Een Bayesiaanse analyse van designparameters in surveys

In de afgelopen twee decennia is er steeds meer belangstelling getoond voor het monitoren, analyseren en interventie van dataverzameling.
In dit document wordt een Bayesiaans kader voorgelegd om de voorkennis en de deskundige opinie over enquête-designparameters op te nemen. Deze opstelling is vastgesteld in het kader van adaptieve surveys waarin verschillende bevolkingseenheden verschillende behandelingen kunnen ontvangen, gezien de kwaliteits- en kostendoelstellingen. Voor dit soort onderzoeken is de nauwkeurigheid van de designparameters erg belangrijk voor effectieve ontwerpbeslissingen. Het kader maakt het mogelijk om een Bayesiaanse analyse van survey tijdens de dataverzameling en tussen de golven door, uit te voeren.