Kindercentra; voorzieningen/opvangpl./deeln. kinderen/financiën, 1995-2000

Kindercentra, type instellingen, aantallen kinderen, voorzieningen,
gemiddelden, opvangplaatsen, personeel, financiën en nieuwe vormen
1995 - 2000
Gewijzigd op 29 april 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Kindercentra; voorzieningen/opvangpl./deeln. kinderen/financiën, 1995-2000

Perioden Instellingen met kinderopvangInstellingen naar type instellingTotaal instellingen met kinderopvang (absoluut) Instellingen met kinderopvangInstellingen naar type instellingInstellingen met één werkvorm (absoluut) Instellingen met kinderopvangInstellingen naar type instellingOverige instellingen (absoluut) Instellingen met kinderopvangInstellingen naar werkvormHele-dagopvang (absoluut) Instellingen met kinderopvangInstellingen naar werkvormHalve-dagopvang (absoluut) Instellingen met kinderopvangInstellingen naar werkvormBuitenschoolse opvang (absoluut) Instellingen met kinderopvangInstellingen met één werkvormHele-dagopvang (absoluut) Instellingen met kinderopvangInstellingen met één werkvormHalve-dagopvang (absoluut) Instellingen met kinderopvangInstellingen met één werkvormBuitenschoolse opvang (absoluut) Instellingen met kinderopvangInstellingen met één werkvormGastouderopvang (absoluut) Instellingen met kinderopvangInstellingen met één werkvormCombinaties (absoluut) VoorzieningenVoorzieningen naar werkvormTotaal voorzieningen (absoluut) VoorzieningenVoorzieningen naar werkvormHele-dagopvang (absoluut) VoorzieningenVoorzieningen naar werkvormHalve-dagopvang (absoluut) VoorzieningenVoorzieningen naar werkvormBuitenschoolse opvang (absoluut) Gemiddelden per voorzieningAantal plaatsen per voorzieningHele-dagopvang (absoluut) Gemiddelden per voorzieningAantal plaatsen per voorzieningHalve-dagopvang (absoluut) Gemiddelden per voorzieningAantal plaatsen per voorzieningBuitenschoolse opvang (absoluut) Gemiddelden per voorzieningAantal kinderen per voorzieningHele-dagopvang (absoluut) Gemiddelden per voorzieningAantal kinderen per voorzieningHalve-dagopvang (absoluut) Gemiddelden per voorzieningAantal kinderen per voorzieningBuitenschoolse opvang (absoluut) OpvangplaatsenOpvangplaatsen naar werkvormTotaal plaatsen ter beschikking (absoluut) OpvangplaatsenOpvangplaatsen naar werkvormHele-dagopvang (absoluut) OpvangplaatsenOpvangplaatsen naar werkvormHalve-dagopvang (absoluut) OpvangplaatsenOpvangplaatsen naar werkvormBuitenschoolse opvang (absoluut) OpvangplaatsenHele-dagopvang naar type plaatsTotaal hele-dagopvang (absoluut) OpvangplaatsenHele-dagopvang naar type plaatsBedrijfsplaatsen (absoluut) OpvangplaatsenHele-dagopvang naar type plaatsParticuliere plaatsen (absoluut) OpvangplaatsenHele-dagopvang naar type plaatsGesubsidieerde plaatsen (absoluut) OpvangplaatsenHele-dagopvang naar type plaatsSZW-plaatsen (absoluut) OpvangplaatsenHele-dagopvang naar type plaatsLege plaatsen (absoluut) OpvangplaatsenBuitenschoolse opvang naar type plaatsTotaal buitenschoolse opvang (absoluut) OpvangplaatsenBuitenschoolse opvang naar type plaatsBedrijfsplaatsen (absoluut) OpvangplaatsenBuitenschoolse opvang naar type plaatsParticuliere plaatsen (absoluut) OpvangplaatsenBuitenschoolse opvang naar type plaatsGesubsidieerde plaatsen (absoluut) OpvangplaatsenBuitenschoolse opvang naar type plaatsSZW-plaatsen (absoluut) OpvangplaatsenBuitenschoolse opvang naar type