Kindercentra; voorzieningen/opvangpl./deeln. kinderen/financiën, 1995-2000

Kindercentra; voorzieningen/opvangpl./deeln. kinderen/financiën, 1995-2000

Perioden Instellingen met kinderopvang Instellingen naar type instelling Totaal instellingen met kinderopvang (absoluut) Instellingen met kinderopvang Instellingen naar type instelling Instellingen met één werkvorm (absoluut) Instellingen met kinderopvang Instellingen naar type instelling Overige instellingen (absoluut) Instellingen met kinderopvang Instellingen naar werkvorm Hele-dagopvang (absoluut) Instellingen met kinderopvang Instellingen naar werkvorm Halve-dagopvang (absoluut) Instellingen met kinderopvang Instellingen naar werkvorm Buitenschoolse opvang (absoluut) Instellingen met kinderopvang Instellingen met één werkvorm Hele-dagopvang (absoluut) Instellingen met kinderopvang Instellingen met één werkvorm Halve-dagopvang (absoluut) Instellingen met kinderopvang Instellingen met één werkvorm Buitenschoolse opvang (absoluut) Instellingen met kinderopvang Instellingen met één werkvorm Gastouderopvang (absoluut) Instellingen met kinderopvang Instellingen met één werkvorm Combinaties (absoluut) Voorzieningen Voorzieningen naar werkvorm Totaal voorzieningen (absoluut) Voorzieningen Voorzieningen naar werkvorm Hele-dagopvang (absoluut) Voorzieningen Voorzieningen naar werkvorm Halve-dagopvang (absoluut) Voorzieningen Voorzieningen naar werkvorm Buitenschoolse opvang (absoluut) Voorzieningen Gemiddelden per voorziening Aantal plaatsen per voorziening Hele-dagopvang (absoluut) Voorzieningen Gemiddelden per voorziening Aantal plaatsen per voorziening Halve-dagopvang (absoluut) Voorzieningen Gemiddelden per voorziening Aantal plaatsen per voorziening Buitenschoolse opvang (absoluut) Voorzieningen Gemiddelden per voorziening Aantal kinderen per voorziening Hele-dagopvang (absoluut) Voorzieningen Gemiddelden per voorziening Aantal kinderen per voorziening Halve-dagopvang (absoluut) Voorzieningen Gemiddelden per voorziening Aantal kinderen per voorziening Buitenschoolse opvang (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Opvangplaatsen naar werkvorm Totaal plaatsen ter beschikking (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Opvangplaatsen naar werkvorm Hele-dagopvang (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Opvangplaatsen naar werkvorm Halve-dagopvang (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Opvangplaatsen naar werkvorm Buitenschoolse opvang (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Hele-dagopvang naar type plaats Totaal hele-dagopvang (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Hele-dagopvang naar type plaats Bedrijfsplaatsen (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Hele-dagopvang naar type plaats Particuliere plaatsen (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Hele-dagopvang naar type plaats Gesubsidieerde plaatsen (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Hele-dagopvang naar type plaats SZW-plaatsen (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Hele-dagopvang naar type plaats Lege plaatsen (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Buitenschoolse opvang naar type plaats Totaal buitenschoolse opvang (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Buitenschoolse opvang naar type plaats Bedrijfsplaatsen (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Buitenschoolse opvang naar type plaats Particuliere plaatsen (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Buitenschoolse opvang naar type plaats Gesubsidieerde plaatsen (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Buitenschoolse opvang naar type plaats SZW-plaatsen (absoluut) Capaciteit Opvangplaatsen Buitenschoolse opvang naar type plaats Lege plaatsen (absoluut) Capaciteit Tekort aan opvangplaatsen Totaal Totaal instellingen met tekorten (absoluut) Capaciteit Tekort aan opvangplaatsen Totaal Totaal voorzieningen aanwezig (absoluut) Capaciteit Tekort aan opvangplaatsen Totaal Totaal tekort aan plaatsen (absoluut) Capaciteit Tekort aan opvangplaatsen Hele-dagopvang Instellingen met tekorten (absoluut) Capaciteit Tekort aan opvangplaatsen Hele-dagopvang Voorzieningen aanwezig (absoluut) Capaciteit Tekort aan opvangplaatsen Hele-dagopvang Tekort aan aantal plaatsen (absoluut) Capaciteit Tekort aan opvangplaatsen Halve-dagopvang Instellingen met tekorten (absoluut) Capaciteit Tekort aan opvangplaatsen Halve-dagopvang Voorzieningen aanwezig (absoluut) Capaciteit Tekort aan opvangplaatsen Halve-dagopvang Tekort aan aantal plaatsen (absoluut) Capaciteit Tekort aan opvangplaatsen Buitenschoolse opvang Instellingen met tekorten (absoluut) Capaciteit Tekort aan opvangplaatsen Buitenschoolse opvang Voorzieningen aanwezig (absoluut) Capaciteit Tekort aan opvangplaatsen Buitenschoolse opvang Tekort aan aantal plaatsen (absoluut) Kinderen in Nederland Kinderen naar leeftijd Totaal kinderen in Nederland (absoluut) Kinderen in Nederland Kinderen naar leeftijd 0 t/m 3 jarige kinderen (absoluut) Kinderen in Nederland Kinderen naar leeftijd 4 t/m 12 jarige kinderen (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening Totaal deelnemende kinderen (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening Hele-dagopvang (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening Halve-dagopvang (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening Buitenschoolse opvang (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening Koppelingen (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening Bij koppelingen betrokken kinderen (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening en type plaats Hele-dagopvang Totaal deelnemende kinderen (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening en type plaats Hele-dagopvang Bedrijfsplaatsen (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening en type plaats Hele-dagopvang Particuliere plaatsen (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening en type plaats Hele-dagopvang Gesubsidieerde plaatsen (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening en type plaats Hele-dagopvang SZW-plaatsen (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening en type plaats Buitenschoolse opvang Totaal deelnemende kinderen (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening en type plaats Buitenschoolse opvang Bedrijfsplaatsen (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening en type plaats Buitenschoolse opvang Particuliere plaatsen (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening en type plaats Buitenschoolse opvang Gesubsidieerde plaatsen (absoluut) Kinderen in Nederland Deelnemende kinderen Naar voorziening en type plaats Buitenschoolse opvang SZW-plaatsen (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Personeel in loondienst Kinderdagverblijven (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Personeel in loondienst Overige instellingen (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Vrijwilligers Instellingen met vrijwilligers Totaal instellingen met vrijwilligers (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Vrijwilligers Instellingen met vrijwilligers Kinderdagverblijven (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Vrijwilligers Instellingen met vrijwilligers Overige instellingen (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Vrijwilligers Uren vrijwilligers per week Totaal uren vrijwilligers per week (uur) Personeel en formatieplaatsen Vrijwilligers Uren vrijwilligers per week Kinderdagverblijven (uur) Personeel en formatieplaatsen Vrijwilligers Uren vrijwilligers per week Overige instellingen (uur) Personeel en formatieplaatsen Stagiaires Instellingen met stagiaires Totaal instellingen met stagiaires (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Stagiaires Instellingen met stagiaires Kinderdagverblijven (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Stagiaires Instellingen met stagiaires Overige instellingen (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Stagiaires Uren stagiaires per week Totaal uren stagiaires per week (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Stagiaires Uren stagiaires per week Kinderdagverblijven (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Stagiaires Uren stagiaires per week Overige instellingen (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Formatieplaatsen Instellingen met formatieplaatsen Totaal instellingen met formatieplaatsen (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Formatieplaatsen Instellingen met formatieplaatsen Kinderdagopvang (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Formatieplaatsen Instellingen met formatieplaatsen Overige instellingen (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Formatieplaatsen Formatieplaatsen naar type instelling Totaal formatieplaatsen (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Formatieplaatsen Formatieplaatsen naar type instelling Kinderdagopvang (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Formatieplaatsen Formatieplaatsen naar type instelling Overige instellingen (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Gemiddelden bij hele-dagopvang Aantal instellingen (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Gemiddelden bij hele-dagopvang Voorzieningen (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Gemiddelden bij hele-dagopvang Gemiddelden per voorziening Formatieplaatsen (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Gemiddelden bij hele-dagopvang Gemiddelden per voorziening Personeel in loondienst (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Gemiddelden bij hele-dagopvang Gemiddelden per voorziening Vrijwilligers (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Gemiddelden bij hele-dagopvang Gemiddelden per voorziening Uren vrijwilligerswerk per week (uur) Personeel en formatieplaatsen Gemiddelden bij hele-dagopvang Gemiddelden per voorziening Stagiaires (absoluut) Personeel en formatieplaatsen Gemiddelden bij hele-dagopvang Gemiddelden per voorziening Uren stagiaires per week (uur) Instellingen (on)gesubsidieerd Totaal instellingen met kinderopvang (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerd Gesubsidieerd (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerd Ongesubsidieerd (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerd Kinderdagverblijven Totaal kinderdagverblijven (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerd Kinderdagverblijven Gesubsidieerd (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerd Kinderdagverblijven Ongesubsidieerd (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerd Overige instellingen Totaal overige instellingen (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerd Overige instellingen Gesubsidieerd (absoluut) Instellingen (on)gesubsidieerd Overige instellingen Ongesubsidieerd (absoluut) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Totaal opbrengsten kinderopvang (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overheidssubsidies Totaal overheidssubsidies (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overheidssubsidies SZW-regeling alleenstaande ouders (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overheidssubsidies