 11.824 1.550 28.716 . . 13.374 . . . .
Groot-Rijnmond (CR) 2019 82.056 62.010 60.953 1.057 143.538 . . 62.010 . . . .
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2019 17.050 14.320 13.965 355 31.193 . . 14.320 . . . .
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2019 6.350 2.367 2.723 -356 8.895 . . 2.367 . . . .
Overig Zeeland (CR) 2019 14.973 11.505 11.493 12 26.472 . . 11.505 . . . .
West-Noord-Brabant (CR) 2019 35.582 24.822 23.790 1.032 59.888 . . 24.822 . . . .
Midden-Noord-Brabant (CR) 2019 31.321 19.805 19.593 212 51.020 . . 19.805 . . . .
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2019 36.987 27.399 25.181 2.218 63.277 . . 27.399 . . . .
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2019 45.645 32.656 33.623 -967 78.785 . . 32.656 . . . .
Noord-Limburg (CR) 2019 15.887 8.047 8.497 -450 24.159 . . 8.047 . . . .
Midden-Limburg (CR) 2019 11.708 9.825 9.564 261 21.403 . . 9.825 . . . .
Zuid-Limburg (CR) 2019 33.189 26.743 26.953 -210 60.037 . . 26.743 . . . .
Flevoland (CR) 2019 27.946 18.273 16.923 1.350 45.544 . . 18.273 . . . .
Aa en Hunze 2019 1.046 1.411 1.305 106 2.404 . . 1.411 . . . .
Aalburg 2019
Aalsmeer 2019 923 1.273 1.232 41 2.176 . . 1.273 . . . .
Aalten 2019 1.501 827 725 102 2.277 . . 827 . . . .
Ter Aar 2019
Aardenburg 2019
Aarle-Rixtel 2019
Abcoude 2019
Achtkarspelen 2019 1.242 1.039 1.089 -50 2.306 . . 1.039 . . . .
Adorp 2019
Aduard 2019
Akersloot 2019
Alblasserdam 2019 772 770 745 25 1.530 . . 770 . . . .
Albrandswaard 2019 771 1.521 1.284 237 2.174 . . 1.521 . . . .
Alkemade 2019
Alkmaar 2019 6.186 4.964 4.594 370 10.965 . . 4.964 . . . .
Almelo 2019 5.519 2.570 2.592 -22 8.100 . . 2.570 . . . .
Almere 2019 14.560 9.524 8.169 1.355 23.407 . . 9.524 . . . .
Alphen aan den Rijn 2019 6.017 3.931 3.531 400 9.748 . . 3.931 . . . .
Alphen en Riel 2019
Alphen-Chaam 2019 347 477 415 62 793 . . 477 . . . .
Altena 2019 2.874 1.664 1.328 336 4.370 . . 1.664 . . . .
Ambt Delden 2019
Ambt Montfort 2019
Ameland 2019 221 185 164 21 396 . . 185 . . . .
Amerongen 2019
Amersfoort 2019 8.932 6.615 6.569 46 15.524 . . 6.615 . . . .
Ammerzoden 2019
Amstelveen 2019 3.832 6.195 6.915 -720 10.387 . . 6.195 . . . .
Amsterdam 2019 89.075 35.585 49.351 -13.766 131.543 . . 35.585 . . . .
Andijk 2019
Angerlo 2019
Anloo 2019
Anna Paulowna 2019
Apeldoorn 2019 12.359 5.874 4.717 1.157 17.655 . . 5.874 . . . .
Appingedam 2019 682 558 574 -16 1.248 . . 558 . . . .
Arcen en Velden 2019
Arnemuiden 2019
Arnhem 2019 11.910 9.592 11.335 -1.743 22.374 . . 9.592 . . . .
Assen 2019 4.821 3.281 3.082 199 8.003 . . 3.281 . . . .
Asten 2019 779 530 597 -67 1.343 . . 530 . . . .
Avereest 2019
Axel 2019
Bron: CBS.
Verklaring van tekens