Multivariate analyse

Bijleveld, C.C.J.H. en Commandeur, J.J.F. (2008). Multivariate analyse. Een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.