Statistisch Bulletin nr. 44

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking en Internationale handel
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.