Duitsland: exportaandeel een kwart in 2012

De export van goederen naar Duitsland steeg in 2012 met 7 procent naar 106,1 miljard euro. Dit wil zeggen dat een kwart van alle door Nederland uitgevoerde goederen naar Duitsland gaat. Het aandeel van Duitsland in de totale Nederlandse goederenexport is sinds 2001 niet meer zo hoog geweest. De invoer uit Duitsland nam in 2012 met 2 procent toe tot 61,8 miljard euro. Het overschot op de handelsbalans steeg fors naar 44,3 miljard euro.

Handel met Duitsland
2014-duitsland-2012-g1

Minerale brandstoffen laten export stijgen

De exportstijging naar Duitsland (+7 miljard euro) in 2012 komt voornamelijk uit de uitvoer van minerale brandstoffen (+ 7,3 miljard euro). In drie jaar tijd is de exportwaarde hiervan bijna verdubbeld.

70 procent van de export gaat naar top-10

Nederland exporteerde in 2012 voor 430 miljard euro. Hiervan gaat ruim 300 miljard naar de 10 belangrijkste exportlanden. In vergelijking met 2011 is alleen de positie van  Zweden en China gewijzigd. In de top-10 export zijn acht EU-landen vertegenwoordigd.

Aandeel Nederlandse export, top-10 exportlanden

2014-duitsland-2012-g2

Minder auto’s en minder kleding ingevoerd

Het aantal ingevoerde personenauto’s uit Duitsland daalde met ruim 22 duizend tot 121 duizend stuks. Hiermee levert Duitsland ongeveer een vijfde van alle personenauto’s. Aan kleding werd voor 1,4 miljard euro ingevoerd (-7 procent). Dit is 17 procent van alle in Nederland ingevoerde kleding. Alleen China levert met een aandeel van ruim 25 procent meer kleding.

65 procent van de import komt uit top-10

Nederland importeerde in 2012 voor 389 miljard euro aan goederen. Hiervan komt 253 miljard euro uit de 10 belangrijkste importlanden. In vergelijking met 2011 zijn alle posities onveranderd gebleven. In de top-10 import zijn vijf EU-landen vertegenwoordigd.

Aandeel Nederlandse import, top-10 importlanden

2014-duitsland-2012-g3

Wiel Packbier

Bron: StatLine