Mobiliteit per regio naar vervoerwijzen en algemene kenmerken, 1985-2007

Mobiliteit per regio naar vervoerwijzen en algemene kenmerken, 1985-2007

Populatie Regio's Vervoerwijzen Mobiliteitskenmerken Perioden Verplaatsingen per persoon per dag (aantal) Afstand per persoon per dag (km) Reisduur per persoon per dag (minuten)
Hele bevolking Nederland Alle hoofdvervoerwijzen Totaal mobiliteitskenmerken 1994 3,21 30,79 61,49
Hele bevolking Nederland Alle hoofdvervoerwijzen Totaal mobiliteitskenmerken 1995 3,17 31,43 61,84
Hele bevolking Nederland Alle hoofdvervoerwijzen Totaal mobiliteitskenmerken 1996 3,15 31,29 60,99
Hele bevolking Nederland Alle hoofdvervoerwijzen Totaal mobiliteitskenmerken 1997 3,17 32,39 62,96
Hele bevolking Nederland Alle hoofdvervoerwijzen Totaal mobiliteitskenmerken 1998 3,14 32,08 61,84
Hele bevolking Nederland Alle hoofdvervoerwijzen Totaal mobiliteitskenmerken 1999 3,15 32,44 61,79
Hele bevolking Nederland Alle hoofdvervoerwijzen Totaal mobiliteitskenmerken 2000 3,11 32,01 60,76
Hele bevolking Nederland Alle hoofdvervoerwijzen Totaal mobiliteitskenmerken 2001 3,07 31,75 59,98
Hele bevolking Nederland Alle hoofdvervoerwijzen Totaal mobiliteitskenmerken 2002 3,07 31,82 59,36
Hele bevolking Nederland Alle hoofdvervoerwijzen Totaal mobiliteitskenmerken 2003 3,09 31,92 59,91
Hele bevolking Nederland Alle hoofdvervoerwijzen Totaal mobiliteitskenmerken 2004 3,06 32,71 61,36
Hele bevolking Nederland Alle hoofdvervoerwijzen Totaal mobiliteitskenmerken 2005 3,00 32,22 60,24
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over de mate waarin Nederlanders deelnemen
aan het verkeer uitgesplitst per regio naar vervoerwijze en algemene
verplaatsingskenmerken (o.a. tijdstip van vertrek en dag van de week).
Hierbij is een verplaatsing een reis of een gedeelte van een reis afgelegd
met één motief. Bijvoorbeeld de afgelegde afstand van huis naar werk is één
verplaatsing, ongeacht of hierbij één of meerdere vervoermiddelen worden
gebruikt.

De verkeersdeelname van personen is uitgedrukt in drie grootheden:
- Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag.
- Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag.
- Gemiddelde reisduur per persoon per dag: gebaseerd op vertrek- en
aankomsttijden van verplaatsingen.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door
het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens
afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer
en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012 en voortgezet als “Mobiliteit in Nederland; mobiliteitskenmerken en vervoerwijzen, regio’s”. Zie ook paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Verplaatsingen per persoon per dag
Dit betreft de verkeersdeelname van personen uitgedrukt in het gemiddeld
aantal verplaatsingen per persoon per dag. Hierbij is een verplaatsing een
reis of een gedeelte van de reis afgelegd met één motief. Bijvoorbeeld de
afgelegde afstand van huis naar werk is één verplaatsing, ongeacht of
hierbij van één of meerdere vervoermiddelen gebruik wordt gemaakt.
Cijfers over het aantal verplaatsingen per persoon per dag naar
vervoerwijze zijn berekend op basis van de hoofdvervoerwijze. De
hoofdvervoerwijze voor een verplaatsing is gelijk aan de gebruikte
vervoerwijze behalve wanneer de verplaatsing uit meer dan één rit bestaat.
Hierbij is een rit gedefinieerd als een (onderdeel van een) verplaatsing
die met één vervoerwijze plaatsvindt en die eindigt wanneer men de plaats
van bestemming bereikt of wanneer men van vervoerwijze verandert.
Wanneer bij een verplaatsing sprake is van meerdere ritten dan geschiedt
de toekenning van de hoofdvervoerwijze volgens een vooraf bepaalde
prioriteitenvolgorde. De gehanteerde prioriteitenvolgorde is als volgt:
- Trein
- Bus/tram/metro
- Autobestuurder
- Autopassagier
- Taxi
- Motor/scooter
- Bromfiets
- Snorfiets
- Fiets
- Bij iemand op de fiets
- Overig
- lopen
- Onbekend.
Afstand per persoon per dag
Dit betreft de verkeersdeelname van personen uitgedrukt in het gemiddeld
aantal afgelegde kilometers per persoon per dag.
Cijfers over het aantal afgelegde kilometers per persoon per dag naar
vervoerwijze zijn berekend op basis van de (rit)vervoerwijze. Een rit is
gedefinieerd als een (onderdeel van een) verplaatsing die met één
vervoerwijze plaatsvindt en die eindigt wanneer men de plaats van
bestemming bereikt of wanneer men van vervoerwijze verandert.
Reisduur per persoon per dag
Dit betreft de verkeersdeelname van personen uitgedrukt in de gemiddelde
reisduur per persoon per dag. De reisduur is gebaseerd op de door de
respondent aangegeven vertrek- en aankomsttijd van een verplaatsing.
Cijfers over de reisduur per persoon per dag naar vervoerwijze zijn
berekend op basis van de hoofdvervoerwijze. De hoofdvervoerwijze voor een
verplaatsing is gelijk aan de gebruikte vervoerwijze behalve wanneer de
verplaatsing uit meer dan één rit bestaat. Een rit is gedefinieerd als
een (onderdeel van een) verplaatsing die met één vervoerwijze plaatsvindt
en die eindigt wanneer men de plaats van bestemming bereikt of wanneer
men van vervoerwijze verandert.
Wanneer bij een verplaatsing sprake is van meerdere ritten dan geschiedt
de toekenning van de hoofdvervoerwijze volgens een vooraf bepaalde
prioriteitenvolgorde. De gehanteerde prioriteitenvolgorde is als volgt:
- Trein
- Bus/tram/metro
- Autobestuurder
- Autopassagier
- Taxi
- Motor/scooter
- Bromfiets
- Snorfiets
- Fiets
- Bij iemand op de fiets
- Overig
- lopen
- Onbekend.