Gemeenten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overheidssubsidies Provincie of Rijk (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Ouderbijdragen (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Bijdragen van bedrijven (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige baten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Kinderdagverblijven Totaal opbrengsten kinderdagverblijven (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Kinderdagverblijven Overheidssubsidies Totaal overheidssubsidies (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Kinderdagverblijven Overheidssubsidies SZW-regeling alleenstaande ouders (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Kinderdagverblijven Overheidssubsidies Gemeenten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Kinderdagverblijven Overheidssubsidies Provincie of Rijk (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Kinderdagverblijven Ouderbijdragen (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Kinderdagverblijven Bijdragen van bedrijven (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Kinderdagverblijven Overige baten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige instellingen Totaal opbrengsten overige instellingen (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige instellingen Overheidssubsidies Totaal overheidssubsidies (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige instellingen Overheidssubsidies SZW-regeling alleenstaande ouders (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige instellingen Overheidssubsidies Gemeenten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige instellingen Overheidssubsidies Provincie of Rijk (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige instellingen Ouderbijdragen (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige instellingen Bijdragen van bedrijven (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige instellingen Overige baten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Totaal lasten kinderopvang (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personeelskosten Totaal personeelskosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personeelskosten Loonkosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personeelskosten Kosten personeel niet in loondienst (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personeelskosten Vergoedingen vrijwilligers/bestuursleden (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Huisvestingskosten Huur gebouwen en terreinen (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Huisvestingskosten Gas en electriciteit (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Huisvestingskosten Onderhoud gebouwen/ov. huisvest.kosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Huisvestingskosten Betaalde rente (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Aflossingen/afschrijvingen (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Speelmaterialen (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Verzorgingskosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige bedrijfskosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Kinderdagverblijven Totaal lasten kinderdagverblijven (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Kinderdagverblijven Personeelskosten Totaal personeelskosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Kinderdagverblijven Personeelskosten Loonkosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Kinderdagverblijven Personeelskosten Kosten personeel niet in loondienst (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Kinderdagverblijven Personeelskosten Vergoedingen vrijwilligers/bestuursleden (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Kinderdagverblijven Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Kinderdagverblijven Huisvestingskosten Huur gebouwen en terreinen (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Kinderdagverblijven Huisvestingskosten Gas en electriciteit (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Kinderdagverblijven Huisvestingskosten Onderhoud gebouwen/ov. huisvest.kosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Kinderdagverblijven Huisvestingskosten Betaalde rente (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Kinderdagverblijven Overige bedrijfskosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige instellingen Totaal lasten overige instellingen (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige instellingen Personeelskosten Totaal personeelskosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige instellingen Personeelskosten Loonkosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige instellingen Personeelskosten Kosten personeel niet in loondienst (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige instellingen Personeelskosten Vergoedingen vrijwilligers/bestuursleden (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige instellingen Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige instellingen Huisvestingskosten Huur gebouwen en terreinen (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige instellingen Huisvestingskosten Gas en electriciteit (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige instellingen Huisvestingskosten Onderhoud gebouwen/ov. huisvest.kosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige instellingen Huisvestingskosten Betaalde rente (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige instellingen Overige bedrijfskosten (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Totaal opbrengsten kinderopvang (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Overheidssubsidies (%) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Ouderbijdragen (%) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Bijdragen van bedrijven (%) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Overige baten (%) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Kinderdagverblijven Totaal opbrengsten kinderdagverblijven (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Kinderdagverblijven Overheidssubsidies (%) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Kinderdagverblijven Ouderbijdragen (%) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Kinderdagverblijven Bijdragen van bedrijven (%) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Kinderdagverblijven Overige baten (%) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Overige instellingen Totaal opbrengsten overige instellingen (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Overige instellingen Overheidssubsidies (%) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Overige instellingen Ouderbijdragen (%) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Overige instellingen Bijdragen van bedrijven (%) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang Overige instellingen Overige baten (%) Exploitatie Bedrijfslasten in % per type opvang Totaal lasten kinderopvang (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten in % per type opvang Personeelskosten (%) Exploitatie Bedrijfslasten in % per type opvang Huisvestingskosten (%) Exploitatie Bedrijfslasten in % per type opvang Overige bedrijfskosten (%) Exploitatie Bedrijfslasten in % per type opvang Kinderdagverblijven Totaal lasten kinderdagverblijven (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten in % per type opvang Kinderdagverblijven Personeelskosten (%) Exploitatie Bedrijfslasten in % per type opvang Kinderdagverblijven Huisvestingskosten (%) Exploitatie Bedrijfslasten in % per type opvang Kinderdagverblijven Overige bedrijfskosten (%) Exploitatie Bedrijfslasten in % per type opvang Overige instellingen Totaal lasten overige instellingen (1 000 euro) Exploitatie Bedrijfslasten in % per type opvang Overige instellingen Personeelskosten (%) Exploitatie Bedrijfslasten in % per type opvang Overige instellingen Huisvestingskosten (%) Exploitatie Bedrijfslasten in % per type opvang Overige instellingen Overige bedrijfskosten (%) Nieuwe vormen van kinderopvang Vakantieopvang (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang Flexibele opvang Aantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang Flexibele opvang Aantal kinderen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang Tussenschoolse opvang Aantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang Tussenschoolse opvang Aantal kinderen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang 24-uurs opvang Aantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang 24-uurs opvang Aantal kinderen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang Verlengde opvang Aantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang Verlengde opvang Aantal kinderen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang Tieneropvang Aantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang Tieneropvang Aantal kinderen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang Peuterspeelzaal-plus Aantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang Peuterspeelzaal-plus Aantal kinderen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang Overige nieuwe vormen van kinderopvang Aantal instellingen (absoluut) Nieuwe vormen van kinderopvang Overige nieuwe vormen van kinderopvang Aantal kinderen (absoluut)
1995 833 509 324 653 109 330 322 18 21 39 433 2.307 1.502 164 641 33,9 14,0 18,8 65,2 24,1 29,5 65.195 50.878 2.288 12.029 50.878 . . . . . 12.029 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.864.765 788.609 2.076.156 129.158 92.371 3.960 18.902 12.924 13.925 92.371 . . . . 18.902 . . . . 19.908 8.628 11.280 229 124 105 7.743 2.451 5.292 665 408 257 57.030 23.625 33.405 797 484 313 12.788 5.691 7.097 271 345 5,6 8,7 0,6 3,7 2,4 31,4 833 683 150 509 380 129 324 303 21 431.955 158.590 . . . 95.499 166.915 10.950 177.894 50.728 . . . 45.659 77.994 3.512 254.061 107.862 . . . 49.840 88.921 7.438 408.486 281.523 276.749 3.318 1.456 55.485 31.197 6.793 15.251 2.245 8.330 5.386 13.109 44.652 170.316 121.294 119.869 956 469 22.930 12.992 2.528 6.257 1.154 26.092 238.170 160.229 156.880 2.362 987 32.555 18.205 4.265 8.994 1.091 45.385 431.955 . . . . 177.894 . . . . 254.061 . . . . 408.486 . . . 170.316 . . . 238.170 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996 831 514 317 717 109 367 315 19 21 39 437 2.492 1.587 168 737 34,1 14,1 18,7 63,5 24,5 34,2 70.268 54.142 2.363 13.763 54.142 25.485 8.328 15.394 962 3.973 13.763 2.884 1.945 6.554 692 1.688 . . . . . . . . . . . . 2.485.647 780.427 1.705.220 145.870 100.783 4.119 25.240 14.619 15.728 100.783 48.059 19.135 31.249 2.340 25.240 6.083 4.914 12.970 1.273 21.202 9.049 12.153 232 135 97 7.534 2.786 4.748 663 411 252 56.385 24.081 32.304 801 490 311 13.558 5.857 7.701 315 409 6,1 9,8 0,4 3,0 2,4 31,1 831 636 195 514 357 157 317 279 38 461.642 168.306 . . . 94.744 183.381 15.212 192.421 52.236 . . . 46.427 87.646 6.112 269.221 116.070 . . . 48.317 95.734 9.100 445.926 317.401 312.031 4.155 1.214 60.173 34.838 7.036 15.898 2.401 9.101 5.309 13.087 40.855 185.178 132.238 130.840 939 459 24.102 13.653 2.758 6.505 1.187 28.838 260.748 185.163 181.191 3.216 756 36.071 21.185 4.278 9.393 1.215 39.514 461.642 36 21 41 2 192.421 27 24 46 3 269.221 43 18 36 3 445.926 71 13 16 185.178 71 13 16 260.748 71 14 15 . . . . . . . . . . . . . . .
