Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Zaken zoals consumptie, natuur, gezondheid, vertrouwen, kennis en zelf gerapporteerde tevredenheid van burgers over deze aspecten dragen bij aan hun kwaliteit van leven. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen, zijn duurzaam.

Onder het begrip ‘duurzaamheid’ kan men veel verstaan. Om aan te geven of een product duurzaam verbouwd of geproduceerd is, bestaan er inmiddels diverse keurmerken die consumenten helpen bij het maken van de keuze voor de aanschaf van een duurzaam product. Duurzaamheidskeurmerken richten zich op welzijn van mens en dier, eerlijke handel en natuur en milieu. Keurmerken moeten voldoen aan bepaalde eisen, die per keurmerk kunnen verschillen. Een onafhankelijke partij keurt of een keurmerk voldoet aan de specifieke eisen. 

Over de kwaliteit van de keurmerken kan discussie bestaan, maar in deze monitor doen wij daar geen uitspraken over. Voor de agro-grondstoffen in deze monitor hebben de ondertekenaars van de convenanten en intentieverklaringen aan de hand van één of meerdere keurmerken zelf vastgesteld wanneer een grondstof als duurzaam kan worden beschouwd. In de monitor volgen wij de afspraken die in de convenanten zijn beschreven en geven we per grondstof aan om welke keurmerken het gaat.