plaatsLege plaatsen (absoluut) Tekort aan opvangplaatsenTotaalTotaal instellingen met tekorten (absoluut) Tekort aan opvangplaatsenTotaalTotaal voorzieningen aanwezig (absoluut) Tekort aan opvangplaatsenTotaalTotaal tekort aan plaatsen (absoluut) Tekort aan opvangplaatsenHele-dagopvangInstellingen met tekorten (absoluut) Tekort aan opvangplaatsenHele-dagopvangVoorzieningen aanwezig (absoluut) Tekort aan opvangplaatsenHele-dagopvangTekort aan aantal plaatsen (absoluut) Tekort aan opvangplaatsenHalve-dagopvangInstellingen met tekorten (absoluut) Tekort aan opvangplaatsenHalve-dagopvangVoorzieningen aanwezig (absoluut) Tekort aan opvangplaatsenHalve-dagopvangTekort aan aantal plaatsen (absoluut) Tekort aan opvangplaatsenBuitenschoolse opvangInstellingen met tekorten (absoluut) Tekort aan opvangplaatsenBuitenschoolse opvangVoorzieningen aanwezig (absoluut) Tekort aan opvangplaatsenBuitenschoolse opvangTekort aan aantal plaatsen (absoluut) Kinderen in NederlandKinderen naar leeftijdTotaal kinderen in Nederland (absoluut) Kinderen in NederlandKinderen naar leeftijd0 t/m 3 jarige kinderen (absoluut) Kinderen in NederlandKinderen naar leeftijd4 t/m 12 jarige kinderen (absoluut) Deelnemende kinderenNaar voorzieningTotaal deelnemende kinderen (absoluut) Deelnemende kinderenNaar voorzieningHele-dagopvang (absoluut) Deelnemende kinderenNaar voorzieningHalve-dagopvang (absoluut) Deelnemende kinderenNaar voorzieningBuitenschoolse opvang (absoluut) Deelnemende kinderenNaar voorzieningKoppelingen (absoluut) Deelnemende kinderenNaar voorzieningBij koppelingen betrokken kinderen (absoluut) Naar voorziening en type plaatsHele-dagopvangTotaal deelnemende kinderen (absoluut) Naar voorziening en type plaatsHele-dagopvangBedrijfsplaatsen (absoluut) Naar voorziening en type plaatsHele-dagopvangParticuliere plaatsen (absoluut) Naar voorziening en type plaatsHele-dagopvangGesubsidieerde plaatsen (absoluut) Naar voorziening en type plaatsHele-dagopvangSZW-plaatsen (absoluut) Naar voorziening en type plaatsBuitenschoolse opvangTotaal deelnemende kinderen (absoluut) Naar voorziening en type plaatsBuitenschoolse opvangBedrijfsplaatsen (absoluut) Naar voorziening en type plaatsBuitenschoolse opvangParticuliere plaatsen (absoluut) Naar voorziening en type plaatsBuitenschoolse opvangGesubsidieerde plaatsen (absoluut) Naar voorziening en type plaatsBuitenschoolse opvangSZW-plaatsen (absoluut) Personeel en formatieplaatsenPersoneel in loondienstTotaal personeel in loondienst (absoluut) Personeel en formatieplaatsenPersoneel in loondienstKinderdagverblijven (absoluut) Personeel en formatieplaatsenPersoneel in loondienstOverige instellingen (absoluut) VrijwilligersInstellingen met vrijwilligersTotaal instellingen met vrijwilligers (absoluut) VrijwilligersInstellingen met vrijwilligersKinderdagverblijven (absoluut) VrijwilligersInstellingen met vrijwilligersOverige instellingen (absoluut) VrijwilligersUren vrijwilligers per weekTotaal uren vrijwilligers per week (uur) VrijwilligersUren vrijwilligers per weekKinderdagverblijven (uur) VrijwilligersUren vrijwilligers per weekOverige instellingen (uur) StagiairesInstellingen met stagiairesTotaal instellingen met stagiaires (absoluut) StagiairesInstellingen met stagiairesKinderdagverblijven (absoluut) StagiairesInstellingen met stagiairesOverige instellingen (absoluut) StagiairesUren stagiaires per weekTotaal