1997 802 482 320 705 117 370 296 15 14 36 441 2.692 1.679 173 840 34,2 14,4 21,9 65,3 23,9 37,6 78.300 57.383 2.489 18.428 57.383 27.799 8.452 15.982 1.142 4.008 18.428 4.369 2.495 8.379 1.105 2.080 795 2.043 27.563 523 1.352 21.464 61 89 796 211 602 5.303 2.505.999 774.693 1.731.306 164.026 109.483 4.128 31.568 16.839 18.847 109.483 54.616 18.414 34.294 2.259 31.568 8.237 5.405 15.989 1.937 24.895 9.662 15.233 229 119 110 7.953 2.994 4.959 614 370 244 52.598 23.280 29.318 790 472 318 15.273 5.989 9.284 296 432 5,9 9,8 0,3 2,6 2,3 27,1 802 622 180 482 319 163 320 303 17 521.234 173.315 21.280 144.801 7.234 110.782 223.446 13.691 178.028 47.340 3.518 41.563 2.259 47.056 79.354 4.279 343.206 125.975 17.762 103.239 4.974 63.726 144.092 9.412 509.496 362.840 353.316 7.355 2.169 66.730 38.671 7.650 17.844 2.564 10.342 5.561 17.662 46.363 173.738 124.757 120.818 3.013 926 21.499 12.380 2.535 5.546 1.037 27.483 335.758 238.083 232.498 4.342 1.243 45.231 26.290 5.115 12.299 1.527 52.444 521.234 33 21 43 3 178.028 27 24 46 3 343.206 37 20 41 2 509.496 71 13 16 173.738 71 13 16 335.758 71 13 16 248 218 4.061 76 2.017 17 160 121 2.000 12 130 8 62 42 671
1998 789 480 309 696 103 388 287 11 18 39 434 2.910 1.749 169 992 34,8 14,6 23,6 67,0 23,1 39,3 86.685 60.848 2.465 23.372 60.848 30.632 9.511 15.265 1.426 4.014 23.372 5.998 3.544 9.539 1.555 2.736 772 2.197 30.582 512 1.381 22.571 51 104 875 209 712 7.136 2.547.398 778.177 1.769.221 181.795 117.177 3.908 38.991 19.795 21.719 117.177 61.094 20.320 33.150 2.613 38.992 11.090 6.732 18.584 2.586 27.524 9.247 18.277 203 114 89 8.159 2.958 5.201 599 367 232 55.472 25.336 30.136 780 472 308 17.435 6.031 11.404 287 383 5,9 9,3 0,6 4,4 2,3 32,7 789 609 180 480 314 166 309 295 14 589.507 194.944 24.694 164.620 5.631 111.701 265.020 17.842 193.980 49.523 5.645 41.673 2.205 49.966 89.914 4.577 395.527 145.421 19.049 122.946 3.426 61.735 175.107 13.265 581.871 413.422 402.262 9.433 1.728 75.415 43.861 7.949 20.583 3.022 13.040 6.370 19.557 54.067 190.165 137.784 135.523 1.778 482 23.380 12.919 2.662 6.620 1.179 29.002 391.707 275.639 266.739 7.654 1.246 52.035 30.943 5.287 13.963 1.843 64.033 589.507 33 19 45 3 193.980 25 26 46 3 395.527 37 16 44 3 581.872 71 13 16 190.165 72 12 16 391.707 70 13 17 261 226 4.415 81 2.556 17 181 123 2.915 13 161 11 237 41 806
1999 855 550 305 755 90 394 348 11 21 41 434 3.187 1.878 141 1.168 35,7 14,3 26,3 71,2 24,5 44,8 99.788 67.030 2.023 30.735 67.030 35.565 10.735 14.586 1.666 4.478 30.735 9.659 4.313 10.951 2.155 3.657 822 2.141 32.467 557 1.333 22.813 53 88 679 212 720 8.975 2.566.426 790.157 1.776.269 212.991 133.691 3.454 52.289 20.778 23.557 133.691 76.474 23.381 30.856 2.980 52.289 18.861 8.614 21.436 3.378 34.138 11.407 22.731 243 139 104 9.349 3.010 6.339 629 412 217 58.617 29.866 28.751 848 545 304 21.822 7.151 14.671 348 466 6,8 10,7 0,5 3,7 2,4 29,8 855 661 194 551 375 176 304 286 18 703.232 203.618 24.942 171.720 6.956 130.477 343.993 25.144 231.690 47.416 6.177 38.088 3.152 58.521 120.768 4.985 471.542 156.202 18.765 133.632 3.805 71.956 223.224 20.160 691.099 498.503 489.965 7.290 1.248 89.438 49.356 9.311 25.221 5.550 14.732 6.928 22.999 58.498 225.507 165.303 163.193 1.555 555 28.082 15.053 2.923 7.737 2.369 32.123 465.591 333.200 326.771 5.735 694 61.357 34.303 6.388 17.484 3.181 71.034 703.233 29 19 48 4 231.690 21 25 52 2 471.543 33 15 48 4 691.099 72 13 15 225.507 73 13 14 465.591 72 13 15 265 217 4.444 104 3.763 17 219 128 3.097 22 423 11 305 32 750
2000 1.002 654 348 888 101 483 388 12 28 43 531 3.932 2.247 164 1.521 36,6 15,0 26,4 72,7 23,3 44,0 124.938 82.277 2.468 40.193 82.277 45.323 14.930 15.262 2.147 4.615 40.193 13.930 6.491 13.196 2.360 4.216 955 2.629 44.692 683 1.706 31.343 44 78 638 228 845 12.711 2.589.922 807.374 1.782.548 261.258 163.333 3.815 66.934 24.764 27.176 163.333 95.744 29.817 33.081 4.691 66.934 27.106 12.477 23.143 4.208 41.977 14.321 27.656 299 185 114 9.759 3.246 6.513 730 473 257 64.764 32.360 32.404 998 651 347 25.823 9.089 16.734 388 501 6,8 10,3 0,6 3,2 2,2 28,6 1.002 824 178 654 495 159 348 329 19 883.260 229.688 34.531 188.449 6.708 175.752 447.420 30.398 314.835 62.968 10.451 49.448 3.069 80.662 159.452 11.752 568.425 166.720 24.080 139.001 3.639 95.091 287.968 18.646 870.995 619.440 607.340 10.359 1.741 108.308 62.436 12.334 27.867 5.672 19.527 10.825 28.644 84.251 306.393 218.101 214.352 2.950 799 38.361 20.343 4.405 11.191 2.422 49.931 564.602 401.339 392.988 7.409 943 69.947 42.092 7.929 16.676 3.250 93.316 883.260 26 20 51 3 314.835 20 26 51 4 568.425 29 17 51 3 870.995 71 12 16 306.393 71 13 16 564.602 71 12 17 299 236 4.706 105 3.769 18 233 136 3.180 24 486 12 364 27 638
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Kindercentra, type instellingen, aantallen kinderen, voorzieningen,
gemiddelden, opvangplaatsen, personeel, financiën en nieuwe vormen
1995 - 2000
Gewijzigd op 29 april 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Instellingen met kinderopvang
Instellingen die zich bezig houden met enig soort kinderopvang
(werkvormen hele-dagopvang, halve-dagopvang en buitenschoolse opvang) en
kinderopvang door gastouders, vakantie-opvang, flexibele opvang,
tussenschoolse opvang. Hierin zijn echter niet begrepen de instellingen
die zich alleen bezig houden met peuterspeelzalen.
