nettoarbeidsparticipatie

De netto arbeidsparticipatie drukt uit welk aandeel van de totale bevolking van 15 tot 75 jaar tot de werkzame beroepsbevolking behoort. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk.