Overheidsschuld (EMU)

De geconsolideerde schuld van de overheid, exclusief de transitorische schuld en de schuld op de titel financiële derivaten, uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). De waardering van de schuld is tegen nominale waarde, dat is de waarde die de overheid aan het einde van de looptijd dient terug te betalen. De schuld bestaat uit de titels: deposito's, kortlopende schuldbewijzen, langlopende schuldbewijzen, kortlopende leningen en langlopende leningen. De overheidsschuld (ook wel EMU-schuld genoemd) is één van de onderdelen van het Groei- en Stabiliteitspact. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie.
Doordat de schuld tegen nominale waarde wordt gewaardeerd, is deze niet gelijk aan de schuld in de nationale rekeningen die op marktwaarde is. De marktwaarde van de Griekse staatsobligaties is aanzienlijk lager dan de nominale waarde. Marktpartijen houden daarbij rekening met het risico dat de schuld niet (volledig) wordt terugbetaald.