Instellingen naar type instelling
Betreft alle instellingen met enig soort kinderopvang naar type instelling
(kinderdagverblijven en overige instellingen. Niet inbegrepen zijn de
instellingen die zich alleen bezig houden met peuterspeelzalen.
Totaal instellingen met kinderopvang
Inclusief gastouderopvang en instellingen met twee of meer werkvormen.
Instellingen met één werkvorm
Aantal instellingen met uitsluitend één of meer van de werkvormen
hele-dagopvang, halve-dagopvang, bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang.
Exclusief gastouderopvang, vakantie-opvang, flexibele opvang,
tussenschoolse opvang.
Overige instellingen
Instellingen met een andere werkvorm dan hele-dagopvang, halve-dagopvang,
bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang, zoals bijvoorbeeld de
belangrijkste: gastouderopvang, vakantie-opvang, flexibele opvang,
tussenschoolse opvang.
Instellingen naar werkvorm
Een instelling kan hier meerdere keren worden geteld. Een instelling met
kinderopvang kan zowel hele-dagopvang als halve-dagopvang als
buitenschoolse opvang hebben. Een instelling die meer werkvormen heeft
wordt bij elke betreffende werkvorm geteld.
Hele-dagopvang
Sinds 1996 inclusief bedrijfscrèches.
Halve-dagopvang
Exclusief bedrijfscrèches.
Buitenschoolse opvang
Instellingen met één werkvorm
Instellingen met kinderopvang naar de werkvorm van de instellingen;
uitsluitend één werkvorm (hele-dagopvang of halve-dagopvang of
buitenschoolse opvang), opvang gastouder en instellingen met uitsluitend
combinaties van werkvormen.
Hele-dagopvang
Sinds 1996 inclusief bedrijfscrèches.
Halve-dagopvang
Exclusief bedrijfscrèches.
Buitenschoolse opvang
Gastouderopvang
Combinaties
Aantal instelling met uitsluitend combinaties van twee of meer
werkvormen.
Voorzieningen
Een voorziening voor kinderopvang is gesitueerd in een vestiging voor
kinderopvang. Een vestiging, waar voorziening voor kinderopvang aanwezig
is, kan uit één of meer werkvormen bestaan. Binnen de kinderopvang wordt
onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten werkvormen:
hele-dagopvang, halve-dagopvang en buitenschoolse opvang. De verschillen
zijn onder andere gebaseerd op verschillen in openingstijden.
Voorzieningen naar werkvorm
Exclusief gastouders. Aantal voorzieningen naar werkvorm van de
instelling.
Totaal voorzieningen
Totaal van de voorzieningen hele-dagopvang, halve-dagopvang en
buitenschoolse opvang.
Hele-dagopvang
Sinds 1996 inclusief bedrijfscrèches.
Halve-dagopvang
Exclusief bedrijfscrèches.
Buitenschoolse opvang
Voorziening bestemd voor schoolgaande kinderen van vier tot en met twaalf
jaar en alleen geopend voor en/of na schooltijd en eventueel tussen de
middag, alsmede op woensdagmiddag en eventueel tijdens schoolvakanties.
Gemiddelden per voorziening
Gemiddelde aantallen opvangplaatsen en deelnemende kinderen per
voorziening.
Aantal plaatsen per voorziening
Gemiddeld aantal plaatsen die een instelling ter beschikking heeft om
kinderen op te vangen. Het totaal aantal opvangplaatsen dat een
instelling ter beschikking heeft vormt de capaciteit van die instelling.
Aangezien niet alle kinderen op alle dagdelen dat de instelling of
vestiging geopend is hiervan gebruik maken, is het aantal geplaatste
kinderen doorgaans groter dan het totaal aantal beschikbare
opvangplaatsen.
Hele-dagopvang
Sinds 1996 inclusief bedrijfscrèches.
Halve-dagopvang
Exclusief bedrijfscrèches.
Buitenschoolse opvang
Aantal kinderen per voorziening
Gemiddeld aantal kinderen die bij de instelling staan ingeschreven en die
ook daadwerkelijk van de faciliteiten van de instelling gebruik maken;
kinderen die door ziekte of vakantie enige tijd niet aanwezig zijn,
worden toch tot de deelnemende kinderen gerekend. Kinderen die op de
wachtlijst staan, blijven hier buiten beschouwing.
Hele-dagopvang
Sinds 1996 inclusief bedrijfscrèches.
Halve-dagopvang
Exclusief bedrijfscrèches.
Buitenschoolse opvang
Capaciteit
Het gaat hier om het aantal plaatsen, dat een instelling heeft voor
kinderopvang. Gegevens over het hebben van opvangplaatsen en tekorten aan
deze plaatsen zijn beschikbaar vanaf 1996. Aangezien niet alle kinderen op
alle dagdelen dat de instelling of vestiging geopend is hiervan gebruik
maken, is het aantal geplaatste kinderen doorgaans groter dan het totaal
aantal beschikbare opvangplaatsen.
Opvangplaatsen
Het totaal aantal opvangplaatsen dat een instelling ter beschikking heeft
vormt de capaciteit van die instelling.
Opvangplaatsen naar werkvorm
Totaal plaatsen ter beschikking
Hele-dagopvang
Sinds 1996 inclusief bedrijfscrèches.
Halve-dagopvang
Exclusief bedrijfscrèches.
Buitenschoolse opvang
Hele-dagopvang naar type plaats
Gegevens zijn inclusief bedrijfscrèches.
Totaal hele-dagopvang
Bedrijfsplaatsen
Opvangplaatsen die op grond van een overeenkomst voor kinderen van
werknemers van een onderneming, vereniging of stichting zijn gereserveerd.
Particuliere plaatsen
Een door de ouder(s)/verzorgende(n) gehuurde opvangplaats die volledig
door hen wordt gefinancierd.
Gesubsidieerde plaatsen
Opvangplaats die gesubsidieerd wordt door de gemeente anders dan op basis
van de SZW-plaatsen.
SZW-plaatsen
SZW-plaatsen zijn plaatsen voor kinderen van alleenstaande ouders.
Opvangplaatsen die op basis van een contract met de gemeente,
gefinancieerd worden door het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in het kader van de 'Regeling kinderopvang en
buitenschoolse opvang alleenstaande ouders'. De doelgroep is
alleenstaande ouders met (voorheen) een bijstandsuitkering.
Lege plaatsen
Buitenschoolse opvang naar type plaats
Voorziening bestemd voor schoolgaande kinderen van vier tot en met twaalf
jaar en alleen geopend voor en/of na schooltijd en eventueel tussen de
middag, alsmede op woensdagmiddag en eventueel tijdens schoolvakanties.
Totaal buitenschoolse opvang
Bedrijfsplaatsen
Opvangplaatsen die op grond van een overeenkomst voor kinderen van
werknemers van een onderneming, vereniging of stichting zijn gereserveerd.
Particuliere plaatsen
Een door de ouder(s)/verzorgende(n) gehuurde opvangplaats die volledig
door hen wordt gefinancierd.
Gesubsidieerde plaatsen
Opvangplaats die gesubsidieerd wordt door de gemeente anders dan op basis
van de SZW-plaatsen.
SZW-plaatsen
SZW-plaatsen zijn plaatsen voor kinderen van alleenstaande ouders.
Opvangplaatsen die op basis van een contract met de gemeente,
gefinancierd worden door het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in het kader van de 'Regeling kinderopvang en
buitenschoolse opvang alleenstaande ouders'. De doelgroep is
alleenstaande ouders met (voorheen) een bijstandsuitkering.
