Referenties

Beer, H. de, Voeding, gezondheid en arbeid in Nederland tijdens de negentiende eeuw. Een bijdrage tot de antropometrische geschiedschrijving. (Amsterdam 2001)

Bie, R.J. van der, De macht van de statistiek. De Centrale Commissie voor de Statistiek, samenstelling en rekrutering, 1892–1899. (Amsterdam 2009)

Knibbe, M., ‘De hoofdelijke beschikbaarheid van voedsel en de levensstandaard in Nederland, 1807–1913’, in: Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 4 (2007), nr. 4, 71–107.

Schmit, L.P., 'Nederland en de gifgasoorlogvoering in de Eerste Wereldoorlog', Jaarboek Armamentaria 36 (2001/2002), 117–134.

Tassenaar, V., ‘Een zichtbaar onderscheid. Levensstandaard in Drenthe tussen 1820 en 1860’, in: Paping, R. (red.), De extreme armoede van arbeiders in de Drentse venen in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Mythe of harde werkelijkheid. (Groningen 2000), 172–178.

Zanden, J.L. van en C.A. Mandemakers, ‘Lengte van lotelingen en het nationaal inkomen: schijnrelaties en misvattingen’, in: Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 53 (1990), 1–23.

Zeeman, ‘Verslag namens de Commissie voor de Statistiek der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst, voorgedragen op de algemene vergadering te Leeuwarden’, Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde (1868), 357–366.