Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)


Deze tabel bevat gegevens die mede als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van de Algemene Uitkeringen aan gemeenten en provincies.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt deze uitkeringen aan gemeenten en provincies aan de hand van verdeelmodellen. De hiervoor gebruikte eenheden die het CBS levert voor de definitieve en voorlopige cijfers van de maatstaven worden beschreven in de 'Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren', uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden wordt berekend ten behoeve van het verdeelstelsel gehanteerd door het Provinciefonds. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten.
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel.
Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
Er worden zowel voorlopige als definitieve cijfers gepubliceerd.

De onderwerpen: waarde woningen, waarde niet-woningen en waardevermindering De Pater kunnen door nagekomen berichten ondanks de status definitief alsnog worden aangepast.

Wijzigingen per mei 2020.
Definitieve cijfers 2020 over:
- Inwoners stedelijk en landelijk gebied
- Klantenpotentiëlen
- Woonkernen
- Omgevingsadressendichtheid

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden onregelmatig gepubliceerd.

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Status cijfer Perioden Regio's Inwoners stedelijk en landelijk gebiedInwoners landelijk gebiedTotaal landelijk gebied (aantal) KlantenpotentiëlenLokaal klantenpotentieel (aantal) KlantenpotentiëlenLokaal klantenpotentieel (rel.) (in % van aantal inwoners) KlantenpotentiëlenRegionaal klantenpotentieel (aantal) KlantenpotentiëlenRegionaal klantenpotentieel (rel.) (in % van aantal inwoners) WoonkernenWoonkernen: totaal (aantal) WoonkernenWoonkernen: minimaal 500 adressen (aantal) Omgevingsadressendichtheid (per km²)
Definitief 2020 Nederland 5.900.770 3.351 1.155 2.010
Definitief 2020 Zeeland (PV) 249.260 175 73 906
Definitief 2020 Noord-Friesland (CR) 212.770 159 48 1.156
Definitief 2020 Amersfoort 12.520 181.080 115 249.290 159 3 1 2.298
Definitief 2020 Amsterdam 10.620 963.390 110 1.814.740 208 20 4 6.074
Definitief 2020 Appingedam 6.830 12.660 109 7.090 61 1 1 1.066
Definitief 2020 Arnhem 15.780 192.070 119 338.830 210 6 1 2.205
Definitief 2020 Beuningen 11.540 22.250 86 9.640 37 7 3 996
Definitief 2020 Dalfsen 24.830 26.410 92 11.470 40 10 3 504
Definitief 2020 Delfzijl 17.570 24.710 100 16.860 68 11 3 678
Definitief 2020 Twenterand 31.180 32.150 95 14.550 43 9 4 596
Bron: CBS.
Verklaring van tekens