Sociale uitkering

Hieronder vallen: bijstandsuitkering, werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering en overige sociale voorziening.