Statistisch Bulletin nr. 28

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Prijzen.