Lege plaatsen
Tekort aan opvangplaatsen
Aantal instellingen met tekorten aan plaatsen. Van deze instellingen
wordt (per werkvorm) het aantal aanwezige voorzieningen met daarbij het
tekort aan plaatsen gegeven.
Totaal
Totaal instellingen met tekorten
Instellingen met kinderopvang die een tekort hebben aan plaatsen bestemd
voor kinderopvang.
Totaal voorzieningen aanwezig
Totaal aantal beschikbare voorzieningen.
Totaal tekort aan plaatsen
Het totale tekort aan plaatsen bestemd voor kinderopvang.
Hele-dagopvang
Sinds 1996 inclusief bedrijfscrèches.
Instellingen met tekorten
Aantal instellingen met de werkvorm hele-dagopvang.
Voorzieningen aanwezig
Hoeveelheid voorzieningen bij instellingen met een hele-dagopvang waar een
tekort aan plaatsen is.
Een voorziening voor kinderopvang gesitueerd in een kinderdagverblijf.
Een vestiging kan uit één of meer werkvormen bestaan. Bij
kinderdagverblijven wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
soorten opvang of werkvormen. De verschillen zijn onder andere gebaseerd
op verschillen in openingstijden. Op basis hiervan wordt onderscheiden:
hele-dagopvang, halve-dagopvang en buitenschoolse opvang.
Tekort aan aantal plaatsen
Het aantal plaatsen, die instellingen met de werkvorm hele-dagopvang,
tekort komen.
Halve-dagopvang
Exclusief bedrijfscrèches.
Instellingen met tekorten
Aantal instellingen met de werkvorm halve-dagopvang.
Voorzieningen aanwezig
Hoeveelheid voorzieningen bij instellingen met een halve-dagopvang waar
een tekort aan plaatsen is.
Een voorziening voor kinderopvang gesitueerd in een kinderdagverblijf.
Een vestiging kan uit één of meer werkvormen bestaan. Bij
kinderdagverblijven wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
soorten opvang of werkvormen. De verschillen zijn onder andere gebaseerd
op verschillen in openingstijden. Op basis hiervan wordt onderscheiden:
hele-dagopvang, halve-dagopvang en buitenschoolse opvang.
Tekort aan aantal plaatsen
Het aantal plaatsen, die instellingen met de werkvorm halve-dagopvang,
tekort komen.
Buitenschoolse opvang
Instellingen met buitenschoolse opvang, waarbij de opvang bestemd is voor
schoolgaande kinderen van vier tot en met twaalf jaar en alleen geopend
voor en/of na schooltijd en eventueel tussen de middag, alsmede op
woensdagmiddag en eventueel tijdens schoolvakanties.
Instellingen met tekorten
Aantal instellingen met de werkvorm buitenschoolse opvang.
Voorzieningen aanwezig
Hoeveelheid voorzieningen bij instellingen met een buitenschoolse opvang
waar een tekort aan plaatsen is.
Een voorziening voor kinderopvang gesitueerd in een kinderdagverblijf.
Een vestiging kan uit één of meer werkvormen bestaan. Bij
kinderdagverblijven wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
soorten opvang of werkvormen. De verschillen zijn onder andere gebaseerd
op verschillen in openingstijden. Op basis hiervan wordt onderscheiden:
hele-dagopvang, halve-dagopvang en buitenschoolse opvang.
Tekort aan aantal plaatsen
Het aantal plaatsen, die instellingen met de werkvorm buitenschoolse
opvang, tekort komen.
Kinderen in Nederland
Aantal in Nederland wonende kinderen van 0 t/m 12 jaar. Ongeacht de
werksituatie van de moeder zijn dit 'potentiële' gebruikers van
kinderopvangvoorzieningen. Onder 'potentiële' gebruikers worden kinderen
verstaan die gezien hun leeftijd, in aanmerking komen om bij een bepaalde
voorziening geplaatst te worden. Bij de hele- en halve-dagopvang zijn dit
nul- tot en met driejarigen en bij de buitenschoolse opvang de vier- tot
en met twaalfjarigen.
Kinderen naar leeftijd
Totaal kinderen in Nederland
Kinderen van 0 t/m 12 jaar.
0 t/m 3 jarige kinderen
4 t/m 12 jarige kinderen
Deelnemende kinderen
Kinderen die bij een instelling staan ingeschreven en die van de
faciliteiten van de instelling gebruik maken; kinderen die door ziekte
of vakantie korte tijd niet aanwezig zijn, worden tóch tot de deelnemende
kinderen gerekend. Kinderen die op de wachtlijst staan, blijven hier
buiten beschouwing.
Naar voorziening
Aantal kinderen, die gebruik maken van hele-dagopvang, halve-dagopvang en
van buitenschoolse opvang.
Totaal deelnemende kinderen
Hele-dagopvang
Sinds 1996 inclusief bedrijfscrèches.
Halve-dagopvang
Exclusief bedrijfscrèches.
Buitenschoolse opvang
Voorziening bestemd voor schoolgaande kinderen van vier tot en met twaalf
jaar en alleen geopend voor en/of na schooltijd en eventueel tussen de
middag, alsmede op woensdagmiddag en eventueel tijdens schoolvakanties.
Koppelingen
Onder koppeling wordt verstaan een schriftelijke overeenkomst tussen
ouder(s) en gastouder(s), waarin de omvang en de aard van de te bieden
opvang is vastgelegd.
Bij koppelingen betrokken kinderen
Naar voorziening en type plaats
Aantal kinderen, dat gebruik maakt van hele-dagopvang en van
buitenschoolse opvang naar type plaats. Type plaats; opvangplaatsen
betaald door bedrijven en/of particulieren en gesubsidieerde
plaatsen. Gegevens zijn vanaf 1996 beschikbaar van hele-dagopvang en
buitenschoolse opvang.
Hele-dagopvang
Sinds 1996 inclusief bedrijfscrèches.
Totaal deelnemende kinderen
Bedrijfsplaatsen
Aantal kinderen op bedrijfsplaatsen. Opvangplaatsen die op grond van een
overeenkomst voor kinderen van werknemers van een onderneming, vereniging
of stichting zijn gereserveerd.
Particuliere plaatsen
Aantal kinderen op particuliere plaatsen, een door de
ouder(s)/verzorgende(n) gehuurde opvangplaats die volledig door hen
wordt gefinancierd.
Gesubsidieerde plaatsen
Aantal kinderen op gesubisidieerde plaatsen. Opvangplaatsen die
gesubsidieerd worden door de gemeente anders dan op basis van de
SZW-plaatsen. SZW-plaatsen zijn plaatsen voor kinderen van alleenstaande
ouders.
SZW-plaatsen
Aantal kinderen op SZW-plaatsen. SZW-plaatsen zijn plaatsen voor kinderen
van alleenstaande ouders. Opvangplaatsen die op basis van een contract met
de gemeente, gefinancierd worden door het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in het kader van de 'Regeling kinderopvang en
buitenschoolse opvang alleenstaande ouders'. De doelgroep is
alleenstaande ouders met (voorheen) een bijstandsuitkering.
Buitenschoolse opvang
Voorziening bestemd voor schoolgaande kinderen van vier tot en met twaalf
jaar en alleen geopend voor en/of na schooltijd en eventueel tussen de
middag, alsmede op woensdagmiddag en eventueel tijdens schoolvakanties.
Totaal deelnemende kinderen
Bedrijfsplaatsen
Aantal kinderen op bedrijfsplaatsen. Opvangplaatsen die op grond van een
overeenkomst voor kinderen van werknemers van een onderneming, vereniging
of stichting zijn gereserveerd.
Particuliere plaatsen
Aantal kinderen op particuliere plaatsen, een door de
ouder(s)/verzorgende(n) gehuurde opvangplaats die volledig door hen
wordt gefinancierd.
Gesubsidieerde plaatsen
Aantal kinderen op gesubisidieerde plaatsen. Opvangplaatsen die
gesubsidieerd worden door de gemeente anders dan op basis van de
SZW-plaatsen. SZW-plaatsen zijn plaatsen voor kinderen van alleenstaande
ouders.
SZW-plaatsen
Aantal kinderen op SZW-plaatsen. SZW-plaatsen zijn plaatsen voor kinderen
van alleenstaande ouders. Opvangplaatsen die op basis van een contract met
de gemeente, gefinancierd worden door het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in het kader van de 'Regeling kinderopvang en
buitenschoolse opvang alleenstaande ouders'. De doelgroep is
alleenstaande ouders met (voorheen) een bijstandsuitkering.
