Is ongewenst antwoordgedrag consistent?

Omslag paper 'Is undesirable answer behaviour consistent across surveys?'
Dit paper onderzoekt of antwoordgedrag dat een verhoogd risico geeft op meetfouten over meerdere onderzoeken heen terugkomt, ofwel een eigenschap is van sommige respondenten.
Meetfouten zijn een veelvoorkomende probleem in waarneming, zowel via surveys als via registraties. Deze meetfouten zijn het gevolg van probleem in het antwoord/invulproces. Meetfouten zijn zelf meestal niet meetbaar, maar aanwijzingen kunnen wel gevonden worden in het antwoordgedrag. Een belangrijke vraag is of afwijkend antwoordgedrag puur situationeel is of dat dit een eigenschap is van sommige respondenten. Deze kennis is belangrijk in het ontwerp van waarneeminstrumenten.