uren stagiaires per week (absoluut) StagiairesUren stagiaires per weekKinderdagverblijven (absoluut) StagiairesUren stagiaires per weekOverige instellingen (absoluut) FormatieplaatsenInstellingen met formatieplaatsenTotaal instellingen met formatieplaatsen (absoluut) FormatieplaatsenInstellingen met formatieplaatsenKinderdagopvang (absoluut) FormatieplaatsenInstellingen met formatieplaatsenOverige instellingen (absoluut) FormatieplaatsenFormatieplaatsen naar type instellingTotaal formatieplaatsen (absoluut) FormatieplaatsenFormatieplaatsen naar type instellingKinderdagopvang (absoluut) FormatieplaatsenFormatieplaatsen naar type instellingOverige instellingen (absoluut) Personeel en formatieplaatsenGemiddelden bij hele-dagopvangAantal instellingen (absoluut) Personeel en formatieplaatsenGemiddelden bij hele-dagopvangVoorzieningen (absoluut) Gemiddelden bij hele-dagopvangGemiddelden per voorzieningFormatieplaatsen (absoluut) Gemiddelden bij hele-dagopvangGemiddelden per voorzieningPersoneel in loondienst (absoluut) Gemiddelden bij hele-dagopvangGemiddelden per voorzieningVrijwilligers (absoluut) Gemiddelden bij hele-dagopvangGemiddelden per voorzieningUren vrijwilligerswerk per week (uur) Gemiddelden bij hele-dagopvangGemiddelden per voorzieningStagiaires (absoluut) Gemiddelden bij hele-dagopvangGemiddelden per voorzieningUren stagiaires per week (uur) Instellingen (on)gesubsidieerdTotaal instellingen met kinderopvang (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerdGesubsidieerd (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerdOngesubsidieerd (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerdKinderdagverblijvenTotaal kinderdagverblijven (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerdKinderdagverblijvenGesubsidieerd (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerdKinderdagverblijvenOngesubsidieerd (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerdOverige instellingenTotaal overige instellingen (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerdOverige instellingenGesubsidieerd (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerdOverige instellingenOngesubsidieerd (absoluut) ExploitatieBedrijfsopbrengstenTotaal opbrengsten kinderopvang (1 000 euro) BedrijfsopbrengstenOverheidssubsidiesTotaal overheidssubsidies (1 000 euro) BedrijfsopbrengstenOverheidssubsidiesSZW-regeling alleenstaande ouders (1 000 euro) BedrijfsopbrengstenOverheidssubsidiesGemeenten (1 000 euro) BedrijfsopbrengstenOverheidssubsidiesProvincie of Rijk (1 000 euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenOuderbijdragen (1 000 euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenBijdragen van bedrijven (1 000 euro) ExploitatieBedrijfsopbrengstenOverige baten (1 000 euro) BedrijfsopbrengstenKinderdagverblijvenTotaal opbrengsten kinderdagverblijven (1 000 euro) KinderdagverblijvenOverheidssubsidiesTotaal overheidssubsidies (1 000 euro) KinderdagverblijvenOverheidssubsidiesSZW-regeling alleenstaande ouders (1 000 euro) KinderdagverblijvenOverheidssubsidiesGemeenten (1 000 euro) KinderdagverblijvenOverheidssubsidiesProvincie of Rijk (1 000 euro) BedrijfsopbrengstenKinderdagverblijvenOuderbijdragen (1 000 euro) BedrijfsopbrengstenKinderdagverblijvenBijdragen van bedrijven (1 000 euro) BedrijfsopbrengstenKinderdagverblijvenOverige baten (1 000 euro) BedrijfsopbrengstenOverige instellingenTotaal