Personeel en formatieplaatsen
Betreft hier personeel in instellingen met kinderopvang (in loondienst,
als vrijwillig(st)er of als stagiair(e)) en administratief beschreven
arbeidsplaatsen voor personeel in vaste dienst. Ten aanzien van de
hele-dagopvang worden enkele gemiddelden gegeven.
Personeel in loondienst
Personeel dat een dienstverband heeft met de instelling volgens de
geldende CAO en waarvoor de instelling als werkgever naast het
uitkeren van loon ook sociale lasten afdraagt.
Totaal personeel in loondienst
Kinderdagverblijven
Aantal personen in loondienst bij instellingen met uitsluitend één
of meer van de volgende voorzieningen (werkvormen): hele-dagopvang,
halve-dagopvang, bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang.
Overige instellingen
Aantal personen in loondienst bij instellingen met een andere werkvorm
dan hele-dagopvang, halve-dagopvang, bedrijfscrèche en buitenschoolse
opvang, zoals bijvoorbeeld de belangrijkste: gastouderopvang,
vakantie-opvang, flexibele opvang, tussenschoolse opvang.
Vrijwilligers
Personen die zich bezig houden met de begeleiding van kinderen en
daarvoor geen betaling ontvangen of slechts een onkostenvergoeding.
Personen die op basis van vrijwilligheid (uitsluitend) bestuurlijke taken
verrichten, zijn hier buiten bschouwing gelaten, alsmede stagiaires die
apart genoemd worden.
Instellingen met vrijwilligers
Instellingen waar onder andere ook personen werken die zich bezig houden
met de begeleiding van kinderen en daarvoor geen betaling ontvangen of
slechts een onkostenvergoeding. Personen die op basis van vrijwilligheid
(uitsluitend) bestuurlijke taken verrichten, zijn hier buiten bschouwing
gelaten, alsmede stagiaires die apart genoemd worden.
Totaal instellingen met vrijwilligers
Kinderdagverblijven
Aantal instellingen waar ook vrijwilligers werkzaam zijn. Het betreft
instellingen met uitsluitend één of meer van de volgende voorzieningen:
hele-dagopvang, halve-dagopvang, bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang.
Overige instellingen
Aantal instellingen waar ook vrijwilligers werkzaam zijn. Het betreft
instellingen met een andere werkvorm dan hele-dagopvang, halve-dagopvang,
bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang, zoals bijvoorbeeld de
belangrijkste: gastouderopvang, vakantie-opvang, flexibele opvang,
tussenschoolse opvang.
Uren vrijwilligers per week
Gemiddeld aantal, door vrijwilligers gewerkte uren per week bij
instellingen met kinderopvang.
Totaal uren vrijwilligers per week
Kinderdagverblijven
Aantal door vrijwilligers gewerkte uren per week bij instellingen met
uitsluitend één of meer van de volgende voorzieningen: hele-dagopvang,
halve-dagopvang, bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang.
Overige instellingen
Aantal door vrijwilligers gewerkte uren per week bij instellingen met
een andere werkvorm dan hele-dagopvang, halve-dagopvang, bedrijfscrèche
en buitenschoolse opvang, zoals bijvoorbeeld de belangrijkste:
gastouderopvang, vakantie-opvang, flexibele opvang, tussenschoolse
opvang.
Stagiaires
Personen die tijdelijk hulp bieden bij de begeleiding van kinderen in het
kader van hun opleiding. Stagiaires hebben geen dienstverband met de
instelling en ontvangen geen loon.
Instellingen met stagiaires
Totaal instellingen met stagiaires
Instellingen waar onder andere ook personen werken die in het kader van
hun opleiding zich bezig houden met de begeleiding van kinderen.
Kinderdagverblijven
Aantal instellingen waar ook stagiaires werkzaam zijn. Het betreft
instellingen met uitsluitend één of meer van de volgende voorzieningen:
hele-dagopvang, halve-dagopvang, bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang.
Overige instellingen
Aantal door stagiaires gewerkte uren per week bij instellingen met
een andere werkvorm dan hele-dagopvang, halve-dagopvang, bedrijfscrèche
en buitenschoolse opvang, zoals bijvoorbeeld de belangrijkste:
gastouderopvang, vakantie-opvang, flexibele opvang, tussenschoolse
opvang.
Uren stagiaires per week
Gemiddeld aantal, door stagiaires gewerkte uren per week bij
instellingen met kinderopvang.
Totaal uren stagiaires per week
Kinderdagverblijven
Aantal instellingen waar ook stagiaires werkzaam zijn. Het betreft
instellingen met uitsluitend één of meer van de volgende voorzieningen:
hele-dagopvang, halve-dagopvang, bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang.
Overige instellingen
Aantal door stagiaires gewerkte uren per week bij instellingen met
een andere werkvorm dan hele-dagopvang, halve-dagopvang, bedrijfscrèche
en buitenschoolse opvang, zoals bijvoorbeeld de belangrijkste:
gastouderopvang, vakantie-opvang, flexibele opvang, tussenschoolse
opvang.
Formatieplaatsen
Administratief beschreven arbeidsplaatsen (totaal en bij
kinderdagverblijven) voor personeel in vaste dienst waarvoor financiële
dekking bestaat en waarvan de taakomschrijving volgens de geldende CAO
een volledige werkweek omvat. Een formatieplaats kan bezet zijn door
verschillende in deeltijd werkende personeelsleden.
Instellingen met formatieplaatsen
Instellingen met enig soort kinderopvang naar type instelling
(kinderdagverblijven en overige instellingen). Het gaat hier om
instellingen met formatieplaatsen bestemd voor personeel in loondienst ten
behoeve van kinderopvang. Hierin zijn niet begrepen de instellingen die
zich alleen bezig houden met peuterspeelzalen. Het verschil tussen alle
instellingen en instellingen met formatieplaatsen wordt veroorzaakt door
instellingen zonder formatieplaatsen zoals gastouderbureau's of
éénpersoonsinstellingen.
Totaal instellingen met formatieplaatsen
Totaal instellingen met formatieplaatsen en met enig soort kinderopvang.
Kinderdagopvang
Aantal instellingen met formatieplaatsen. Instellingen met uitsluitend
één of meer voorzieningen met de werkvorm hele-dagopvang, halve-dagopvang,
bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang.
Overige instellingen
Instellingen met een andere werkvorm dan hele-dagopvang, halve-dagopvang,
bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang, zoals bijvoorbeeld de
belangrijkste: gastouderopvang, vakantie-opvang, flexibele opvang,
tussenschoolse opvang.
Formatieplaatsen naar type instelling
Administratief beschreven arbeidsplaatsen (totaal en bij
kinderdagverblijven) voor personeel in vaste dienst waarvoor financiële
dekking bestaat en waarvan de taakomschrijving volgens de geldende CAO
een volledige werkweek omvat. Een formatieplaats kan bezet zijn door
verschillende in deeltijd werkende personeelsleden.
Totaal formatieplaatsen
Kinderdagopvang
Aantal formatieplaatsen bij instellingen met uitsluitend één of
meer van de volgende voorzieningen: hele-dagopvang, halve-dagopvang,
bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang.
Overige instellingen
Aantal formatieplaatsen bij instellingen met een andere werkvorm dan
hele-dagopvang, halve-dagopvang, bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang,
zoals bijvoorbeeld de belangrijkste: gastouderopvang, vakantie-opvang,
flexibele opvang, tussenschoolse opvang.
Gemiddelden bij hele-dagopvang
Het gaat hier om de instellingen met uitsluitend hele-dagopvang met
formatieplaatsen voor personeel in loondienst voor kinderopvang.
Naast aantal instellingen en voorzieningen wordt een aantal gemiddelden
gegeven.
Aantal instellingen
Voorzieningen
Gemiddelden per voorziening
Formatieplaatsen
Personeel in loondienst
Personeel dat een dienstverband heeft met de instelling volgens de
geldende CAO en waarvoor de instelling als werkgever naast het
uitkeren van loon ook sociale lasten afdraagt.
Vrijwilligers
Personen die zich bezig houden met de begeleiding van kinderen en
daarvoor geen betaling ontvangen of slechts een onkostenvergoeding.
