Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)


Deze tabel bevat gegevens die mede als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van de Algemene Uitkeringen aan gemeenten en provincies.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt deze uitkeringen aan gemeenten en provincies aan de hand van verdeelmodellen. De hiervoor gebruikte eenheden die het CBS levert voor de definitieve en voorlopige cijfers van de maatstaven worden beschreven in de 'Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren', uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden wordt berekend ten behoeve van het verdeelstelsel gehanteerd door het Provinciefonds. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten.
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel.
Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
Er worden zowel voorlopige als definitieve cijfers gepubliceerd.

De onderwerpen: waarde woningen, waarde niet-woningen en waardevermindering De Pater kunnen door nagekomen berichten ondanks de status definitief alsnog worden aangepast.

Wijzigingen per augustus 2020.
Voorlopige cijfers 2020 over:
- Waarde woningen
- Waarde niet-woningen
- Waardevermindering De Pater

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden onregelmatig gepubliceerd.

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Status cijfer Perioden Regio's VastgoedWaarde woningen (mln euro) VastgoedWaarde niet-woningen (mln euro) VastgoedWaardevermindering De Pater (mln euro)
Voorlopig 2020 Nederland 2.121.964 455.998 18.017
Voorlopig 2020 Zeeland (PV) 42.705 11.178 806
Voorlopig 2020 Noord-Friesland (CR) 28.079 6.418 509
Voorlopig 2020 Amersfoort 20.996 3.690 91
Voorlopig 2020 Amsterdam 183.436 41.904 238
Voorlopig 2020 Appingedam 907 173 12
Voorlopig 2020 Arnhem 16.299 3.511 14
Voorlopig 2020 Beuningen 3.026 359 19
Voorlopig 2020 Dalfsen 3.550 655 78
Voorlopig 2020 Delfzijl 1.572 934 46
Voorlopig 2020 Twenterand 3.047 607 95
Bron: CBS.
Verklaring van tekens