opbrengsten overige instellingen (1 000 euro) Overige instellingenOverheidssubsidiesTotaal overheidssubsidies (1 000 euro) Overige instellingenOverheidssubsidiesSZW-regeling alleenstaande ouders (1 000 euro) Overige instellingenOverheidssubsidiesGemeenten (1 000 euro) Overige instellingenOverheidssubsidiesProvincie of Rijk (1 000 euro) BedrijfsopbrengstenOverige instellingenOuderbijdragen (1 000 euro) BedrijfsopbrengstenOverige instellingenBijdragen van bedrijven (1 000 euro) BedrijfsopbrengstenOverige instellingenOverige baten (1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenTotaal lasten kinderopvang (1 000 euro) BedrijfslastenPersoneelskostenTotaal personeelskosten (1 000 euro) BedrijfslastenPersoneelskostenLoonkosten (1 000 euro) BedrijfslastenPersoneelskostenKosten personeel niet in loondienst (1 000 euro) BedrijfslastenPersoneelskostenVergoedingen vrijwilligers/bestuursleden (1 000 euro) BedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (1 000 euro) BedrijfslastenHuisvestingskostenHuur gebouwen en terreinen (1 000 euro) BedrijfslastenHuisvestingskostenGas en electriciteit (1 000 euro) BedrijfslastenHuisvestingskostenOnderhoud gebouwen/ov. huisvest.kosten (1 000 euro) BedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde rente (1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenAflossingen/afschrijvingen (1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenSpeelmaterialen (1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenVerzorgingskosten (1 000 euro) ExploitatieBedrijfslastenOverige bedrijfskosten (1 000 euro) BedrijfslastenKinderdagverblijvenTotaal lasten kinderdagverblijven (1 000 euro) KinderdagverblijvenPersoneelskostenTotaal personeelskosten (1 000 euro) KinderdagverblijvenPersoneelskostenLoonkosten (1 000 euro) KinderdagverblijvenPersoneelskostenKosten personeel niet in loondienst (1 000 euro) KinderdagverblijvenPersoneelskostenVergoedingen vrijwilligers/bestuursleden (1 000 euro) KinderdagverblijvenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (1 000 euro) KinderdagverblijvenHuisvestingskostenHuur gebouwen en terreinen (1 000 euro) KinderdagverblijvenHuisvestingskostenGas en electriciteit (1 000 euro) KinderdagverblijvenHuisvestingskostenOnderhoud gebouwen/ov. huisvest.kosten (1 000 euro) KinderdagverblijvenHuisvestingskostenBetaalde rente (1 000 euro) BedrijfslastenKinderdagverblijvenOverige bedrijfskosten (1 000 euro) BedrijfslastenOverige instellingenTotaal lasten overige instellingen (1 000 euro) Overige instellingenPersoneelskostenTotaal personeelskosten (1 000 euro) Overige instellingenPersoneelskostenLoonkosten (1 000 euro) Overige instellingenPersoneelskostenKosten personeel niet in loondienst (1 000 euro) Overige instellingenPersoneelskostenVergoedingen vrijwilligers/bestuursleden (1 000 euro) Overige instellingenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (1 000 euro) Overige instellingenHuisvestingskostenHuur gebouwen en terreinen (1 000 euro) Overige instellingenHuisvestingskostenGas en electriciteit (1 000 euro) Overige instellingenHuisvestingskostenOnderhoud gebouwen/ov. huisvest.kosten (1 000 euro) Overige instellingenHuisvestingskostenBetaalde rente (1 000 euro) BedrijfslastenOverige instellingenOverige bedrijfskosten (1 000 euro) ExploitatieBedrijfsopbrengsten in % per type opvangTotaal opbrengsten kinderopvang (1 000 