Personen die op basis van vrijwilligheid (uitsluitend) bestuurlijke taken
verrichten, zijn hier buiten bschouwing gelaten, alsmede stagiaires die
apart genoemd worden.
Uren vrijwilligerswerk per week
Gemiddeld aantal uren werk uitgevoerd door vrijwilligers per week per
voorziening.
Stagiaires
Personen die tijdelijk hulp bieden bij de begeleiding van kinderen in het
kader van hun opleiding. Stagiaires hebben geen dienstverband met de
instelling en ontvangen geen loon.
Uren stagiaires per week
Gemiddeld aantal uren werk uitgevoerd door stagiaires per week per
voorziening.
Instellingen (on)gesubsidieerd
Hier worden aantallen gegeven van instellingen die door de Overheid worden
gesubsidieerd en van instellingen die niet worden gesubsidieerd. Onder
gesubsidieerde instellingen worden verstaan: Instellingen met een
tegemoetkoming in de kosten in de vorm van een subsidie door de Overheid
verstrekt. Het betreft zowel het totaal aantal instellingen met
kinderopvang als de kinderdagverblijven en de overige instellingen.
Totaal instellingen met kinderopvang
Gesubsidieerd
Ongesubsidieerd
Kinderdagverblijven
Instellingen met uitsluitend één of meer voorzieningen (werkvormen) voor
hele-dagopvang, halve-dagopvang, bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang.
Totaal kinderdagverblijven
Gesubsidieerd
Ongesubsidieerd
Overige instellingen
Instellingen met een andere werkvorm dan hele-dagopvang, halve-dagopvang,
bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang, zoals bijvoorbeeld de
belangrijkste: gastouderopvang, vakantie-opvang, flexibele opvang,
tussenschoolse opvang.
Totaal overige instellingen
Gesubsidieerd
Ongesubsidieerd
Exploitatie
Financiën van kinderdagverblijven en overige instellingen. Bedrijfslasten,
bedrijfsbaten en gegevens over subsidies voor kinderdagverblijven.
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten kinderopvang in de vorm van subsidies van Rijk,
Gemeente en Provincie, bijdragen van ouders van deelnemende kinderen,
bijdragen van bedrijven die voor hun bedrijf opvangplaatsen voor kinderen
van personeelsleden willen reserveren en overige opbrengsten zoals giften,
donaties, loterijopbrengsten en speciale akties zoals sponsorloop.
Totaal opbrengsten kinderopvang
De gegevens zijn exclusief negatieve saldi en onttrekken aan de
reserves.
Overheidssubsidies
Subsidies betaald door Rijk, Gemeente en Provincie.
Totaal overheidssubsidies
SZW-regeling alleenstaande ouders
Subsidies voor kinderopvang alleenstaande ouders: Opvangplaatsen die
op basis van een contract met de gemeente, gefinancieerd worden door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de
'Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders'. De
doelgroep is alleenstaande ouders met (voorheen) een bijstandsuitkering.
Gemeenten
Provincie of Rijk
Ouderbijdragen
Bijdragen van ouders van deelnemende kinderen.
Bijdragen van bedrijven
Bijdragen van bedrijven die voor hun bedrijf opvangplaatsen voor
kinderen van personeelsleden willen reserveren.
Overige baten
Giften, donaties, loterijopbrengsten, speciale akties zoals sponsorloop.
Kinderdagverblijven
Instellingen met uitsluitend één of meer voorzieningen (werkvormenen)
hele-dagopvang, halve-dagopvang, bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang.
Totaal opbrengsten kinderdagverblijven
Overheidssubsidies
Subsidies betaald door Rijk, Gemeente en Provincie.
Totaal overheidssubsidies
SZW-regeling alleenstaande ouders
Subsidies voor kinderopvang alleenstaande ouders: Opvangplaatsen die
op basis van een contract met de gemeente, gefinancieerd worden door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de
'Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders'. De
doelgroep is alleenstaande ouders met (voorheen) een bijstandsuitkering.
Gemeenten
Provincie of Rijk
Ouderbijdragen
Bijdragen van ouders van deelnemende kinderen.
Bijdragen van bedrijven
Bijdragen van bedrijven die voor hun bedrijf opvangplaatsen voor
kinderen van personeelsleden willen reserveren.
Overige baten
Giften, donaties, loterijopbrengsten, speciale akties zoals sponsorloop.
Overige instellingen
Instellingen met een andere werkvorm dan hele-dagopvang, halve-dagopvang,
bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang, zoals bijvoorbeeld de
belangrijkste: gastouderopvang, vakantie-opvang, flexibele opvang,
tussenschoolse opvang.
Totaal opbrengsten overige instellingen
Overheidssubsidies
Subsidies betaald door Rijk, Gemeente en Provincie.
Totaal overheidssubsidies
SZW-regeling alleenstaande ouders
Subsidies voor kinderopvang alleenstaande ouders: Opvangplaatsen die
op basis van een contract met de gemeente, gefinancieerd worden door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de
'Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders'. De
doelgroep is alleenstaande ouders met (voorheen) een bijstandsuitkering.
Gemeenten
Provincie of Rijk
Ouderbijdragen
Bijdragen van ouders van deelnemende kinderen.
Bijdragen van bedrijven
Bijdragen van bedrijven die voor hun bedrijf opvangplaatsen voor
kinderen van personeelsleden willen reserveren.
Overige baten
Giften, donaties, loterijopbrengsten, speciale akties zoals sponsorloop.
Bedrijfslasten
Bedrijfslasten kinderopvang voor personeel, huisvesting, aflossingen en
afschrijvingen, aankoop speelmaterialen, verzorging en overige uitgaven
zoals administratiekosten, vervoerskosten en automatiseringskosten.
Totaal lasten kinderopvang
Exclusief reserveringen en positieve saldi.
Personeelskosten
Deze omvatten salarissen, sociale lasten, pensioenpremies, kosten
personeel niet in loondienst en vergoedingen voor vrijwilligers.
Totaal personeelskosten
Loonkosten
Bruto-lonen personeel in loondienst plus het werkgeversaandeel in de
sociale lasten en voorzieningen. Hierop is terugontvangen ziekengeld in
mindering gebracht.
Kosten personeel niet in loondienst
Vergoedingen vrijwilligers/bestuursleden
Reiskostenvergoedingen, bijdrage gewerkte uren, extra kosten voor koffie,
lunch e.d.
Huisvestingskosten
Deze omvatten huren, energie, onderhoud en betaalde rente (hypotheek).
Totaal huisvestingskosten
Huur gebouwen en terreinen
Gas en electriciteit
Onderhoud gebouwen/ov. huisvest.kosten
Overige huisvestingskoaten zijn de lopende uitgaven voor schoonmaak en
technisch onderhoud, inventaris en water. Aflossingen op hypotheken of
rentebetalingen op hypotheken worden hier niet onder verstaan.
Betaalde rente
Aflossingen/afschrijvingen
Speelmaterialen
Verzorgingskosten
Overige bedrijfskosten
Kinderdagverblijven
Uitgaven kinderdagverblijven (instellingen met uitsluitend één of meer
van de voorzieningen (werkvormenen) hele-dagopvang, halve-dagopvang,
bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang) voor personeel, huisvesting,
aflossingen en afschrijvingen, aankoop speelmaterialen, verzorging en
overige uitgaven zoals administratiekosten, vervoerskosten en
automatiseringskosten.
Totaal lasten kinderdagverblijven
Personeelskosten
Deze omvatten voor de kinderdagverblijven salarissen, sociale lasten,
pensioenpremies, kosten personeel niet in loondienst en vergoedingen
voor vrijwilligers.
Totaal personeelskosten
Loonkosten
Bruto-lonen personeel in loondienst plus het werkgeversaandeel in de
sociale lasten en voorzieningen. Hierop is terugontvangen ziekengeld in
mindering gebracht.
Kosten personeel niet in loondienst
Vergoedingen vrijwilligers/bestuursleden
Reiskostenvergoedingen, bijdrage gewerkte uren, extra kosten voor koffie,
lunch e.d.
Huisvestingskosten
Deze omvatten huren, energie, onderhoud en betaalde rente (hypotheek).
Totaal huisvestingskosten
Huur gebouwen en terreinen
Gas en electriciteit
Onderhoud gebouwen/ov. huisvest.kosten
Overige huisvestingskoaten zijn de lopende uitgaven voor schoonmaak en
technisch onderhoud, inventaris en water. Aflossingen op hypotheken of
rentebetalingen op hypotheken worden hier niet onder verstaan.
