Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio


Deze tabel bevat gegevens over verhuisde personen binnen gemeenten en tussen gemeenten in Nederland.

De gegevens zijn uit te splitsen naar:
Kerncijfers, aantallen en verhoudingscijfers per regio;
Binnen gemeenten verhuisde personen naar:
- gezinssituatie en regio (tot 2010);
- geslacht, leeftijd en regio;
- geslacht, burgerlijke staat en regio;
- geslacht, Nederlanderschap en regio.
Gevestigde personen naar:
- gezinssituatie en regio (tot 2010);
- geslacht, leeftijd en regio;
- geslacht, burgerlijke staat en regio;
- geslacht, Nederlanderschap en regio.
Vertrokken personen naar:
- gezinssituatie en regio (tot 2010);
- geslacht, leeftijd en regio;
- geslacht, burgerlijke staat en regio;
- geslacht, Nederlanderschap en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 01-01-2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 6 juli 2020:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2021 worden de definitieve cijfers over 2020 in deze tabel gepubliceerd.

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Perioden Regio's Kerncijfers verhuisde personenAantallenBinnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Kerncijfers verhuisde personenAantallenTussen gemeenten: gevestigde personen (aantal) Kerncijfers verhuisde personenAantallenTussen gemeenten: vertrokken personen (aantal) Kerncijfers verhuisde personenAantallenBinnenlands migratiesaldo (aantal) Kerncijfers verhuisde personenAantallenVerhuismobiliteit (aantal) Naar gezinssituatie (tot 2010)In gezinsverbandPersonen in echtpaar plus eventuele k... (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personenNaar gezinssituatie (tot 2010)Alleengaanden (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personenGevestigd in de gemeenteTotaal gevestigde personen (aantal) Naar gezinssituatie (tot 2010)In gezinsverbandPersonen in echtpaar plus eventuele k... (aantal) 10 Gevestigd in de gemeenteNaar gezinssituatie (tot 2010)Alleengaanden (aantal) Naar gezinssituatie (tot 2010)In gezinsverbandPersonen in echtpaar plus eventuele k... (aantal) 12 Vertrokken uit de gemeenteNaar gezinssituatie (tot 2010)Alleengaanden (aantal)
2018 Nederland 1.026.769 758.285 758.285 1.785.054 . . 758.285 . . . .
2019 Nederland 1.023.747 757.522 757.522 1.781.269 . . 757.522 . . . .
2018 Noord-Nederland (LD) 112.143 80.977 90.277 -9.300 197.770 . . 80.977 . . . .
2019 Noord-Nederland (LD) 113.129 78.167 83.952 -5.785 194.189 . . 78.167 . . . .
2018 Oost-Nederland (LD) 225.780 155.215 147.691 7.524 377.233 . . 155.215 . . . .
2019 Oost-Nederland (LD) 222.313 155.570 146.881 8.689 373.539 . . 155.570 . . . .
2018 West-Nederland (LD) 474.360 371.447 372.490 -1.043 846.329 . . 371.447 . . . .
2019 West-Nederland (LD) 477.986 374.488 379.488 -5.000 854.974 . . 374.488 . . . .
2018 Zuid-Nederland (LD) 214.486 150.646 147.827 2.819 363.723 . . 150.646 . . . .
2019 Zuid-Nederland (LD) 210.319 149.297 147.201 2.096 358.568 . . 149.297 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens