Statistisch Bulletin nr. 34

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Internationale handel en Macro-economie.