Schadeverzekeringsmaatschappijen; premie en schade, 1951 - 1997

Schadeverzekeringsmaatschappijen; premie en schade, 1951 - 1997

Alle perioden Verdiende premie schadeverzekeringen (mln euro) Geleden schade schadeverzekeringen (mln euro)
1951 96 51
1952 107 58
1953 117 62
1954 128 67
1955 148 78
1956 169 91
1957 192 107
1958 213 122
1959 236 136
1960 268 155
1961 296 176
1962 368 231
1963 423 278
1964 849 313
1965 580 370
1966 660 432
1967 750 497
1968 843 564
1969 980 673
1970 1.144 818
1971 1.305 946
1972 1.550 1.138
1973 1.795 1.265
1974 2.045 1.425
1975 2.293 1.654
1976 2.558 1.909
1977 2.851 2.129
1978 3.309 2.413
1979 3.711 2.675
1980 4.144 2.905
1981 4.375 3.131
1982 4.455 3.286
1983 4.551 3.435
1984 4.725 3.586
1985 5.150 4.882
1986 5.463 5.066
1987 5.974 5.627
1988 6.314 5.691
1989 6.773 5.879
1990 7.246 7.551
1991 7.580 6.583
1992 7.727 7.708
1993 8.706 8.522
1994 . .
1995 10.681 8.217
1996 11.101 8.425
1997 11.807 9.060
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Schadeverzekeringmaatschappijen: Verdiende premie en geleden schade.

In 1962 begint een nieuwe reeks, onder andere verband houdende met
uitbreiding van het aantal berichtgevers. In 1966 wederom een reeksbreuk;
nu als gevolg van de invoering van de Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf.
Ook in 1985 begint een nieuwe reeks in verband met de invoering van de
Wet Toezicht Schadeverzekeringsbedrijf en ophoging van de cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1951
Frequentie: Stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen
doorgevoerd conform de releasepolicy zoals beschreven onder punt 4.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Verdiende premie schadeverzekeringen
Geleden schade schadeverzekeringen
De werkelijk op het boekjaar drukkende schade, rekening houdend met de
verplichtingen aan het begin en het eind van het boekjaar.