Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio


Deze tabel bevat gegevens over verhuisde personen binnen gemeenten en tussen gemeenten in Nederland.

De gegevens zijn uit te splitsen naar:
Kerncijfers, aantallen en verhoudingscijfers per regio;
Binnen gemeenten verhuisde personen naar:
- gezinssituatie en regio (tot 2010);
- geslacht, leeftijd en regio;
- geslacht, burgerlijke staat en regio;
- geslacht, Nederlanderschap en regio.
Gevestigde personen naar:
- gezinssituatie en regio (tot 2010);
- geslacht, leeftijd en regio;
- geslacht, burgerlijke staat en regio;
- geslacht, Nederlanderschap en regio.
Vertrokken personen naar:
- gezinssituatie en regio (tot 2010);
- geslacht, leeftijd en regio;
- geslacht, burgerlijke staat en regio;
- geslacht, Nederlanderschap en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 01-01-2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 11 juni 2019:
De definitieve cijfers over 2018 zijn toegevoegd aan de tabel.
De regionale coderingen zijn verwijderd uit de onderwerpen. Deze wijziging heeft geen invloed op de data. De regionale coderingen zijn terug te vinden in de StatLinetabellen 'Gebieden in Nederland'. Voor meer informatie, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2020 worden de definitieve cijfers over 2019 in deze tabel gepubliceerd.

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Perioden Regio's Kerncijfers verhuisde personenAantallenBinnen gemeenten verhuisde personen (aantal) Kerncijfers verhuisde personenAantallenTussen gemeenten: gevestigde personen (aantal) Kerncijfers verhuisde personenAantallenTussen gemeenten: vertrokken personen (aantal) Kerncijfers verhuisde personenAantallenBinnenlands migratiesaldo (aantal) Kerncijfers verhuisde personenAantallenVerhuismobiliteit (aantal) Naar gezinssituatie (tot 2010)In gezinsverbandPersonen in echtpaar plus eventuele k... (aantal) Binnen gemeenten verhuisde personenNaar gezinssituatie (tot 2010)Alleengaanden (aantal) Tussen gemeenten verhuisde personenGevestigd in de gemeenteTotaal gevestigde personen (aantal) Naar gezinssituatie (tot 2010)In gezinsverbandPersonen in echtpaar plus eventuele k... (aantal) 10 Gevestigd in de gemeenteNaar gezinssituatie (tot 2010)Alleengaanden (aantal) Naar gezinssituatie (tot 2010)In gezinsverbandPersonen in echtpaar plus eventuele k... (aantal) 12 Vertrokken uit de gemeenteNaar gezinssituatie (tot 2010)Alleengaanden (aantal)
1988 Nederland 1.058.950 589.303 589.303 1.648.253 . 482.066 589.303 . 330.416 . 330.416
1990 Nederland 986.220 566.330 566.330 1.552.550 . 479.049 566.330 . 339.399 . 339.399
2000 Nederland 972.256 614.097 614.097 1.586.353 340.080 501.777 614.097 173.510 376.256 173.510 376.256
2016 Nederland 1.023.962 767.488 767.488 1.791.450 . . 767.488 . . . .
2017 Nederland 1.080.500 796.609 796.609 1.877.109 . . 796.609 . . . .
2018 Nederland 1.026.769 758.285 758.285 1.785.054 . . 758.285 . . . .
1988 Noord-Nederland (LD) 116.348 72.072 76.214 -4.142 190.491 . 49.856 72.072 . 37.181 . 40.380
1990 Noord-Nederland (LD) 107.551 69.406 72.382 -2.976 178.445 . 50.987 69.406 . 38.924 . 42.139
2000 Noord-Nederland (LD) 109.593 72.839 72.123 716 182.074 39.715 54.953 72.839 22.967 42.078 19.687 44.581
2016 Noord-Nederland (LD) 106.795 83.506 96.071 -12.565 196.584 . . 83.506 . . . .
2017 Noord-Nederland (LD) 114.769 86.492 105.700 -19.208 210.865 . . 86.492 . . . .
2018 Noord-Nederland (LD) 112.143 80.977 90.277 -9.300 197.770 . . 80.977 . . . .
1988 Oost-Nederland (LD) 206.910 122.859 117.151 5.708 326.915 . 87.486 122.859 . 65.591 . 67.218
1990 Oost-Nederland (LD) 185.649 117.749 111.232 6.517 300.140 . 83.465 117.749 . 67.393 . 68.954
2000 Oost-Nederland (LD) 197.167 126.549 118.706 7.843 319.795 77.304 95.565 126.549 40.052 73.976 32.759 74.874
2016 Oost-Nederland (LD) 219.086 154.807 152.105 2.702 372.542 . . 154.807 . . . .
2017 Oost-Nederland (LD) 238.672 162.817 154.286 8.531 397.224 . . 162.817 . . . .
2018 Oost-Nederland (LD) 225.780 155.215 147.691 7.524 377.233 . . 155.215 . . . .
1988 West-Nederland (LD) 525.788 270.065 273.980 -3.915 797.811 . 261.471 270.065 . 158.905 . 151.149
1990 West-Nederland (LD) 506.163 260.812 266.975 -6.163 770.057 . 260.572 260.812 . 161.679 . 154.951
2000 West-Nederland (LD) 465.708 295.647 305.775 -10.128 766.419 148.255 250.815 295.647 78.405 184.919 92.155 179.332
2016 West-Nederland (LD) 490.131 378.215 365.716 12.499 862.097 . . 378.215 . . . .
2017 West-Nederland (LD) 499.265 389.089 379.983 9.106 883.801 . . 389.089 . . . .
2018 West-Nederland (LD) 474.360 371.447 372.490 -1.043 846.329 . . 371.447 . . . .
1988 Zuid-Nederland (LD) 209.904 123.478 121.234 2.244 332.260 . 83.253 123.478 . 68.066 . 71.109
1990 Zuid-Nederland (LD) 186.857 117.203 114.849 2.354 302.883 . 84.025 117.203 . 70.425 . 72.615
2000 Zuid-Nederland (LD) 199.788 119.062 117.493 1.569 318.066 74.806 100.444 119.062 32.086 75.283 28.909 77.469
2016 Zuid-Nederland (LD) 207.950 150.960 153.596 -2.636 360.228 . . 150.960 . . . .
2017 Zuid-Nederland (LD) 227.794 158.211 156.640 1.571 385.220 . . 158.211 . . . .
2018 Zuid-Nederland (LD) 214.486 150.646 147.827 2.819 363.723 . . 150.646 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens