Verspreiding

In deze analyse is de trend van paddenstoelen bepaald in termen van grootte van het verspreidingsgebied. De populatiegrootte wordt geschat aan de hand van het aantal hokken van 1 x 1 km waarin de soort voorkomt. De redenering is, dat als de soort in aantal vooruit gaat ook het verspreidingsgebied groter zal worden (en vice versa). De gegevens die ter beschikking staan laten niet toe om een trend in populatiegrootte te bepalen.
De data is vóór analyse gefilterd om vertekening in de trends te voorkomen. Zo kon de periode tussen 1985 en 1994 niet meegenomen worden in deze analyse vanwege een sterke toename in de interesse voor lanen en wegbermen, die rijker zijn aan paddenstoelen dan echte boslocaties.