Betaalde rente
Overige bedrijfskosten
Overige kosten kinderdagverblijven zoals administratiekosten,
vervoerskosten en automatiseringskosten.
Overige instellingen
Instellingen met een andere werkvorm dan hele-dagopvang, halve-dagopvang,
bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang, zoals bijvoorbeeld de
belangrijkste: gastouderopvang, vakantie-opvang, flexibele opvang,
tussenschoolse opvang.
Totaal lasten overige instellingen
Personeelskosten
Deze omvatten voor de overige instellingen salarissen, sociale lasten,
pensioenpremies, kosten personeel niet in loondienst en vergoedingen
voor vrijwilligers.
Totaal personeelskosten
Loonkosten
Bruto-lonen personeel in loondienst plus het werkgeversaandeel in de
sociale lasten en voorzieningen. Hierop is terugontvangen ziekengeld in
mindering gebracht.
Kosten personeel niet in loondienst
Vergoedingen vrijwilligers/bestuursleden
Reiskostenvergoedingen, bijdrage gewerkte uren, extra kosten voor koffie,
lunch e.d.
Huisvestingskosten
Deze omvatten voor de overige instellingen huren, energie, onderhoud
en betaalde rente (hypotheek).
Totaal huisvestingskosten
Huur gebouwen en terreinen
Gas en electriciteit
Onderhoud gebouwen/ov. huisvest.kosten
Betaalde rente
Overige bedrijfskosten
Overige kosten overige instellingen zoals administratiekosten,
vervoerskosten en automatiseringskosten.
Bedrijfsopbrengsten in % per type opvang
Overheidssubsidies, ouderbijdragen, bijdragen van bedrijven en overige
bijdragen in procenten van het totaal aan bedrijfsopbrengsten van
kinderopvang.
Totaal opbrengsten kinderopvang
De gegevens zijn exclusief negatieve saldi en onttrekken aan de
reserves.
Overheidssubsidies
Ouderbijdragen
Bijdragen van bedrijven
Overige baten
Giften, donaties, loterijopbrengsten, speciale akties zoals sponsorloop.
Kinderdagverblijven
Instellingen met uitsluitend één of meer voorzieningen (werkvormenen)
hele-dagopvang, halve-dagopvang, bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang.
Totaal opbrengsten kinderdagverblijven
Overheidssubsidies
Betaalde subsidies voor kinderdagverblijven door Rijk, Gemeente en
Provincie.
Ouderbijdragen
Bijdragen van bedrijven
Overige baten
Voor kinderdagverblijven giften, donaties, loterijopbrengsten, speciale
akties zoals sponsorloop.
Overige instellingen
Instellingen met een andere werkvorm dan hele-dagopvang, halve-dagopvang,
bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang, zoals bijvoorbeeld de
belangrijkste: gastouderopvang, vakantie-opvang, flexibele opvang,
tussenschoolse opvang.
Totaal opbrengsten overige instellingen
Overheidssubsidies
Betaalde subsidies voor overige instellingen door Rijk, Gemeente en
Provincie.
Ouderbijdragen
Bijdragen van bedrijven
Overige baten
Voor overige instellingen giften, donaties, loterijopbrengsten, speciale
akties zoals sponsorloop.
Bedrijfslasten in % per type opvang
Personeel, huisvesting en overige lasten in procenten van het totaal aan
bedrijfslasten van kinderopvang.
Totaal lasten kinderopvang
Personeelskosten
Deze omvatten in procenten de salarissen, sociale lasten, pensioenpremies,
kosten personeel niet in loondienst en vergoedingen voor vrijwilligers.
Huisvestingskosten
Deze omvatten in procenten de huisvestingskosten bestaande uit huren,
energie, onderhoud en betaalde rente (hypotheek).
Overige bedrijfskosten
Aflossingen en afschrijvingen, aankoop speelmaterialen, verzorging,
administratiekosten, vervoerskosten en automatiseringskosten.
Kinderdagverblijven
Uitgaven, in procenten, van kinderdagverblijven (instellingen met
uitsluitend één of meer werkvormenen; hele-dagopvang, halve-dagopvang,
bedrijfscrèche en buitenschoolse opvang) voor personeel, huisvesting,
aflossingen en afschrijvingen, aankoop speelmaterialen, verzorging en
overige uitgaven zoals administratiekosten, vervoerskosten en
automatiseringskosten.
Totaal lasten kinderdagverblijven
Personeelskosten
Deze omvatten in procenten voor de kinderdagverblijven de salarissen,
sociale lasten, pensioenpremies, kosten personeel niet in loondienst
en vergoedingen voor vrijwilligers.
Huisvestingskosten
Deze omvatten in procenten voor de kinderdagverblijven de huren, energie,
onderhoud en betaalde rente (hypotheek).
Overige bedrijfskosten
Bij de kinderdagverblijven in procenten de aflossingen en afschrijvingen,
aankoop speelmaterialen, verzorging, administratiekosten, vervoerskosten
en automatiseringskosten.
Overige instellingen
Uitgaven, in procenten, van overige instellingen met een andere werkvorm
dan hele-dagopvang, halve-dagopvang, bedrijfscrèche en buitenschoolse
opvang, zoals bijvoorbeeld de belangrijkste: gastouderopvang,
vakantie-opvang, flexibele opvang, tussenschoolse opvang.
Totaal lasten overige instellingen
Personeelskosten
Deze omvatten in procenten voor de overige instellingen de salarissen,
sociale lasten, pensioenpremies, kosten personeel niet in loondienst en
vergoedingen voor vrijwilligers.
Huisvestingskosten
Deze omvatten in procenten voor de overige instellingen de huren, energie,
onderhoud en betaalde rente (hypotheek).
Overige bedrijfskosten
Bij overige instellingen in procenten de aflossingen en afschrijvingen,
aankoop speelmaterialen, verzorging, administratiekosten, vervoerskosten
en automatiseringskosten.
Nieuwe vormen van kinderopvang
De afgelopen jaren is er een duidelijke trend naar uitbreiding van de
opvangmogelijkheden binnen de kinderopvang. Zo bestaan er thans
mogelijkheden om kinderen alleen tijdens de vakantie op te vangen of op
wisselende tijden en/of dagen, en bijvoorbeeld ook 's-nachts. Met ingang
van 1997 worden over de nieuwe vormen van opvang gegevens gepresenteerd.
Betreffende instellingen vallen onder de omschrijving:
··De eenheid van waarneming van de statistische gegevens, die in de vorm
··van een onderneming, stichting of vereniging is georganiseerd en als
··juridische eenheid staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onder
··deze eenheid kunnen geen, één of meer vestigingen ressorteren.
Vakantieopvang
Opvang uitsluitend tijdens de vakantieperioden voor kinderen die de
basisschool bezoeken.
Flexibele opvang
Opvang van 0-12 jarigen gedurende de dag tijdens wisselende dagen en/of
wisselende tijden.
Aantal instellingen
Aantal kinderen
Tussenschoolse opvang
Opvang van 4-12 jarigen tussen de middag, dus niet op woensdag.
Aantal instellingen
Aantal kinderen
24-uurs opvang
Opvang van 0-4 jarigen, geplaatst op grond van roosterdiensten
van de ouders.
Aantal instellingen
Aantal kinderen
Verlengde opvang
Opvang buiten de normale openingstijd, met name 's-ochtends en 's-avonds.
Aantal instellingen
Aantal kinderen
Tieneropvang
Opvang voor 13-16 jarigen voor en/of na schooltijd en in vakanties.
Aantal instellingen
Aantal kinderen
Peuterspeelzaal-plus
Peuterspeelzalen met een verlengde openingstijd.
Aantal instellingen
Aantal kinderen
Overige nieuwe vormen van kinderopvang
Enkele voorbeelden van overige nieuwe vormen kinderopvang zijn: opvang
van voornamelijk allochtone kinderen waarvan de ouders aan volwassenen
educatie en inburgeringsactiviteiten doen, voorschoolse opvang, leidster
aan huis, flexibele opvang 0-4jarigen, kinderopvang met extra zorg en
kinderopvang voor winkelend publiek.
Aantal instellingen
Aantal kinderen