euro) ExploitatieBedrijfsopbrengsten in % per type opvangOverheidssubsidies (%) ExploitatieBedrijfsopbrengsten in % per type opvangOuderbijdragen (%) ExploitatieBedrijfsopbrengsten in % per type opvangBijdragen van bedrijven (%) ExploitatieBedrijfsopbrengsten in % per type opvangOverige baten (%) Bedrijfsopbrengsten in % per type opvangKinderdagverblijvenTotaal opbrengsten kinderdagverblijven (1 000 euro) Bedrijfsopbrengsten in % per type opvangKinderdagverblijvenOverheidssubsidies (%) Bedrijfsopbrengsten in % per type opvangKinderdagverblijvenOuderbijdragen (%) Bedrijfsopbrengsten in % per type opvangKinderdagverblijvenBijdragen van bedrijven (%) Bedrijfsopbrengsten in % per type opvangKinderdagverblijvenOverige baten (%) Bedrijfsopbrengsten in % per type opvangOverige instellingenTotaal opbrengsten overige instellingen (1 000 euro) Bedrijfsopbrengsten in % per type opvangOverige instellingenOverheidssubsidies (%) Bedrijfsopbrengsten in % per type opvangOverige instellingenOuderbijdragen (%) Bedrijfsopbrengsten in % per type opvangOverige instellingenBijdragen van bedrijven (%) Bedrijfsopbrengsten in % per type opvangOverige instellingenOverige baten (%) ExploitatieBedrijfslasten in % per type opvangTotaal lasten kinderopvang (1 000 euro) ExploitatieBedrijfslasten in % per type opvangPersoneelskosten (%) ExploitatieBedrijfslasten in % per type opvangHuisvestingskosten (%) ExploitatieBedrijfslasten in % per type opvangOverige bedrijfskosten (%) Bedrijfslasten in % per type opvangKinderdagverblijvenTotaal lasten kinderdagverblijven (1 000 euro) Bedrijfslasten in % per type opvangKinderdagverblijvenPersoneelskosten (%) Bedrijfslasten in % per type opvangKinderdagverblijvenHuisvestingskosten (%) Bedrijfslasten in % per type opvangKinderdagverblijvenOverige bedrijfskosten (%) Bedrijfslasten in % per type opvangOverige instellingenTotaal lasten overige instellingen (1 000 euro) Bedrijfslasten in % per type opvangOverige instellingenPersoneelskosten (%) Bedrijfslasten in % per type opvangOverige instellingenHuisvestingskosten (%) Bedrijfslasten in % per type opvangOverige instellingenOverige bedrijfskosten (%) Nieuwe vormen van kinderopvangVakantieopvang (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvangFlexibele opvangAantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvangFlexibele opvangAantal kinderen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvangTussenschoolse opvangAantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvangTussenschoolse opvangAantal kinderen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang24-uurs opvangAantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang24-uurs opvangAantal kinderen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvangVerlengde opvangAantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvangVerlengde opvangAantal kinderen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvangTieneropvangAantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvangTieneropvangAantal kinderen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvangPeuterspeelzaal-plusAantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvangPeuterspeelzaal-plusAantal kinderen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvangOverige nieuwe vormen van kinderopvangAantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvangOverige nieuwe vormen van kinderopvangAantal kinderen (absoluut)
