Overname en beursgang ABN AMRO, effecten op de overheidsfinanciën