Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

Geslacht Regio's Perioden Geboorteoverschot (aantal)
Mannen en vrouwen Nederland 2021 8.469
Mannen en vrouwen Noord-Nederland (LD) 2021 -3.078
Mannen en vrouwen Oost-Nederland (LD) 2021 1.658
Mannen en vrouwen West-Nederland (LD) 2021 14.502
Mannen en vrouwen Zuid-Nederland (LD) 2021 -4.613
Mannen en vrouwen Groningen (PV) 2021 -895
Mannen en vrouwen Fryslân (PV) 2021 -750
Mannen en vrouwen Drenthe (PV) 2021 -1.433
Mannen en vrouwen Overijssel (PV) 2021 -60
Mannen en vrouwen Flevoland (PV) 2021 2.234
Mannen en vrouwen Gelderland (PV) 2021 -516
Mannen en vrouwen Utrecht (PV) 2021 4.461
Mannen en vrouwen Noord-Holland (PV) 2021 4.947
Mannen en vrouwen Zuid-Holland (PV) 2021 6.235
Mannen en vrouwen Zeeland (PV) 2021 -1.141
Mannen en vrouwen Noord-Brabant (PV) 2021 -123
Mannen en vrouwen Limburg (PV) 2021 -4.490
Mannen en vrouwen Oost-Groningen (CR) 2021 -827
Mannen en vrouwen Delfzijl en omgeving (CR) 2021 -224
Mannen en vrouwen Overig Groningen (CR) 2021 156
Mannen en vrouwen Noord-Friesland (CR) 2021 -320
Mannen en vrouwen Zuidwest-Friesland (CR) 2021 -198
Mannen en vrouwen Zuidoost-Friesland (CR) 2021 -232
Mannen en vrouwen Noord-Drenthe (CR) 2021 -461
Mannen en vrouwen Zuidoost-Drenthe (CR) 2021 -639
Mannen en vrouwen Zuidwest-Drenthe (CR) 2021 -333
Mannen en vrouwen Noord-Overijssel (CR) 2021 954
Mannen en vrouwen Zuidwest-Overijssel (CR) 2021 -72
Mannen en vrouwen Twente (CR) 2021 -942
Mannen en vrouwen Veluwe (CR) 2021 805
Mannen en vrouwen Achterhoek (CR) 2021 -1.401
Mannen en vrouwen Arnhem/Nijmegen (CR) 2021 -326
Mannen en vrouwen Zuidwest-Gelderland (CR) 2021 406
Mannen en vrouwen Utrecht (CR) 2021 4.461
Mannen en vrouwen Kop van Noord-Holland (CR) 2021 -247
Mannen en vrouwen Alkmaar en omgeving (CR) 2021 38
Mannen en vrouwen IJmond (CR) 2021 -191
Mannen en vrouwen Agglomeratie Haarlem (CR) 2021 -58
Mannen en vrouwen Zaanstreek (CR) 2021 241
Mannen en vrouwen Groot-Amsterdam (CR) 2021 5.493
Mannen en vrouwen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021 -329
Mannen en vrouwen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021 314
Mannen en vrouwen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021 1.820
Mannen en vrouwen Delft en Westland (CR) 2021 471
Mannen en vrouwen Oost-Zuid-Holland (CR) 2021 978
Mannen en vrouwen Groot-Rijnmond (CR) 2021 2.273
Mannen en vrouwen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021 379
Mannen en vrouwen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 -500
Mannen en vrouwen Overig Zeeland (CR) 2021 -641
Mannen en vrouwen West-Noord-Brabant (CR) 2021 -602
Mannen en vrouwen Midden-Noord-Brabant (CR) 2021 198
Mannen en vrouwen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021 42
Mannen en vrouwen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021 239
Mannen en vrouwen Noord-Limburg (CR) 2021 -296
Mannen en vrouwen Midden-Limburg (CR) 2021 -829
Mannen en vrouwen Zuid-Limburg (CR) 2021 -3.365
Mannen en vrouwen Flevoland (CR) 2021 2.234
Mannen en vrouwen Aa en Hunze 2021 -84
Mannen en vrouwen Aagtekerke 2021
Mannen en vrouwen Aalburg 2021
Mannen en vrouwen Aalsmeer 2021 87
Mannen en vrouwen Aalten 2021 -53
Mannen en vrouwen Ter Aar 2021
Mannen en vrouwen Aardenburg 2021
Mannen en vrouwen Aarle-Rixtel 2021
Mannen en vrouwen Abbekerk 2021
Mannen en vrouwen Abbenbroek 2021
Mannen en vrouwen Abcoude 2021
Mannen en vrouwen Achtkarspelen 2021 -21
Mannen en vrouwen Achttienhoven (U.) 2021
Mannen en vrouwen Adorp 2021
Mannen en vrouwen Aduard 2021
Mannen en vrouwen Akersloot 2021
Mannen en vrouwen Alblasserdam 2021 30
Mannen en vrouwen Albrandswaard 2021 49
Mannen en vrouwen Alem, Maren en Kessel 2021
Mannen en vrouwen Alkemade 2021
Mannen en vrouwen Alkmaar 2021 157
Mannen en vrouwen Almelo 2021 -196
Mannen en vrouwen Almere 2021 1.395
Mannen en vrouwen Almkerk 2021
Mannen en vrouwen Alphen aan den Rijn 2021 218
Mannen en vrouwen Alphen en Riel 2021
Mannen en vrouwen Alphen-Chaam 2021 9
Mannen en vrouwen Altena 2021 121
Mannen en vrouwen Ambt Delden 2021
Mannen en vrouwen Ambt Montfort 2021
Mannen en vrouwen Ambt-Vollenhove 2021
Mannen en vrouwen Amby 2021
Mannen en vrouwen Ameide 2021
Mannen en vrouwen Ameland 2021 -2
Mannen en vrouwen Amerongen 2021
Mannen en vrouwen Amersfoort 2021 608
Mannen en vrouwen Ammerstol 2021
Mannen en vrouwen Ammerzoden 2021
Mannen en vrouwen Amstelveen 2021 -67
Mannen en vrouwen Amstenrade 2021
Mannen en vrouwen Amsterdam 2021 4.865
Mannen en vrouwen Andel 2021
Mannen en vrouwen Andijk 2021
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolkingsontwikkeling in Nederland door geboorte, sterfte en migratie naar geslacht en regio.

