een grootste werkkring van meer dan 20 uur per week

Het CBS stelt jaarlijks op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diverse kernindicatoren van het integratiebeleid samen. Het percentage van de bevolking dat als werknemer werkt met een eerste werkkring van meer dan 20 uur per week is net als de nettoarbeidsparticipatie en het werkloosheidspercentage een onderdeel van deze kernindicatoren. Voor meer informatie en de complete tabellenset zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/47/kernindicatoren-integratie-2018