Ondervonden delicten; materiële en financiële gevolgen, 1997-2004

Ondervonden delicten; materiële en financiële gevolgen, 1997-2004

Achtergrondkenmerken Perioden Delicten met financiële schade (%) Delicten gehele/gedeeltelijke vergoeding (%)
Inbraak 2004 69,1 60,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1997-2004

Frequentie: stopgezet per 1 januari 2005.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie tekstuele aanpassingen in
titels, onderwerpen, categorieën en toelichtingen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De dataverzameling voor deze reeks is stopgezet per 1 januari 2005.

Toelichting onderwerpen

Delicten met financiële schade
Diefstal of vernieling van beperkte en/of niet te specificeren waarde
wordt door slachtoffers niet altijd als financiële schade beschouwd;
andere (bijvoorbeeld medische) kosten kunnen wel als financiële
schade worden gezien.
Bij autodiefstal: gemiddeld over 1997 - 2001.
Delicten gehele/gedeeltelijke vergoeding
Delicten met financiële schade waarbij een gehele of gedeeltelijke
vergoeding van de schade is verkregen, in % van
delicten met financiële schade.
Bij autodiefstal en 'overige delicten': gemiddeld over 1997 - 2001.