Rapportage verrekend fraudebedrag 2014

In dit onderzoek is voor verslagjaar 2014 vastgesteld welk bedrag aan fraude- en boetebedragen de gemeenten verrekenen met bijstandsuitkeringen, om zo een realistische hoogte van de totale fraude- en boetebedragen te kunnen publiceren en een gecorrigeerde incassoratio te kunnen berekenen. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).