Sportscholen en fitnesscentra

Sportschool: Een sportorganisatie die anders dan in verenigingsverband sportbeoefenaren opleidt of traint in een eigen sportaccommodatie (in eigendom of gepacht). Het betreft bijvoorbeeld zwem-,voetbal- en tennisscholen. Dit is exclusief paardrijscholen en fitnesscentra.

Fitnesscentrum: een sportbedrijf dat anders dan in verenigingsverband sportbeoefenaren de gelegenheid biedt te fitnessen, al dan niet onder begeleiding en/of in groepsverband. Een fitnesscentrum beschikt over een accommodatie (in eigendom of gepacht). Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben.