impact of linkage errors and erroneous captures

Om te schatten wat de omvang is van de gebruikelijke bevolking worden vangst-hervangst methoden gebruikt. De gevoeligheid van deze methode voor schendingen van twee van de aannames die aan de methode ten grondslag liggen wordt onderzocht: de aannames dat de bestanden perfect gekoppeld zijn en dat er geen sprake is van foutieve vangsten.
Vangst-hervangst methoden worden vaak gebruikt voor de schatting van de omvang van moeilijk bereikbare populaties. Deze methode berust op enkele aannames. In dit paper wordt de gevoeligheid van deze methode onderzocht voor schendingen van twee van deze aannames: de aannames dat de bestanden perfect gekoppeld zijn en dat er geen sprake is van foutieve vangsten. De gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd voor het geval er twee of drie registers worden gebruikt en de resultaten worden getoond voor twee nationaliteitsgroepen. De resultaten laten zien dat de vertekening groter wordt naarmate er sprake van is dat het tweede en het derde register meer nieuwe gevallen toevoegen (lage implied coverage). Er wordt aangeraden om de implied coverage te beoordelen voordat de methode wordt toegepast.