Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Status cijfer Perioden Regio's Inwoners naar geslacht en leeftijd Totaal mannen en vrouwen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Totaal mannen en vrouwen 75 tot 85 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Totaal mannen en vrouwen 85 jaar of ouder (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Mannen Totaal mannen (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Mannen Jonger dan 20 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Mannen 20 tot 65 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Mannen 65 tot 75 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Mannen 75 tot 85 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Mannen 85 jaar of ouder (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Vrouwen Totaal vrouwen (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Vrouwen Jonger dan 20 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Vrouwen 20 tot 65 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Vrouwen 65 tot 75 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Vrouwen 75 tot 85 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Vrouwen 85 jaar of ouder (aantal) Huishoudens Eenouderhuishoudens (aantal) Minderheden (aantal)
Definitief 2020 Nederland 17.407.585 3.775.257 10.239.773 1.937.267 1.069.256 386.032 8.648.031 1.932.942 5.143.135 952.799 487.053 132.102 8.759.554 1.842.315 5.096.638 984.468 582.203 253.930 589.975 1.509.055
Definitief 2020 Zeeland (PV) 383.488 80.200 211.850 50.699 29.313 11.426 190.435 41.250 106.559 24.967 13.637 4.022 193.053 38.950 105.291 25.732 15.676 7.404 11.258 13.680
Definitief 2020 Noord-Friesland (CR) 320.647 70.755 183.210 38.282 21.264 7.136 160.935 35.947 93.517 19.214 9.824 2.433 159.712 34.808 89.693 19.068 11.440 4.703 10.216 8.200
Definitief 2020 Amersfoort 157.276 38.789 94.822 13.806 7.031 2.828 77.654 19.894 47.135 6.688 3.039 898 79.622 18.895 47.687 7.118 3.992 1.930 5.393 16.455
Definitief 2020 Amsterdam 872.757 166.644 595.154 67.877 32.032 11.050 432.879 84.699 296.621 33.371 14.510 3.678 439.878 81.945 298.533 34.506 17.522 7.372 40.383 209.325
Definitief 2020 Appingedam 11.642 2.369 6.322 1.644 976 331 5.671 1.221 3.103 811 427 109 5.971 1.148 3.219 833 549 222 484 600
Definitief 2020 Arnhem 161.348 34.424 102.131 14.814 7.249 2.730 80.805 17.722 51.777 7.213 3.197 896 80.543 16.702 50.354 7.601 4.052 1.834 6.675 20.525
Definitief 2020 Beuningen 25.890 5.497 15.285 3.155 1.486 467 12.932 2.840 7.638 1.620 678 156 12.958 2.657 7.647 1.535 808 311 760 720
Definitief 2020 Dalfsen 28.587 6.821 15.700 3.318 2.052 696 14.441 3.488 8.032 1.709 956 256 14.146 3.333 7.668 1.609 1.096 440 569 335
Definitief 2020 Delfzijl 24.678 4.796 13.643 3.319 2.181 739 12.429 2.449 7.050 1.652 1.009 269 12.249 2.347 6.593 1.667 1.172 470 926 1.815
Definitief 2020 Twenterand 33.743 8.488 18.836 3.744 2.035 640 17.119 4.410 9.675 1.878 953 203 16.624 4.078 9.161 1.866 1.082 437 863 310
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens die mede als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van de Algemene Uitkeringen aan gemeenten en provincies.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt deze uitkeringen aan gemeenten en provincies aan de hand van verdeelmodellen. De hiervoor gebruikte eenheden die het CBS levert voor de definitieve en voorlopige cijfers van de maatstaven worden beschreven in de 'Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren', uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden wordt berekend ten behoeve van het verdeelstelsel gehanteerd door het Provinciefonds. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten.
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel.
Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
Er worden zowel voorlopige als definitieve cijfers gepubliceerd.

De onderwerpen: waarde woningen, waarde niet-woningen en waardevermindering De Pater kunnen door nagekomen berichten ondanks de status definitief alsnog worden aangepast.

Wijzigingen per september 2020.
Definitieve cijfers 2020 over:
- Inwoners naar geslacht en leeftijd
- Eenouderhuishoudens
- Minderheden

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden onregelmatig gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Inwoners naar geslacht en leeftijd
Inwoners naar geslacht en leeftijd op 1 januari.
Dit betreft alle personen die in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zijn opgenomen.

Van dit onderdeel worden alleen definitieve cijfers gebruikt.
Totaal mannen en vrouwen
Van dit onderdeel worden alleen definitieve cijfers gebruikt.
Totaal mannen en vrouwen
Jonger dan 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 tot 75 jaar
75 tot 85 jaar
85 jaar of ouder
Mannen
Van dit onderdeel worden alleen definitieve cijfers gebruikt.
Totaal mannen
Jonger dan 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 tot 75 jaar
75 tot 85 jaar
85 jaar of ouder
Vrouwen
Van dit onderdeel worden alleen definitieve cijfers gebruikt.
Totaal vrouwen
Jonger dan 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 tot 75 jaar
75 tot 85 jaar
85 jaar of ouder
Huishoudens
Van dit onderdeel worden alleen definitieve cijfers gebruikt.
Eenouderhuishoudens
Het totaal aantal eenouderhuishoudens

Een eenouderhuishouden is een particulier huishouden bestaande uit één ouder met kind(eren) en eventuele overige leden van het huishouden. Kinderen betreffen thuiswonende kinderen ongeacht leeftijd van het kind.
Een particulier huishouden is een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en zichzelf daar particulier, dat wil zeggen niet bedrijfsmatig voorziet in huisvesting en dergelijke levensbehoeften.

Van dit onderdeel worden alleen definitieve cijfers gebruikt.
Minderheden
Gegevens over minderheden hebben vanaf 2006 betrekking op:
- Alle personen die actueel in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zijn opgenomen en van wie minstens één ouder geboren is in Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba, Turkije of Marokko
- Het aantal personen (vluchtelingen) die in de gemeente zijn geregistreerd onder de codes 26 en 27 van de GBA per 1 januari van het betreffende jaar ongeacht het land van herkomst.
Vreemdelingen die rechtmatig verblijf hebben op grond van de tijdelijke vergunning bedoeld in artikel 8 punt c van de vreemdelingenwet 2000, zijn geregistreerd onder code 26.
Vreemdelingen met een permanente vergunning bedoeld in artikel 8 punt d van de vreemdelingenwet 2000, zijn geregistreerd onder code 27. Alle personen die bedoeld worden in de bovengenoemde definities worden per gemeente bijeen geteld.

Van dit onderdeel worden alleen definitieve cijfers gebruikt. De totalen worden afgerond op veelvouden van 5 en indien kleiner dan 25 op 0 gesteld.