1995 833 509 324 653 109 330 322 18 21 39 433 2.307 1.502 164 641 33,9 14,0 18,8 65,2 24,1 29,5 65.195 50.878 2.288 12.029 50.878 . . . . . 12.029 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.864.765 788.609 2.076.156 129.158 92.371 3.960 18.902 12.924 13.925 92.371 . . . . 18.902 . . . . 19.908 8.628 11.280 229 124 105 7.743 2.451 5.292 665 408 257 57.030 23.625 33.405 797 484 313 12.788 5.691 7.097 271 345 5,6 8,7 0,6 3,7 2,4 31,4 833 683 150 509 380 129 324 303 21 431.955 158.590 . . . 95.499 166.915 10.950 177.894 50.728 . . . 45.659 77.994 3.512 254.061 107.862 . . . 49.840 88.921 7.438 408.486 281.523 276.749 3.318 1.456 55.485 31.197 6.793 15.251 2.245 8.330 5.386 13.109 44.652 170.316 121.294 119.869 956 469 22.930 12.992 2.528 6.257 1.154 26.092 238.170 160.229 156.880 2.362 987 32.555 18.205 4.265 8.994 1.091 45.385 431.955 . . . . 177.894 . . . . 254.061 . . . . 408.486 . . . 170.316 . . . 238.170 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996 831 514 317 717 109 367 315 19 21 39 437 2.492 1.587 168 737 34,1 14,1 18,7 63,5 24,5 34,2 70.268 54.142 2.363 13.763 54.142 25.485 8.328 15.394 962 3.973 13.763 2.884 1.945 6.554 692 1.688 . . . . . . . . . . . . 2.485.647 780.427 1.705.220 145.870 100.783 4.119 25.240 14.619 15.728 100.783 48.059 19.135 31.249 2.340 25.240 6.083 4.914 12.970 1.273 21.202 9.049 12.153 232 135 97 7.534 2.786 4.748 663 411 252 56.385 24.081 32.304 801 490 311 13.558 5.857 7.701 315 409 6,1 9,8 0,4 3,0 2,4 31,1 831 636 195 514 357 157 317 279 38 461.642 168.306 . . . 94.744 183.381 15.212 192.421 52.236 . . . 46.427 87.646 6.112 269.221 116.070 . . . 48.317 95.734 9.100 445.926 317.401 312.031 4.155 1.214 60.173 34.838 7.036 15.898 2.401 9.101 5.309 13.087 40.855 185.178 132.238 130.840 939 459 24.102 13.653 2.758 6.505 1.187 28.838 260.748 185.163 181.191 3.216 756 36.071 21.185 4.278 9.393 1.215 39.514 461.642 36 21 41 2 192.421 27 24 46 3 269.221 43 18 36 3 445.926 71 13 16 185.178 71 13 16 260.748 71 14 15 . . . . . . . . . . . . . . .
1997 802 482 320 705 117 370 296 15 14 36 441 2.692 1.679 173 840 34,2 14,4 21,9 65,3 23,9 37,6 78.300 57.383 2.489 18.428 57.383 27.799 8.452 15.982 1.142 4.008 18.428 4.369 2.495 8.379 1.105 2.080 795 2.043 27.563 523 1.352 21.464 61 89 796 211 602 5.303 2.505.999 774.693 1.731.306 164.026 109.483 4.128 31.568 16.839 18.847 109.483 54.616 18.414 34.294 2.259 31.568 8.237 5.405 15.989 1.937 24.895 9.662 15.233 229 119 110 7.953 2.994 4.959 614 370 244 52.598 23.280 29.318 790 472 318 15.273 5.989 9.284 296 432 5,9 9,8 0,3 2,6 2,3 27,1 802 622 180 482 319 163 320 303 17 521.234 173.315 21.280 144.801 7.234 110.782 223.446 13.691 178.028 47.340 3.518 41.563 2.259 47.056 79.354 4.279 343.206 125.975 17.762 103.239 4.974 63.726 144.092 9.412 509.496 362.840 353.316 7.355 2.169 66.730 38.671 7.650 17.844 2.564 10.342 5.561 17.662 46.363 173.738 124.757 120.818 3.013 926 21.499 12.380 2.535 5.546 1.037 27.483 335.758 238.083 232.498 4.342 1.243 45.231 26.290 5.115 12.299 1.527 52.444 521.234 33 21 43 3 178.028 27 24 46 3 343.206 37 20 41 2 509.496 71 13 16 173.738 71 13 16 335.758 71 13 16 248 218 4.061 76 2.017 17 160 121 2.000 12 130 8 62 42 671
