Zelfstandig ondernemers

Aantal personen, woonachtig in en buiten Nederland, met winst of verlies uit onderneming in het verslagjaar volgens opgave aan de Belastingdienst.
Terug naar artikel