Kwaliteit van sociale contacten

Bij de kwaliteit van sociale contacten gaat het om het hebben van iemand die je echt begrijpt en of je contacten oppervlakkig zijn of niet. In het onderzoek Sociale samenhang en welzijn 2012 zijn hier de volgende vragen over gesteld: (1) ‘Er zijn mensen die me echt begrijpen?’ en (2) ‘Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig’. Deze vragen hebben drie antwoordcategorieën, namelijk: ‘Ja’, ‘Soms’ en ‘Nee’.