Brandweer; brand- en hulpverleningsmeldingen 1985-2013

Brandweer; brand- en hulpverleningsmeldingen 1985-2013

Regio's Perioden Brandmeldingen Totaal brandmeldingen (aantal) Brandmeldingen Buitenbrand (aantal) Brandmeldingen Schoorsteenbrand (aantal) Brandmeldingen Binnenbrand Totaal binnenbranden (aantal) Brandmeldingen Binnenbrand Grote en middelgrote brand (aantal) Brandmeldingen Binnenbrand Kleine binnenbrand (aantal) Brandmeldingen Loze alarmmelding Via brandmeldinstallatie (aantal)
Totaal Nederland 2013 86.881 19.401 1.720 14.326 1.559 12.767 27.828
Noord-Nederland (LD) 2013 7.866 1.965 221 1.293 239 1.054 3.190
Oost-Nederland (LD) 2013 16.861 3.714 500 2.051 362 1.689 8.650
West-Nederland (LD) 2013 44.725 9.288 550 8.348 579 7.769 9.147
Zuid-Nederland (LD) 2013 17.429 4.434 449 2.634 379 2.255 6.841
Groningen (PV) 2013 2.136 630 55 378 75 303 328
Friesland (PV) 2013 2.894 690 84 486 72 414 1.288
Drenthe (PV) 2013 2.836 645 82 429 92 337 1.574
Overijssel (PV) 2013 5.657 992 162 540 141 399 3.367
Flevoland (PV) 2013 2.140 602 26 236 6 230 1.147
Gelderland (PV) 2013 9.064 2.120 312 1.275 215 1.060 4.136
Utrecht (PV) 2013 5.702 1.153 135 624 78 546 2.959
Noord-Holland (PV) 2013 13.052 2.748 176 2.558 253 2.305 2.315
Zuid-Holland (PV) 2013 24.068 4.852 190 4.893 194 4.699 3.239
Zeeland (PV) 2013 1.903 535 49 273 54 219 634
Noord-Brabant (PV) 2013 11.741 2.878 352 1.904 255 1.649 4.861
Limburg (PV) 2013 5.688 1.556 97 730 124 606 1.980
Gemeenten: 250.000 en meer inwoners 2013 15.872 3.045 23 3.188 174 3.014 2.092
Gemeenten: 150.000 tot 250.000 inwoners 2013 9.737 2.024 91 1.269 87 1.182 4.064
Gemeenten: 100.000 tot 150.000 inwoners 2013 11.814 2.376 106 1.758 129 1.629 4.024
Gemeenten: 50.000 tot 100.000 inwoners 2013 17.096 3.997 235 2.803 245 2.558 6.092
Gemeenten: 20.000 tot 50.000 inwoners 2013 25.171 6.045 932 4.135 669 3.466 9.228
Gemeenten: minder dan 20.000 inwoners 2013 7.191 1.914 333 1.173 255 918 2.328
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over meldingen, inclusief loze meldingen, die bij de gemeentelijke brandweerkorpsen binnen komen. Het gaat om brandmeldingen en verzoeken om hulp. De branden worden onderverdeeld naar buitenbranden, binnenbranden en schoorsteenbranden. Hulpverlening wordt nader uitgesplitst in hulpverlening in gebouwen en hulpverlening op andere plaatsen.

De cijfers zijn beschikbaar per landsdeel, provincie en gemeentegroottegroep naar inwonertal.

Voor het jaar 2008 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Friesland, de landsdelen Noord-Nederland, West-Nederland en van de twee gemeentegroottegroepen met de hoogste inwoneraantallen.

Voor het jaar 2009 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Flevoland, Noord-Holland, de landsdelen Oost-Nederland, West-Nederland en per gemeentegroottegroep.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 6 januari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabellen: 'Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio', 'Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio' en 'Branden; reactietijden van de brandweer, regio'. Zie paragraaf 3 voor de links naar deze tabellen.

Toelichting onderwerpen

Brandmeldingen
Meldingen voor brandbestrijding; inclusief loos-alarmmeldingen.
Totaal brandmeldingen
Buitenbrand
Brand in de open lucht, waarbij in het algemeen geen gebouwen
betrokken zijn.
Binnenbrand
Brand in een (min of meer) gesloten ruimte, bijvoorbeeld in gebouwen.
Totaal binnenbranden
Grote en middelgrote brand
Brand waarbij de eerst uitgerukte bluseenheid versterking van
tenminste één andere bluseenheid behoeft.
Kleine binnenbrand
Brand waarbij de eerst uitgerukte eenheid geen versterking behoeft.
Schoorsteenbrand
Brand in een rookafvoerkanaal.
Loze alarmmelding
Al dan niet opzettelijke melding zonder dat er brand is.
Via brandmeldinstallatie
Loos alarm via een installatie waarmee de brandweer een melding
ontvangt, zonder tussenkomst van personen.