Naast landelijke gegevens is informatie opgenomen per landsdeel, provincie, COROP-gebied en gemeente.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 1 januari 2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.
Voor de jaren 1942 tot 1995 geldt dat de som van de regiototalen niet gelijk is aan het cijfer van Nederland als geheel. Dit komt omdat er in de periode vóór 1986 enkele gebieden ('De Noordoostelijke Polder' en 'Openbaar Lichaam ZIJP') nog niet gemeentelijk waren ingedeeld en in de periode tot 1995 werden personen zonder vaste woon- of verblijfplaats geregistreerd in een landelijk register (Centraal persoonsregister (CPR)). De betrokken inwoners zijn wél meegeteld in het cijfers van Nederland als geheel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1942

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.
Voor de jaren tot 1977 kunnen de cijfers afwijken van elders op StatLine gepubliceerde aantallen. Dit wordt verklaard door verschillen tussen de aantallen in de CBS-bestanden en de officieel vastgestelde aantallen welke in de publicaties 'Loop van de bevolking per gemeente' zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 3 augustus 2022:
Definitieve cijfers over 1942 tot en met 1959 zijn toegevoegd.
Definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2023 worden cijfers over 2022 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Geboorteoverschot
Het aantal levend geboren kinderen min het aantal overledenen.

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.
Voor de periode 1942 tot en met 1962 geldt: exclusief vóór de geboorteaangifte overleden levend geboren kinderen met een zwangerschapsduur van minder dan 26 weken.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.
Voor de periode 1942 tot en met 1962 geldt: exclusief vóór de geboorteaangifte overleden levend geboren kinderen met een zwangerschapsduur van minder dan 26 weken.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.
De bevolkingsgroei van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.