Factsheet broeikasgassen, Klimaattop Parijs

In deze factsheet is informatie te vinden over broeikasgassen. Zo zijn grafieken opgenomen met de uitstoot per sector en de uitstoot per inwoner. Verder is onder meer informatie opgenomen over hernieuwbare energie en de uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse consumptie.