1998 789 480 309 696 103 388 287 11 18 39 434 2.910 1.749 169 992 34,8 14,6 23,6 67,0 23,1 39,3 86.685 60.848 2.465 23.372 60.848 30.632 9.511 15.265 1.426 4.014 23.372 5.998 3.544 9.539 1.555 2.736 772 2.197 30.582 512 1.381 22.571 51 104 875 209 712 7.136 2.547.398 778.177 1.769.221 181.795 117.177 3.908 38.991 19.795 21.719 117.177 61.094 20.320 33.150 2.613 38.992 11.090 6.732 18.584 2.586 27.524 9.247 18.277 203 114 89 8.159 2.958 5.201 599 367 232 55.472 25.336 30.136 780 472 308 17.435 6.031 11.404 287 383 5,9 9,3 0,6 4,4 2,3 32,7 789 609 180 480 314 166 309 295 14 589.507 194.944 24.694 164.620 5.631 111.701 265.020 17.842 193.980 49.523 5.645 41.673 2.205 49.966 89.914 4.577 395.527 145.421 19.049 122.946 3.426 61.735 175.107 13.265 581.871 413.422 402.262 9.433 1.728 75.415 43.861 7.949 20.583 3.022 13.040 6.370 19.557 54.067 190.165 137.784 135.523 1.778 482 23.380 12.919 2.662 6.620 1.179 29.002 391.707 275.639 266.739 7.654 1.246 52.035 30.943 5.287 13.963 1.843 64.033 589.507 33 19 45 3 193.980 25 26 46 3 395.527 37 16 44 3 581.872 71 13 16 190.165 72 12 16 391.707 70 13 17 261 226 4.415 81 2.556 17 181 123 2.915 13 161 11 237 41 806
1999 855 550 305 755 90 394 348 11 21 41 434 3.187 1.878 141 1.168 35,7 14,3 26,3 71,2 24,5 44,8 99.788 67.030 2.023 30.735 67.030 35.565 10.735 14.586 1.666 4.478 30.735 9.659 4.313 10.951 2.155 3.657 822 2.141 32.467 557 1.333 22.813 53 88 679 212 720 8.975 2.566.426 790.157 1.776.269 212.991 133.691 3.454 52.289 20.778 23.557 133.691 76.474 23.381 30.856 2.980 52.289 18.861 8.614 21.436 3.378 34.138 11.407 22.731 243 139 104 9.349 3.010 6.339 629 412 217 58.617 29.866 28.751 848 545 304 21.822 7.151 14.671 348 466 6,8 10,7 0,5 3,7 2,4 29,8 855 661 194 551 375 176 304 286 18 703.232 203.618 24.942 171.720 6.956 130.477 343.993 25.144 231.690 47.416 6.177 38.088 3.152 58.521 120.768 4.985 471.542 156.202 18.765 133.632 3.805 71.956 223.224 20.160 691.099 498.503 489.965 7.290 1.248 89.438 49.356 9.311 25.221 5.550 14.732 6.928 22.999 58.498 225.507 165.303 163.193 1.555 555 28.082 15.053 2.923 7.737 2.369 32.123 465.591 333.200 326.771 5.735 694 61.357 34.303 6.388 17.484 3.181 71.034 703.233 29 19 48 4 231.690 21 25 52 2 471.543 33 15 48 4 691.099 72 13 15 225.507 73 13 14 465.591 72 13 15 265 217 4.444 104 3.763 17 219 128 3.097 22 423 11 305 32 750
2000 1.002 654 348 888 101 483 388 12 28 43 531 3.932 2.247 164 1.521 36,6 15,0 26,4 72,7 23,3 44,0 124.938 82.277 2.468 40.193 82.277 45.323 14.930 15.262 2.147 4.615 40.193 13.930 6.491 13.196 2.360 4.216 955 2.629 44.692 683 1.706 31.343 44 78 638 228 845 12.711 2.589.922 807.374 1.782.548 261.258 163.333 3.815 66.934 24.764 27.176 163.333 95.744 29.817 33.081 4.691 66.934 27.106 12.477 23.143 4.208 41.977 14.321 27.656 299 185 114 9.759 3.246 6.513 730 473 257 64.764 32.360 32.404 998 651 347 25.823 9.089 16.734 388 501 6,8 10,3 0,6 3,2 2,2 28,6 1.002 824 178 654 495 159 348 329 19 883.260 229.688 34.531 188.449 6.708 175.752 447.420 30.398 314.835 62.968 10.451 49.448 3.069 80.662 159.452 11.752 568.425 166.720 24.080 139.001 3.639 95.091 287.968 18.646 870.995 619.440 607.340 10.359 1.741 108.308 62.436 12.334 27.867 5.672 19.527 10.825 28.644 84.251 306.393 218.101 214.352 2.950 799 38.361 20.343 4.405 11.191 2.422 49.931 564.602 401.339 392.988 7.409 943 69.947 42.092 7.929 16.676 3.250 93.316 883.260 26 20 51 3 314.835 20 26 51 4 568.425 29 17 51 3 870.995 71 12 16 306.393 71 13 16 564.602 71 12 17 299 236 4.706 105 3.769 18 233 136 3.180 24 486 12 364 27 638
Bron: CBS.
Verklaring van tekens