Cacao

In 2014 was grofweg 58 procent van de door supermarkten verkochte cacao gecertificeerd.

Afzet van duurzame cacao in Nederlandse supermarkten, 2014

In 2010 heeft de Nederlandse cacaosector een intentieverklaring getekend om te komen tot een 100 procent gegarandeerd duurzame cacaoconsumptie in 2025. In de intentieverklaring is een aantal mijlpalen geformuleerd. In 2015 zou 50 procent van alle cacao die gebruikt wordt in cacaoproducten voor de Nederlandse markt, gegarandeerd duurzaam moeten zijn en in 2020 80 procent. Onder gegarandeerd duurzame cacao wordt bijvoorbeeld verstaan cacao met het keurmerk Rainforest Alliance, UTZ, Fairtrade en biologisch. Zie verder bijlage 1 van de intentieverklaring.

Wereldwijde productie van duurzaam gecertificeerde cacao

De productie van duurzaam gecertificeerde cacao ligt naar schatting tussen de 12 en 29 procent van de totale productie. Het exacte percentage kan niet worden vastgesteld. Er is weliswaar informatie over  individuele keurmerken, maar een cacaoboon kan meerdere keurmerken hebben en de beschikbare cijfers overlappen.

Aandelen keurmerken in wereldproductie cacaobonen, 2012

Onder duurzaam gecertificeerde cacao wordt onder andere cacao verstaan met de keurmerken Rainforest Alliance, UTZ, Fairtrade en Biologisch. Voor de eerste drie keurmerken zijn productiecijfers voor 2012 beschikbaar (bron: Fairtrade International, UTZ, IISD)  beschikbaar, voor biologische cacao dateert de laatste schatting uit 2011 (bron:  IISD).

Achtergrondinformatie en handelsstromen

Beschrijving van het onderzoek

Terug naar homepage Monitor duurzame agro-grondstoffen